Views
9 months ago

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

4. Užstumkite atvirą

4. Užstumkite atvirą priedo galą ant garo purkštuko arba garo pistoleto. Paveikslas I 5. Prailginimo vamzdį sujunkite su garo pistoletu. a 1-ąjį prailginimo vamzdį užmaukite ant garo pistoleto ir stumkite jį tol, kol užsifiksuos garo pistoleto atblokavimo mygtukas. Sujungimo vamzdis sujungtas. b 2-ąjį prailginimo vamzdį užstumkite ant 1-ojo prailginimo vamzdžio. Sujungimo vamzdžiai sujungti. Paveikslas J 6. Užstumkite priedą ir (arba) grindų antgalį ant laisvo prailginimo vamzdžio galo. Paveikslas K Sujungimo vamzdis sujungtas. Priedų išmontavimas 1. Apsaugą nuo vaikų nustatykite atgal. Garo svirtis užblokuota. 2. Įrenginio lizdo dangtelį paspauskite į apačią ir ištraukite iš įrenginio lizdo garo kištuką. 3. Paspauskite atblokavimo mygtuką ir atskirkite dalis. Paveikslas P Naudojimas Vandens pripylimas Vandens talpyklą bet kada galima nuimti papildyti arba papildyti ją tiesiai ant įrenginio. DĖMESIO Įrenginio pažeidimai Naudojant netinkamą vandenį gali užsikimšti purkštukai arba gali būti sugadintas vandens lygio rodmuo. Nepilkite švaraus destiliuoto vandens. Naudokite daugiausia 50 % destiliuoto vandens, sumaišyto su vandentiekio vandeniu. Nepilkite kondensato vandens iš skalbinių džiovyklės. Nepilkite surinkto lietaus vandens. Nepilkite jokių valymo priemonių ar kitų priedų (pvz., aromatinių medžiagų). Vandens talpyklą prieš pildydami nuimkite 1. Patraukite vandens talpyklą vertikaliai į viršų. Paveikslas C 2. Vandens talpyklą vertikalioje padėtyje pripildykite vandentiekio vandens arba daugiausia 50 % destiliuoto vandens ir vandentiekio vandens mišiniu iki žymės MAX. 3. Įdėkite vandens talpyklą ir paspauskite žemyn, kol užsifiksuos. Vandens talpyklą pildykite nenuėmę nuo įrenginio 1. Pro vandens talpyklos pripildymo angą pripilkite vandentiekio vandens arba daugiausia 50 % destiliuoto vandens ir vandentiekio vandens mišinio iš indo iki žymės MAX. Paveikslas D Įrenginio įjungimas Pastaba Jeigu garų katile nėra vandens arba jo yra per mažai, įsijungia vandens siurblys ir tiekia vandenį iš vandens talpyklos į garų katilą. Pripildymo procesas gali trukti kelias minutes. Pastaba Įrenginys kas 60 sekundžių trumpam uždaro vožtuvą, tada girdėti tylus spragtelėjimas. Uždarymas neleidžia užstrigti vožtuvui. Garų srautui tai įtakos nedaro. 1. Pastatykite įrenginį ant tvirto pagrindo. 2. Įkiškite tinklo kištuką į lizdą. Paveikslas E 3. Pasukite pasirinkimo jungiklį iš OFF padėties į garų stiprumo parinkimo diapazoną. Žalia šildymo kontrolinė lemputė mirksi. Paveikslas F 4. Palaukite, kol žalia šildymo kontrolinė lemputė ims šviesti nenutrūkstamai. Paveikslas G 5. Paspauskite garų svirtį. Paveikslas H Išsiskiria garai. Garų kiekio reguliavimas Išsiskiriančių garų kiekis reguliuojamas pasirinkimo mygtuku garų kiekiui nustatyti. Pasirinkimo jungiklis suteikia galimybę nustatyti nuo mažiausio garų lygio esant negausiam purvui iki didžiausio garų lygio esant gausiam purvui. „VapoHydro“ funkcija naudojama gausiam purvui sunkiai pasiekiamose vietose šalinti. 1. Pasirinkimo jungikliu garo kiekiui nustatykite norimą garų kiekį. 2. Paspauskite garų svirtį. 