Views
6 months ago

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

2. Vajutage seadme

2. Vajutage seadme pistikupesa kate alla ja tõmmake aurupistik seadme pistikupesast välja. 3. Vajutage lahtilukustusklahvi ja tõmmake osad üksteisest välja. Joonis P Käitus Veega täitmine Veepaagi saab igal ajal täitmiseks maha võtta või otse seadmel täita. TÄHELEPANU Kahjustused seadmel Ebasobiva vee tõttu võivad düüsid ummistuda või veetasemenäidik kahjustada saada. Ärge lisage puhast destilleeritud vett. Kasutage maksimaalselt 50 % destilleeritud vett segatuna kraaniveega. Ärge lisage kondensvett pesukuivatist. Ärge lisage kogunenud vihmavett. Ärge lisage puhastusvahendeid või muid lisandeid (nt lõhnu). Veepaagi äravõtmine täitmiseks 1. Tõmmake veepaak vertikaalselt üles. Joonis C 2. Täitke veepaak vertikaalselt kraaniveega või kraanivee ja maksimaalselt 50 % destilleeritud vee seguga kuni tähistuseni „MAX“. 3. Pange veepaak sisse ja vajutage alla, kuni see fikseerub. Veepaagi täitmine otse seadmel 1. Kallake kraanivesi või kraanivee ja maksimaalselt 50 % destilleeritud vee segu anumast kuni tähistuseni „MAX“ veepaagi täiteavasse. Joonis D Seadme sisselülitamine Märkus Kui aurukatlas puudub vesi või vett on liiga vähe, käivitub veepump ja transpordib vee veepaagist aurukatlasse. Täitmisprotsess võib kesta mitu minutit. Märkus Seade sulgeb iga 60 sekundi tagant lühiajaliselt ventiili, seejuures on kuulda vaikset klõpsamist. Sulgemine takistab ventiili kinnikiilumist. Auru väljakandmist see ei piira. 1. Asetage seade kindlale aluspinnale. 2. Pistke võrgupistik pistikupessa. Joonis E 3. Keerake valiklüliti OFF positsioonist aurutugevuse valikupiirkonda. Vilgub küttesüsteemi roheline kontroll-lamp. Joonis F 4. Oodake, kuni küttesüsteemi roheline kontroll-lamp põleb konstantselt. Joonis G 5. Vajutage auruhooba. Joonis H Aur voolab välja. Aurukoguse reguleerimine Aurukoguse valiklülitiga reguleeritakse väljavoolavat aurukogust. Valiklüliti pakub seadistusvõimalusi alates minimaalsest auruastmest kergete määrdumiste jaoks kuni maksimaalse auruastmeni jämeda määrdumise jaoks. VapoHydro funktsioon on ette nähtud tugeva määrdumise kõrvaldamiseks raskesti ligipääsetavates kohtades. 1. Seadke aurukoguse valiklüliti vajaliku aurukoguse peale. 2. Vajutage auruhooba. 3. Suunake enne puhastamise algust aurupüstol lapile, kuni aur väljub ühtlaselt. Veega järeltäitmine Veepuuduse korral vilgub veepuuduse kontroll-lamp punaselt ja kostub signaalheli. Märkus Veepump täidab aurukatelt intervallides. Kui täitmine on edukas, kustub veepuuduse punane kontroll-lamp. Märkus Kui aurukatlas puudub vesi või vett on liiga vähe, käivitub veepump ja transpordib vee veepaagist aurukatlasse. Täitmisprotsess võib kesta mitu minutit. TÄHELEPANU Kahjustused seadmel Ebasobiva vee tõttu võivad düüsid ummistuda või veetasemenäidik kahjustada saada. Ärge lisage puhast destilleeritud vett. Kasutage maksimaalselt 50 % destilleeritud vett segatuna kraaniveega. Ärge lisage kondensvett pesukuivatist. Ärge lisage kogunenud vihmavett. Ärge lisage puhastusvahendeid või muid lisandeid (nt lõhnu). 1. Täitke veepaak kraaniveega või kraanivee ja maksimaalselt 50 % destilleeritud vee seguga kuni tähistuseni „MAX“. Seade on kasutusvalmis. Seadme väljalülitamine 1. Keerake lüliti OFF positsiooni. Joonis N Seade on välja lülitatud. 2. Vajutage auruhooba, kuni auru enam välja ei voola. Joonis O Aurukatel on survevaba. 3. Seadke lapselukk taha. Auruhoob on blokeeritud. 4. Vajutage seadme pistikupesa kaas alla ja tõmmake aurupistik seadme pistikupesast välja. 5. Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja. 6. Tühjendage veepaak. Aurukatla loputamine Loputage seadme aurukatelt hiljemalt pärast iga 8. katlatäitmist. 1. Lülitage seade välja, vt peatükki Seadme väljalülitamine. 2. Laske seadmel maha jahtuda. 3. Tühjendage veepaak. 4. Võtke tarvikud tarvikuhoidikutest välja. 5. Avage tarvikulaeka sulgurklapp. 6. Võtke tarvikud tarvikulaekast välja. 7. Avage hoolduslukk. Selleks pange pikendustoru lahtine ots hoolduslukule, fikseerige juhikusse ja keerake lahti. Joonis S 8. Täitke aurukatel veega ja pöörake tugevalt. Selle kaudu vabanevad katlakivijäägid, mis on ladestunud aurukatla põhjale. 9. Tühjendage aurukatel täielikult veest. Joonis T Seadme hoidmine 1. Pange ümarhari tarvikulaekasse hoiule. 2. Pistke käsidüüs 1 pikendustorule. 3. Pistke pikendustorud tarvikute hoidikutesse. 4. Pistke punktjoadüüs tarvikuhoidikusse. 5. Riputage põrandadüüs parkimishoidikusse. Joonis Q 154 Eesti

