Views
10 months ago

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Grindų purkštukas

Grindų purkštukas Grindų antgalis tinkamas valyti plaunamoms sienų ir grindų dangoms, pvz., akmens masės grindims, plytelėms ir PVC dangai. DĖMESIO Pažeidimai dėl garų poveikio Karštis ir pernelyg didelė drėgmė gali pažeisti. Naudodami mažiausią garų kiekį prieš eksploatavimą į akis nekrentančioje vietoje išbandykite atsparumą šilumos ir garų poveikiui. Pastaba Valymo priemonės likučiai arba priežiūros emulsijos ant valomo paviršiaus valant garais gali sudaryti nelygumų, tačiau naudojant daug kartų jie dingsta. Prieš naudojant įrenginį rekomenduojame grindis iššluoti arba išsiurbti. Taip nuo grindų jau prieš valant jas drėgnu būdu bus pašalintas purvas ir laisvos dalelės. Ant smarkiai užterštų paviršių dirbkite lėtai, kad garų poveikis būtų ilgesnis. 1. Prailginimo vamzdį sujunkite su garo pistoletu. Paveikslas J 2. Užmaukite grindų purkštuką ant prailginimo vamzdžio. Paveikslas K 3. Gindų šluostę pritvirtinkite prie antgalio grindims. a Grindų šluostę padėkite ant grindų lipniomis juostomis į viršų. b Gindų antgalį nesmarkiai spausdami padėkite ant grindų šluostės. Paveikslas L Grindų šluostė lipniais fiksatoriais pati prisitvirtins prie grindų antgalio. Grindų šluostės nuėmimas 1. Uždėkite pėdą ant grindų šluostės plokštelės ir pakelkite grindų antgalį į viršų. Paveikslas L Pastaba Pradžioje grindų šluostės lipnios juostos yra dar labai stiprios ir jas gali būti sunku nuimti nuo grindų antgalio. Panaudojus keletą kartų ir išskalbus nuimti nuo grindų antgalio juos paprasta ir pasiekiamas optimalus sukibimas. Grindų antgalio laikymas 1. Nutraukę darbą grindų antgalį įkabinkite į laikymo atramą. Paveikslas Q Adapteris kilimams Naudojant kilimų adapterį kilimą galima atnaujinti. DĖMESIO Kilimų adapterio ir kilimo pažeidimas Suterštas kilimų adapteris, karštis ir pernelyg didelė drėgmė gali pažeisti kilimą. Naudodami mažiausią garų kiekį prieš eksploatavimą į akis nekrentančioje vietoje išbandykite kilimo atsparumą šilumos ir garų poveikiui. Vykdykite kilimo gamintojo pateiktų valymo nurodymų. Patikrinkite, ar prieš kilimo adapterio naudojimą iš kilimo buvo pašalintos dulkės ir išvalytos dėmės. Prieš naudojimą ar po darbo pertraukų į nuotaką (be grindų šluostės / su priedu) pašalinkite po garavimo įrenginyje susikaupusį vandenį (kondensatą). Kilimo adapterį naudokite tik su grindų šluoste, uždėta ant antgalio grindims. Valydami garais, jeigu naudojate kilimo adapterį, pasirinkite mažą garų pakopą. Garų ilgam nenukreipkite į vieną vietą (ne ilgiau kaip 5 sek.), kad būtų išvengta pernelyg didelio sudrėkinimo ir temperatūros sukelto žalingo poveikio. Kilimo adapterio nenaudokite su kilimais, kurių sudėtyje yra didelis kiekis pūkų. Kilimo adapterį pritvirtinkite prie antgalio grindims. 