3. Prieš pradėdami valyti nukreipkite garų pistoletą į šluostę, kol garai pradės išsiskirti tolygiai. Vandens papildymas Jeigu trūksta vandens , šviečia raudona vandens trūkumo lemputė ir pasigirsta garsinis signalas. Pastaba Vandens siurblys intervalais pripildo garų katilą. Jeigu pripildoma sėkmingai, raudona vandens trūkumo kontrolinė lemputė užgęsta. Pastaba Jeigu garų katile nėra vandens arba jo yra per mažai, įsijungia vandens siurblys ir tiekia vandenį iš vandens talpyklos į garų katilą. Pripildymo procesas gali trukti kelias minutes. DĖMESIO Įrenginio pažeidimai Naudojant netinkamą vandenį gali užsikimšti purkštukai arba gali būti sugadintas vandens lygio rodmuo. Nepilkite švaraus destiliuoto vandens. Naudokite daugiausia 50 % destiliuoto vandens, sumaišyto su vandentiekio vandeniu. Nepilkite kondensato vandens iš skalbinių džiovyklės. Nepilkite surinkto lietaus vandens. Nepilkite jokių valymo priemonių ar kitų priedų (pvz., aromatinių medžiagų). 1. Vandens talpyklą pripildykite vandentiekio vandens arba daugiausia 50 % destiliuoto vandens ir vandentiekio vandens mišiniu iki žymės MAX. Įrenginys paruoštas naudojimui. Įrenginio išjungimas 1. Pasukite jungiklį į OFF padėtį. Paveikslas N Įrenginys išjungtas. 2. Spauskite garų svirtį tol, kol nebebus garų. Paveikslas O Garų katile slėgio nėra. 3. Apsaugą nuo vaikų nustatykite atgal. Garo svirtis užblokuota. 4. Įrenginio lizdo dangtelį paspauskite į apačią ir ištraukite iš įrenginio lizdo garo kištuką. 5. Ištraukite tinklo kištuką iš lizdo. 6. Ištuštinkite vandens talpyklą. 166 Lietuviškai

Garų katilo skalavimas Įrenginio garų katilą išskalaukite bent kas 8 talpyklos pripildymų. 1. Įrenginio išjungimas, žr. skyrių Įrenginio išjungimas. 2. Palaukite, kol įrenginys atauš. 3. Ištuštinkite vandens talpyklą. 4. Išimkite priedus iš priedų laikiklio. 5. Atidarykite priedų skyriaus uždarymo dangtį. 6. Išimkite priedus iš priedų skyriaus. 7. Atidarykite techninės priežiūros angą. Šiuo tikslu užmaukite ant techninės priežiūros angos ilginimo vamzdžio atvirą galą. Paveikslas S 8. Išskalaukite garų katilą vandeniu ir energingai pasūpuokite. Taip atsilaisvins kalkių nuosėdos, kurios susidarė ant garų katilo dugno. 9. Išpilkite visą vandenį iš garų katilo. Paveikslas T Įrenginio saugojimas 1. Apvalų šepetį įdėkite į priedų dėklą. 2. Rankinį purkštuką užmaukite ant vieno ilginimo vamzdžio. 3. Įkiškite ilginimo vamzdžius į priedų laikiklį. 4. Tiesios srovės purkštuką įkiškite į priedų dėklą. 5. Grindų antgalį įkabinkite į laikymo atramą. Paveikslas Q 6. Garų žarną apvyniokite apie ilginimo vamzdžius ir įkiškite garų pistoletą į grindų antgalį. Paveikslas R 7. Tinklo kabelį įkiškite į maitinimo tinklo laido dėklą. 8. Įrenginį laikykite sausoje ir nuo šalčio apsaugotoje vietoje. Svarbūs naudojimo nurodymai Grindų paviršių valymas Prieš naudojant įrenginį rekomenduojame grindis iššluoti arba išsiurbti. Taip nuo grindų jau prieš valant jas drėgnu būdu bus pašalintas purvas ir laisvos dalelės. Tekstilinių gaminių atnaujinimas Prieš naudodami įrenginį visada patikrinkite tekstilinio gaminio atsparumą į akis nekrentančioje jo vietoje. Apdorokite tekstilę garais, palikite išdžiūti, paskui