Views
9 months ago

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Põrandalapi

Põrandalapi äravõtmine 1. Pange üks jalg põrandalapi jalalapatsile ja tõstke põrandadüüs üles. Joonis L Märkus Alguses on põrandalapi takjariba veel väga tugev ning seda võib olla raske põrandadüüsist eemaldada. Pärast mitmekordset kasutamist ja pärast põrandalapi pesemist saab takjariba põrandadüüsist hästi eemaldada ning see on saavutanud optimaalse nakkumise. Põrandadüüsi parkimine 1. Töö katkestamisel riputage põrandadüüs parkimishoidikusse. Joonis Q Vaibaliugur Vaibaliuguriga saab vaipu värskendada. TÄHELEPANU Kahjustused vaibaliuguritel ja vaibal Vaigaliuguri määrdumised ning kuumus ja läbiniisutamine võivad põhjustada vaiba kahjustusi. Selleks kontrollige enne rakendamist kuumakindlust ja auru mõju vaibale silmatorkamatus kohas väikseima aurukogusega. Järgige vaibatootja puhastamisjuhiseid. Tehke kindlaks, et vaip on enne vaibaliuguri rakendamist puhtaks imetud ja plekid on eemaldatud. Eemaldage enne rakendamist ja pärast tööpause aurustamisega võimalikud vee kogunemised ühe äravooluga (ilma põrandalapita / tarvikutega) (kondensaat) seadmest. Kasutage vaibaliugurit ainult põrandalapiga põrandadüüsil. Aurupuhastage vaibaliuguri kasutamisel nõrga auruastmega. Ärge suunake auru pidevalt ühte kohta (maksimaalselt 5 sekundit), et hoida ära tugevat niiskumist ja kahjustuste riski temperatuuri mõju tõttu. Ärge kasutage vaibaliugurit kõrge karvaga vaipadel. Vaibaliuguri kinnitamine põrandadüüsi külge 1. Põrandalapi kinnitamine põrandadüüsi külge, vt peatükki Põrandadüüs. Joonis L 2. Libistage põrandadüüs kerge survega vaibaliugurisse ja laske fikseeruda. Joonis M 3. Alustage vaiba puhastamisega. Vaibaliuguri äravõtmine põrandadüüsilt ETTEVAATUS Jalalaba põletused Vaibaliugur võib aurutamisel kuumeneda. Ärge käitage ega võtke vaibaliugurit ära paljajalu või lahtiste sandaalidega. Käitage ja võtke vaibaliugur ära ainult sobivate jalatsitega. 1. Vajutage vaibaliuguri lapats kinganinaga alla. 2. Tõstke põrandadüüs üles. Joonis M Aururõhk-triikraud Märkus Soovitame kasutada KÄRCHERi triikimislauda aktiivse auruärastamisega. See triikimislaud on optimaalselt kohandatud ostetud seadmele. See lihtsustab ja kiirendab triikimisprotsessi. Kasutataval triikimislaual peaks igal juhul olema auru läbilaskev, võretaoline triikimisalus. Märkus Ärge seadistage sissepistetud aururõhk-triikraua puhul VapoHydro-funktsiooni auruastet, kuna triigitav pesu saab muidu märjaks. Soovitatavad auruastmed Aste Riidekangad Min auruaste Veidi kortsunud riideesemed Max auruaste Teksapüksid 1. Tehke kindlaks, et aurupuhasti aurukatlas on kraanivesi või kraanivee ja max 50 % destilleeritud vee segu. 2. Pistke triikraua aurupistik seadme pistikupessa, kuni see kuuldavalt fikseerub. 3. Võtke aurupuhasti käiku, vt peatükki Seadme sisselülitamine. 4. Oodake, kuni aurupuhasti on kasutusvalmis. Aurutriikimine Auruga saab triikida kõiki tekstiile. Triikige tundlikke kangaid või pealetrükke pahupoolelt või tootja andmete järgi. TÄHELEPANU Kahjustused riideesemetel Riideesemel olevate triikimisandmete eiramine võib põhjustada kahjustusi. Järgige triikimisandmeid riideesemel. Märkus Tundlike tekstiilide jaoks soovitame kasutada KÄRCHE- Ri nakkumisvastast triikraua talda BE 6006. Märkus Triikraua tald peab olema kuum, et aur ei kondenseeruks tallal ega tilguks triigitavale pesule. Kardinate, riiete jne aurutamiseks saab triikrauda hoida vertikaalselt. 1. Seadistage triikraua temperatuuriregulaator tähistatud piirkonna raames ( /MAX). Kohe kui triikraua küttesüsteemi oranž kontroll-lamp kustub, võib triikimisega alustada. 2. Vajutage auru lülitit (ülal) või auru lülitit (all). • Intervallaurutamine: Vajutage auru lülitit. Aur voolab välja, kuni lülitit vajutatakse. • Pidev aurutamine: Tõmmake auru lüliti lukustust kuni fikseerumiseni taha. Aur voolab pidevalt välja. Lukustuse vabastamiseks vajutage ette. 3. Enne triikimise algust ja pärast triikimispause suunake aurulöök lapile, kuni aur väljub ühtlaselt. Kuivalt triikimine TÄHELEPANU Kahjustused seadmel Veepuudus aurukatlas põhjustab kahjustusi seadmel Tehke kindlaks, et aurukatlas on vett. TÄHELEPANU Kahjustused riideesemetel Riideesemel olevate triikimisandmete eiramine võib põhjustada kahjustusi. Järgige triikimisandmeid riideesemel. 1. Seadistage triikraua temperatuuriregulaator vastavalt riideesemele. Sünteetika Vill, siid Puuvill, linane 156 Eesti