6. Kerige auruvoolik pikendustorude ümber ja pistke aurupüstol põrandadüüsi. Joonis R 7. Pange võrgukaabel võrgukaabli hoidikusse. 8. Ladustage seadet kuivas ja külmumiskindlas kohas. Olulised rakendusjuhised Põrandapindade puhastamine Soovitame põrandat enne seadme kasutamist pühkida või imeda. Nii vabastatakse põrand juba enne märgpuhastust mustusest ja lahtistest osakestest. Tekstiilide värskendamine Enne seadme käitlemist kontrollige alati tekstiilide taluvust varjatud kohas: Aurutage tekstiili, laske kuivada ja kontrollige seejärel värvuse või vormi muutusi. Kattega või lakitud pealispindade puhastamine TÄHELEPANU Kahjustatud pealispinnad Aur võib lahustada vaha, mööblipolituuri, plastkatteid või värvi ning vabastada servakandi servadelt. Ärge suunake auru liimitud servadele, kuna servakant võib lahti tulla. Ärge kasutage seadet pitseerimata puit- või parkettpõrandate puhastamiseks. Ärge kasutage seadet lakitud või plastkattega pealispindade nagu nt köögi- ja elutoamööbli, uste või parketi puhastamiseks. 1. Nende pealispindade puhastamiseks aurutage korraks lappi ja pühkige sellega pealispinnad üle. Klaasi puhastamine TÄHELEPANU Klaasi purunemine ja kahjustatud pealispind Aur võib kahjustada aknaraami pitseeritud kohti ja põhjustada madalatel välistemperatuuridel pingeid aknaklaaside pealispinnal ja selle kaudu klaasi purunemist. Ärge suunake auru aknaraami pitseeritud kohtadele. Soojendage aknaklaase madalatel välistemperatuuridel, aurutades kergelt kogu klaasipealispinda. • Puhastage akna pind käsidüüsi ja kattega. Vee äratõmbamiseks kasutage aknapuhastit või pühkige pinnad kuivaks. Tarvikute kasutamine Aurupüstol Aurupüstolit saab kasutada järgmiste kasutusvaldkondade jaoks ilma tarvikuteta: • Kergete voltide eemaldamiseks rippuvatelt riideesemetelt: Aurutage riideeset 10-20 cm kauguselt. • Niiske tolmu pühkimiseks: Aurutage korraks lappi ja pühkige sellega mööbel üle. Punktjoadüüs Punktjoadüüs sobib raskesti ligipääsetavate kohtade, vuukide, armatuuride, äravoolude, kraanikausside, WC-de, ribakardinate või küttekehade puhastamiseks. Mida lähemal on punktjoadüüs määrdunud kohale, seda suurem on puhastustoime, kuna temperatuur ja aurukogus on kõige suuremad. Tugevaid katlakiviladestisi võib enne auruga puhastamist töödelda sobiva puhastusvahendiga. Laske puhastusvahendil u 5 minutit mõjuda ja aurutage seejärel. 1. Lükake punktjoadüüs aurupüstolile. Joonis H Ümarhari (väike) Väike ümarhari sobib raskestieemaldatavate mustuste puhastamiseks. Harjamisega saab raskestieemaldatavad mustused kergemini eemaldada. TÄHELEPANU Kahjustatud pealispinnad Hari võib tundlikke pindu kriimustada. Mitte sobilik tundlike pindade puhastamiseks. 1. Monteerige väike ümarhari punktjoadüüsile. Joonis I Ümarhari (suur) Suur ümarhari sobib suurte ümarate pindade, nt kraanikausside, dušivannide, vannide, köögivalamute puhastamiseks. TÄHELEPANU Kahjustatud pealispinnad Hari võib tundlikke pindu kriimustada. Mitte sobilik tundlike pindade puhastamiseks. 1. Monteerige suur ümarhari punktjoadüüsile. Joonis I Power-düüs Power-düüs sobib raskestieemaldatavate mustuste puhastamiseks; nurkade, vuukide jms väljapuhumiseks. 1. Monteerige power-düüs vastavalt ümarale harjale punktjoadüüsile. Joonis I Käsidüüs Käsidüüs sobib väikeste pestavate pindade, dušikabiinide ja peeglite puhastamiseks. 1. Lükake käsidüüs vastavalt punktjoadüüsile aurupüstolile. 2. Tõmmake kate üle käsidüüsi. Põrandadüüs Põrandadüüs sobib pestavate seina- ja põrandakatete, nt kivipõrandate, plaatide ja PVC-põrandate puhastamiseks. TÄHELEPANU Aurutoimest tingitud kahjustused Kuumus ja läbiniisutamine võivad põhjustada kahjustusi. Kontrollige enne rakendamist kuumakindlust ja auru mõju silmatorkamatus kohas väikseima aurukogusega. Märkus Puhastusvahendi jäägid või hooldusemulsioonid puhastataval pinnal võivad põhjustada auruga puhastamisel triipe, mis aga mitmekordsel rakendamisel kaovad. Soovitame põrandat enne seadme kasutamist pühkida või imeda. Nii vabastatakse põrand juba enne märgpuhastust mustusest ja lahtistest osakestest. Töötage tugevalt määrdunud pindadel aeglaselt, et aur saaks kauem mõjuda. 1. Ühendage pikendustorud aurupüstoliga. Joonis J 2. Lükake põrandadüüs pikendustorule. Joonis K 3. Kinnitage põrandalapp põrandadüüsi külge. a Pange põrandalapp takjaribadega ülespoole põrandale. b Seadke põrandadüüs kerge survega põrandalapile. Joonis L Põrandalapp jääb takjakinnituse kaudu automaatselt põrandadüüsi külge. Eesti 155