patikrinkite ar nepakito spalva bei forma. Paviršių su danga arba dažytų paviršių valymas DĖMESIO Pažeisti paviršiai Nuo garų gali atšokti vaškas, baldų poliravimo priemonė, plastikinės dangos arba dažai bei kraštų apvadai. Niekada nekreipkite garų į kraštų apvadus, nes jie gali atšokti. Nenaudokite įrenginio naužsandarintoms medinėms arba parketo grindims. Nenaudokite įrenginio dažytiems arba plastiku padegtiems paviršiams, tokiems kaip virtuvės ir kiti baldai, durys arba parketas. 1. Šiems paviršiams valyti trumpam garais apdorokite šluostę ir ja nuvalykite. Stiklo valymas DĖMESIO Įskilęs stiklas ir pažeistas paviršius Garai gali pažeisti užsandarintas langų rėmo dalis, o esant žemoms lauko temperatūroms sukelti įtampą ant stiklo paviršiaus, nuo to jis gali įskilti. Garų srautą draudžiama nukreipti į užsandarintą langų rėmo dalį jeigu lauko temperatūra žema, pirma sušildykite stiklą lengvai apdorodami visą jo paviršių garais. • Langų paviršių valykite rankiniu purkštuku ir apvalkalu. Vandeniui nuo stiklo nuvalyti naudokite langų valymui skirtą brauktuvą arba sausai nušluostykite. Priedų naudojimas Garo pistoletas Garo pistoletas be priedų gali būti naudojamas tokiems darbams: • Nedidelėms raukšlėms nuo kabančių drabužių lyginti: Apdorokite drabužį garais iš 10–20 cm atstumo. • Dulkėms valyti drėgnuoju būdu: Baldams valyti trumpam garais apdorokite šluostę ir ja nuvalykite. Tiesios srovės purkštukas Tiesios srovės purkštukas tinkamas valyti sunkiai pasiekiamoms vietoms, siūlėms, armatūrai, nuotakams, praustuvams, klozetams, žaliuzėms arba radiatoriams. Kuo arčiau tiesios srovės purkštukas laikomas prie užterštos vietos, tuo didesnis valomasis poveikis, nes temperatūra ir garų kiekis prie purkštuko angos yra didžiausi. Stambias kalkių nuosėdas prieš valant garais galima apdoroti tam tinkama valymo priemone. Palikite valymo priemonę veikti apie 5 minutes, paskui apdorokite garais. 1. Užmaukite tiesios srovės purkštuką ant garo pistoleto. Paveikslas H Apvalus šepetys (mažas) Mažas apvalus šepetys tinkamas sunkiai nuvalomiems nešvarumams valyti. Valant šepečiu sunkiai nuvalomi nešvarumai pašalinami paprasčiau. DĖMESIO Pažeisti paviršiai Šepetys gali subraižyti lengvai pažeidžiamus paviršius. Netinkamas valyti lengvai pažeidžiamiems paviršiams. 1. Sumontuokite mažą apvalų šepetį ant tiesios srovės purkštuko. Paveikslas I Apvalus šepetys (didelis) Didelis apvalus šepetys tinkamas valyti dideliems užapvalintiems paviršiams, pvz., praustuvams, dušo kabinoms vonioms, virtuvinėms plautuvėms. DĖMESIO Pažeisti paviršiai Šepetys gali subraižyti lengvai pažeidžiamus paviršius. Netinkamas valyti lengvai pažeidžiamiems paviršiams. 1. Sumontuokite didelį apvalų šepetį ant tiesios srovės purkštuko. Paveikslas I Purkštukas „Power“ Purkštukas „Power“ tinkamas sunkiai nuvalomiems nešvarumams, kampams ir siūlėms valyti. 1. Sumontuokite apvalų šepetį ant purkštuko „Power“. Paveikslas I Rankinis purkštukas Rankinis purkštukas tinkamas valyti mažiems plaunamiems paviršiams, dušo kabinoms ir veidrodžiams. 1. Užmaukite rankinį purkštuką pagal tiesios srovės purkštuką ant garo pistoleto. Paveikslas H 2. Užvilkite ant rankinio purkštuko užvalkalą. Lietuviškai 167