2. Oodake, kuni triikraua küttesüsteemi kontroll-lamp kustub. Triikraud on triikimiseks valmis. Hooldus ja jooksevremont Katlakivi eemaldamine aurukatlast Märkus Kuna seadmesse koguneb katlakivi, soovitame seadmest katlakivi eemaldada tabelis nimetatud veepaagi täitmiste arvu järgi (TF=paagi täited). Karedusvahemik °dH mmol/l TF I pehme 0-7 0-1.3 100 II keskmine 7-14 1.3-2.5 90 III kare 14-21 2.5-3.8 75 IV väga kare >21 >3,8 50 Märkus Veemajandusamet või kommunaalettevõtted annavad infot kraanivee kareduse kohta. TÄHELEPANU Kahjustatud pealispinnad Katlakivieemalduse lahus võib kahjustada tundlikke pealispindu. Täitke ja tühjendage seadet ettevaatlikult. 1. Lülitage seade välja, vt peatükki Seadme väljalülitamine. 2. Laske seadmel maha jahtuda. 3. Tühjendage veepaak. 4. Võtke tarvikud tarvikuhoidikutest välja. 5. Avage tarvikulaeka sulgurklapp. 6. Võtke tarvikud tarvikulaekast välja. 7. Avage hoolduslukk. Pange pikendustoru lahtine ots hoolduslukule, fikseerige juhikusse ja keerake lahti. Joonis S 8. Tühjendage aurukatel täielikult veest. Joonis T TÄHELEPANU Katlakivi eemaldusvahendist tingitud seadmekahjustused Ebasobiv katlakivi eemaldusvahend ning katlakivi eemaldusvahendi vale doseering võivad kahjustada seadet. Kasutage eranditult KÄRCHERi katlakivi eemaldusvahendit. Kasutage 1 doseerimisühikut katlakivi eemaldusvahendit 0,5 l vee kohta. 9. Valmistage katlakivi eemaldusvahendi lahus vastavalt katlakivi eemaldusvahendil olevatele andmetele. 10. Täitke aurukatel katlakivi eemaldusvahendi lahusega. Ärge sulgege aurukatelt. 11. Laske katlakivi eemaldusvahendi lahusel u 8 tundi mõjuda. 12. Tühjendage aurukatel täielikult katlakivi eemaldusvahendi lahusest. 13. Vajaduse korral korrake katlakivi eemaldusprotsessi. 14. Loputage aurukatelt 2-3 korda külma veega, et eemaldada katlakivi eemaldusvahendi lahuse kõik jäägid. 15. Tühjendage aurukatel täielikult veest. 16. Kuivatage toitejuhtme säilitushoidik. 17. Kruvige hoolduslukk pikendustoruga kinni. Tarvikute hooldus (Tarvikud - olenevalt tarnekomplektist) Märkus Põrandalapp ja käsidüüsi kate on eelpestud ja neid saab kohe kasutada seadmega töötamiseks. Mikrokiudlapid ei sobi kuivatis kuivatamiseks. Märkus Lappide pesemiseks järgige pesusedelil olevaid juhiseid. Ärge kasutage pesupehmendusvahendit, et lapid saaksid mustust hästi endasse koguda. 1. Peske põrandalappe ja katteid maksimaalselt 60 °C juures pesumasinas. Abi rikete korral Riketel on tihti lihtsad põhjused, mille Te suudate ise kõrvaldada järgneva ülevaate abil. Kahtluse korral või siin mittenimetatud rikke puhul pöörduge palun volitatud klienditeeninduse poole. HOIATUS Elektrilöögi- ja põletusoht Niikaua kui seade on ühendatud vooluvõrku või pole veel maha jahtunud, on rikke kõrvaldamine ohtlik. Tõmmake võrgupistik välja. Laske seadmel maha jahtuda. Veepuuduse kontroll-lamp vilgub punaselt ja kostub signaalheli Paagis puudub vesi. • Täitke veepaak kuni tähistuseni „MAX“. Veepuuduse kontroll-lamp põleb punaselt Aurukatlas puudub vesi. Pumba ülekuumenemiskaitse on vallandunud. 1. Lülitage seade välja, vt peatükki Seadme väljalülitamine. 2. Täitke veepaak. 3. Lülitage seade sisse, vt peatükki Seadme sisselülitamine. Veepaak ei ole õigesti sisse pandud või on katlakivine. 1. Võtke veepaak ära. 2. Loputage veepaaki. 3. Pange veepaak sisse ja vajutage alla, kuni see fikseerub. Auruhoova ei saa vajutada Auruhoob lapselukuga kaitstud. • Seadke lapselukk ette. Auruhoob on vabastatud. Pikk ülessoojendusaeg Aurukatel on katlakivine. • Eemaldage katlakivi aurukatlast. Suur veeväljumine Aurukatel on katlakivine. • Eemaldage katlakivi aurukatlast. VapoHydro auruaste on seadistatud. • Keerake valiklülitit aurutugevuse valikupiirkonnas. Aururõhk-triikraud „sülitab“ vett • Seadke temperatuuriregulaator astmele . • Loputage aurupuhasti aurukatelt või eemaldage katlakivi, vt peatükki Katlakivi eemaldamine aurukatlast. Pärast triikimispause tulevad veetilgad aururõhktriikrauast välja Pikemate triikimispauside korral võib aur aurutorustikus kondenseeruda. • Pärast triikimispause suunake aurulöök lapile, kuni aur väljub ühtlaselt. Eesti 157