Views
5 months ago

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Palielināta ūdens

Palielināta ūdens izplūde Tvaika katls ir aizkaļķojies. • Atkaļķojiet tvaika katlu. Iestatīta „VapoHydro” tvaika pakāpe. • Pārslēdziet izvēles slēdzi uz tvaika daudzuma izvēles intervālu. Tvaika spiediena gludeklis „smidzina” ūdeni • Pārslēdziet temperatūras regulatoru uz pakāpi. • Izskalojiet vai atkaļķojiet tvaika tīrītāja tvaika katlu, skatiet nodaļu Tvaika katla atkaļķošana. Pēc gludināšanas pārtraukuma no tvaika spiediena gludekļa pil ūdens Ilgāka gludināšanas pārtraukuma gadījumā tvaika caurulē var veidoties kondensāts. • pēc gludināšanas pārtraukuma pavērsiet tvaika pistoli pret drānu, līdz tvaiks sāk plūst vienmērīgi. Tehniskie dati Strāvas pieslēgums Spriegums V 220-240 Fāze ~ 1 Frekvence Hz 50 Drošinātāja veids IPX4 Aizsardzības klase I Jaudas dati Apsildes jauda W 2200 Tvaika gludekļa apsildes jauda W 700 Maksimālais darba spiediens MPa 0,42 Uzsildes laiks Minūtes 3 Ilgstoša tvaika padeve g/min 60 Maksimālais tvaika spiediens g/min 150 „Vapohydro” tvaika daudzums g/min 250 Uzpildes līmenis Ūdens tvertne l 1,5 Tvaika katls l 0,5 Izmēri un svars Svars (bez piederumiem) kg 6,0 Garums mm 439 Platums mm 301 Augstums mm 304 Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Turinys Bendrieji nurodymai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Naudojimas pagal paskirtį . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Aplinkos apsauga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Priedai ir atsarginės dalys . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Komplektacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Garantija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Saugos įtaisai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Įrenginio aprašymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Montavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Naudojimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Svarbūs naudojimo nurodymai. . . . . . . . . . . . . . . 167 Priedų naudojimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Techninė priežiūra ir eksploatacinės parengties užtikrinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Pagalba gedimų atveju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Techniniai duomenys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Bendrieji nurodymai Prieš pradėdami naudoti įsigytą įrenginį, perskaitykite originalią naudojimo instrukciją ir pridėtus saugos reikalavimus. Vadovaukitės šiais dokumentais. Išsaugokite abu šiuos dokumentus, kad galėtumėte naudotis jais vėliau arba perduoti kitam savininkui. Naudojimas pagal paskirtį Šį įrenginį naudokite tik privačiai. Įrenginys skirtas valymui garais ir jį galima naudoti su tinkamais priedais, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Valymo priemonės nereikalingos. Paisykite saugos reikalavimų. Aplinkos apsauga Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Pakuotės atliekas sutvarkykite tausodami aplinką. Elektros ir elektroniniuose prietaisuose būna vertingų perdirbamų medžiagų ir dažnai tokių dalių, su kuriomis netinkamai elgiantis arba netinkamai jas pašalinus gali kilti pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai. Tačiau norint tinkamai eksploatuoti įrenginį šios dalys būtinos. Šiuo simboliu pažymėtus įrenginius draudžiama šalinti su buitinėmis atliekomis. Pastabos dėl sudėtinių medžiagų (REACH) Naujausią informaciją apie sudėtines medžiagas rasite: www.kaercher.de/REACH Priedai ir atsarginės dalys Naudokite tik originalius priedus ir originalas atsargines dalis – taip užtikrinsite, kad įrenginys veiktų patikimai ir be trikčių. Informaciją apie priedus ir atsargines dalis rasite svetainėje www.kaercher.com. Komplektacija Įrenginio tiekiamo komplekto sudėtis parodyta ant pakuotės. Išpakavę patikrinkite, ar yra visos įrenginio detalės. Jei trūksta priedų arba yra transportavimo pažeidimų, praneškite apie tai pardavėjui. Garantija Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus įrenginio gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokių gedimų priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinantį kasos kvitą. (Adresą rasite kitoje pusėje) Saugos įtaisai ATSARGIAI Trūkstami arba pakeisti saugos įtaisai Apsauginiai įtaisai garantuoja jūsų saugą. Apsauginius įtaisus modifikuoti ar apeiti draudžiama. Simboliai ant įrenginio (Priklausomai nuo įrenginio tipo) Pavojus nusideginti, įrenginio paviršius naudojimo metu įkaista 164 Lietuviškai