1. Grindų šluostę pritvirtinkite prie antgalio grindims, žr. skyrių Grindų purkštukas. Paveikslas L 2. Antgalį grindims atsargiai spausdami įstatykite į kilimo antgalį ir užfiksuokite. Paveikslas M 3. Pradėkite valyti kilimą. Kilimo adapterį nuimkite nuo antgalio grindims. ATSARGIAI Kojų nusideginimas Kaitinant garais kilimo adapteris gali įšilti. Kilimo adapterio neleidžiama naudoti ar jį nuimti basomis kojomis ar atvira avalyne. Kilimo adapterį naudokite ir nuimkite tik avėdami tinkamą avalynę. 1. Kilimo adapterio plokštelę nuspauskite avalynės galu. 2. Antgalį grindims pakelkite į viršų. Paveikslas M Garinis slėginis lygintuvas Pastaba Rekomenduojame naudoti KÄRCHER lyginimo lentą su „Aktiv“ garų nusiurbimo funkcija. Ši lyginimo lenta optimaliai suderinama su jūsų įsigytu įrenginiu. Ji palengvina ir pagreitina lyginimo procesą. Jūsų naudojama lyginimo lenta bet kokiu atveju turi būti su garams pralaidžiu, grotelių formos lyginimo pagrindu. Pastaba Jeigu įkištas garinis slėginis lygintuvas, nejunkite „VapoHydro“ funkcijai skirtos garų pakopos, nes lyginami skalbiniai sušlaps. Rekomenduojamos garų pakopos Pakopa Drabužių audiniai Min. garų pakopa Ne itin susiglamžę drabužiai Maks. garų pakopa Džinsai 1. Įsitikinkite, kad vandens talpykloje yra vandentiekio vandens arba daugiausia 50 % destiliuoto vandens ir vandentiekio vandens mišinio. 2. Lygintuvo garų kištuką įkiškite į įrenginio lizdą, kol jis garsiai užsifiksuos. 3. Pradėkite eksploatuoti garų valytuvą, žr. skyrių Įrenginio įjungimas. 4. Palaukite, kol garų valytuvas bus paruoštas naudoti. Lyginimas su garais Visus tekstilės gaminius galima lyginti su garais. Švelnius audinius arba užrašus lyginkite iš blogosios pusės arba pagal gamintojo nurodymus. DĖMESIO Drabužių pažeidimai Nesilaikant lyginimo nurodymų drabužius galima pažeisti. Laikykitės drabužio lyginimo nurodymų. Pastaba Švelniems audiniams rekomenduojame naudoti KÄR- CHER nekimbantį lyginimo padą BE 6006. 168 Lietuviškai

Pastaba Lyginimo padas turi būti karštas, kad pade nesusidarytų garų kondensatas ir jis nenuvarvėtų ant drabužių. Norėdami garais apdoroti užuolaidas, drabužius ir pan., lygintuvą laikykite vertikaliai. 1. Lygintuvo temperatūros reguliatorių nustatykite paženklinto diapazono ribose ( /MAX). Kai tik užgęsta lygintuvo oranžinė kontrolinė lemputė, galima pradėti lyginti. 2. Įjunkite garų jungiklį (viršuje) arba garų jungiklį (apačioje). • Garų srautas intervalais: paspauskite garų jungiklį. Garai purškiami tol, kol jungiklis nuspaustas. • Ilgalaikis garų srautas: Patraukite garų jungiklio fiksatorių į galą, kol jis užsifiksuos. Garai purškiami nepertraukiamai. Norėdami atlaisvinti fiksatorių, paspauskite jį į priekį. 3. Prieš pradėdami lyginti ir po lyginimo pertraukos nukreipkite garų srautą į šluostę, kol garų srautas pasidarys tolygus. Sausas lyginimas DĖMESIO Įrenginio pažeidimai Jeigu garų katile trūksta vandens, įrenginys gali būti pažeistas Įsitikinkite, kad garų katile yra vandens. DĖMESIO Drabužių pažeidimai Nesilaikant lyginimo nurodymų drabužius galima pažeisti. Laikykitės drabužio lyginimo nurodymų. 