Pavojus nusiplikyti garais Perskaitykite naudojimo instrukciją Slėgio reguliatorius Slėgio reguliatorius slėgį garų katile naudojimo metu palaiko kuo pastovesnį. Garo katile pasiekus maksimalų darbinį slėgį šildymas atjungiamas, o slėgiui nukritus dėl sumažėjusių garų kiekio, jis vėl įjungiamas. Apsauginis termostatas Apsauginis termostatas apsaugo įrenginį nuo perkaitimo. Jeigu slėgio reguliatorius ir katilo termostatas sugenda ir įrenginys perkaista, apsauginis termostatas įrenginį išjungia. Norėdami atstatyti apsauginį termostatą, kreipkitės į atsakingą KÄRCHER klientų aptarnavimo tarnybą. Katilo termostatas Klaidos atveju katilo termostatas atjungia šildymą, pvz., jeigu garų katile nėra vandens ir temperatūra garų katile pakyla. Kai tik papildysite vandens, įrenginį vėl galima bus naudoti. Techninės priežiūros sklendė Techninės priežiūros sklendė uždaro garų katilą ir apsaugo nuo susidarančio slėgio. Techninės priežiūros sklendė kartu yra ir viršslėgio vožtuvas. Jeigu slėgio reguliatorius sugedęs ir garų katile susidaro garų slėgis, atsidaro viršslėgio vožtuvas ir garai per techninės priežiūros sklendę išeina į išorę. Prieš pakartotinai naudodami įrenginį, kreipkitės į KÄR- CHER klientų aptarnavimo tarnybą. Įrenginio aprašymas Šioje naudojimo instrukcijoje aprašoma maksimali galima komplektacija. Atsižvelgiant į modelį, kiekvienoje komplektacijoje yra skirtumų (žr. pakuotę). Paveikslai pateikti grafikų puslapyje. Paveikslas A 1 Įrenginio lizdas su dangteliu 2 Vandens talpykla 3 Vandens talpyklos nešiojimo rankena 4 Pasirinkimo jungiklis 5 Valdymo laukas 6 Rodmuo – padėtis IŠJUNGTA 7 Rodmuo – vandens trūkumas (raudona) 8 Rodmuo – šildymas (žalia) 9 Min. garų pakopa 10 Garų stiprumo pasirinkimo intervalas 11 Maks. garų pakopa 12 „Vapohydro“ funkcijos garų lygis 13 Priedų dėklo uždarymo dangtis 14 Techninės priežiūros sklendė 15 Nešiojimo rankena 16 Priedų laikiklis 17 Priedų dėklas 18 Maitinimo tinklo laido dėklas 19 Grindų antgalio laikymo atrama 20 Maitinimo tinklo laidas su tinklo kištuku 21 Važiavimo ratai (2 vienetai) 22 Sukamasis ratukas 23 Garo pistoletas 24 Garo svirtis 25 Atblokavimo mygtukas 26 Apsauga nuo vaikų 27 Garų žarna 28 Garų kištukas 29 Tiesios srovės purkštukas 30 Apvalus šepetys (mažas) 31 **/***Purkštukas „Power“ 32 **/***Apvalus šepetys (didelis) 33 Rankinis purkštukas 34 Rankinio purkštuko mikropluošto apvalkalas 35 Ilginimo vamzdžiai (2 vienetai) 36 Atblokavimo mygtukas 37 Grindų purkštukas 38 Jungtis 39 Mikropluošto grindų šluostė (1 vienetas) 40 **/***Mikropluošto grindų šluostė (2 vienetai) 41 **/***Adapteris kilimams 42 Kalkių šalinimo priemonė 43 */***Garinis slėginis lygintuvas 44 */***Garų jungiklis (apačioje) 45 */***Kontrolinė lemputė (oranžinė) – šildymas 46 */***Garų jungiklis (viršuje) 47 */***Garų jungiklio fiksatorius 48 */***Temperatūros reguliatorius 49 */***Garų kištukas *SC 5 EasyFix Iron **SC 5 EasyFix Premium ***SC 5 EasyFix Premium Iron Montavimas Priedų montavimas 1. Atidarykite įrenginio lizdo dangtelį. Paveikslas B 2. Garų kištuką įkiškite į įrenginio lizdą, kol garų kištukas garsiai užsifiksuos. Paveikslas B 3. Atvirą priedo galą užmaukite ant garo pistoleto ir stumkite jį tol, kol užsifiksuos garo pistoleto atblokavimo mygtukas. Paveikslas H Lietuviškai 165