1. Lygintuvo temperatūros reguliatorių nustatykite pagal drabužio tipą. Sintetika Vilna, šilkas Medvilnė, linas 2. Palaukite, kol užges lygintuvo šildymo kontrolinė lemputė. Lygintuvas paruoštas lyginti. Techninė priežiūra ir eksploatacinės parengties užtikrinimas Kalkių šalinimas iš garų katilo Pastaba Kadangi įrenginyje susidaro kalkės, rekomenduojame po lentelėje nurodyto vandens talpyklos papildymų skaičiaus (TP = talpyklos papildymas) pašalinti iš jos kalkes. Kietumo diapazonas °dH mmol/l TP I minkštas 0-7 0-1.3 100 II vidutinio kietumo 7-14 1,3-2.5 90 III kietas 14-21 2,5-3.8 75 IV labai kietas >21 >3,8 50 Pastaba Vandens tiekimo įstaiga arba komunalinė įmonė suteiks informaciją apie jūsų vandentiekio vandens kietumą. DĖMESIO Pažeisti paviršiai Kalkių šalinimo tirpalas gali pažeisti jautrius paviršius. Įrenginį pripildykite ir ištuštinkite atsargiai. 1. Įrenginio išjungimas, žr. skyrių Įrenginio išjungimas. 2. Palaukite, kol įrenginys atauš. 3. Ištuštinkite vandens talpyklą. 4. išimkite priedus iš priedų laikiklio. 5. Atidarykite priedų skyriaus uždarymo dangtį. 6. Išimkite priedus iš priedų skyriaus. Paveikslas R 7. Atidarykite techninės priežiūros angą. Šiuo tikslu užmaukite ant techninės priežiūros angos prailginimo vamzdžio atvirą galą. 8. Išpilkite visą vandenį iš garų katilo. Paveikslas T DĖMESIO Įrenginio pažeidimai dėl kalkių šalinimo priemonės Netinkama kalkių šalinimo priemonė ir netinkamas jos dozavimas gali pažeisti įrenginį. Naudokite tik KÄRCHER kalkių šalinimo priemonę. Naudokite 1 kalkių priemonės dozavimo vienetą 0,5 l vandens. 9. Kalkių šalinimo priemonės tirpalą naudokite pagal ant kalkių šalinimo priemonės nurodytus duomenis. 10. Pripilkite kalkių šalinimo priemonės tirpalo į garų katilą. Neuždarykite garų katilo. 11. Palikite kalkių šalinimo priemonės tirpalą veikti apie 8 valandas. 12. Išpilkite visą kalkių šalinimo priemonės tirpalą iš garų katilo. 13. Jeigu reikia, pakartokite kalkių šalinimo procesą. 14. Išskalaukite garų katilą šaltu vandeniu 2–3 kartus, kad pašalintumėte visus kalkių šalinimo priemonės tirpalo likučius. 15. Išpilkite visą vandenį iš garų katilo. 16. Išdžiovinkite maitinimo tinklo laido laikiklį. 17. Ant techninės priežiūros angos užsukite prailginimo vamzdį. Priedų priežiūra (priedai – pagal komplektaciją) Pastaba Grindų šluostė ir apvalkalas rankiniam purkštukui jau išplauti gamykloje, todėl ją galima iš karto naudoti darbui su įrenginiu. Mikropluošto šluostės netinkamos džiovinti džiovyklėje. Pastaba Nurodymus, kaip plauti šluostes, skaitykite ant jų etikečių. Nenaudokite minkštiklių, kad šluostės gerai sugertų nešvarumus. 1. Grindų šluostes ir apvalkalus skalbyklėje skalbkite ne aukštesnėje kaip 60 °C temperatūroje. Pagalba gedimų atveju Gedimų priežastys dažnai yra paprastos, kurias nesunkiai pašalinsite pasinaudoję šia apžvalga. Kilus abejonių arba atsiradus čia nenurodytų gedimų, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo tarnybą. ĮSPĖJIMAS Elektros smūgio ir nudegimų pavojus Kol įrenginys prijungtas prie tinklo, arba dar neataušęs, šalinti gedimus pavojinga. Ištraukite tinklo kištuką. Palaukite, kol įrenginys atvės. Vandens trūkumo kontrolinė lemputė mirksi raudonai ir pasigirsta garsinis signalas Talpykloje nėra vandens. Lietuviškai 169