Views
10 months ago

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

14 Onderhoudsafsluiting

14 Onderhoudsafsluiting 15 Handgreep 16 Houder voor toebehoren 17 Opbergvak voor toebehoren 18 Opbergvak voor stroomleiding 19 Parkeerhouder voor vloersproeier 20 Stroomleiding met netstekker 21 Loopwielen (2 stuks) 22 Zwenkwiel 23 Stoompistool 24 Stoomhendel 25 Ontgrendelingsknop 26 Kinderbeveiliging 27 Stoomslang 28 Stoomstekker 29 Puntstraalsproeier 30 Ronde borstel (klein) 31 **/***Powersproeier 32 **/***Ronde borstel (groot) 33 Handsproeier 34 Microvezeldoek voor handsproeier 35 Verlengpijp (2 stuks) 36 Ontgrendelingsknop 37 Vloersproeier 38 Klittenband 39 Microvezeldoek voor vloer (1 stuk) 40 **/***Microvezeldoek voor vloer (2 stuks) 41 **/***Tapijtglijder 42 Ontkalkingsmiddel 43 */***Strijkijzer met stoomdruk 44 */***Schakelaar stoom (onder) 45 */***Controlelampje (oranje) - verwarming 46 */***Schakelaar stoom (boven) 47 */***Vergrendeling voor schakelaar Stoom 48 */***Temperatuurregelaar 49 */***Stoomstekker *SC 5 EasyFix Iron **SC 5 EasyFix Premium ***SC 5 EasyFix Premium Iron Montage Toebehoren monteren 1. De afdekking van het apparaatstopcontact openen. Afbeelding B 2. De stoomstekker in het apparaatstopcontact steken tot de stoomstekker hoorbaar vastklikt. Afbeelding B 3. Het open einde van het toebehoren op het stoompistool schuiven tot de ontgrendelingsknop van het stoompistool vastklikt. Afbeelding H 4. Het open einde van het toebehoren op de puntstraalsproeier schuiven. Afbeelding I 5. Verlengpijp met het stoompistool verbinden. a De eerste verlengpijp op het stoompistool schuiven tot de ontgrendelingsknop van het stoompistool vastklikt. De verbindingsbuis is verbonden. b De tweede verlengpijp op de eerste verlengpijp schuiven. De verbindingsbuizen zijn verbonden. Afbeelding J 6. Toebehoren en/of vloersproeier op het vrije einde van de verlengpijp schuiven. Afbeelding K Het toebehoren is verbonden. Toebehoren loshalen 1. Kinderbeveiliging naar achter zetten. Stoomhendel is geblokkeerd. 2. Afdekking van het apparaatstopcontact omlaag drukken en stoomstekker uit het apparaatstopcontact trekken. 3. Ontgrendelingsknop indrukken en de onderdelen uit elkaar halen. Afbeelding P Werking Water bijvullen De watertank kan er op elk moment af worden gehaald om bij te vullen of direct op het apparaat worden bijgevuld. LET OP Schade aan het apparaat Door ongeschikt water kunnen de sproeiers verstopt of de waterpeilindicatie beschadigd raken. Vul geen zuiver, gedestilleerd water bij. Gebruik een mengsel van maximaal 50 % gedestilleerd water en leidingwater. Voeg geen condenswater uit de wasdroger toe. Voeg geen opgevangen regenwater toe. Voeg geen reinigingsmiddelen of andere toevoegingen (bijv. parfums) toe. Watertank eraf halen om te vullen 1. Watertank verticaal naar boven trekken. Afbeelding C 2. Watertank verticaal met leidingwater of een mengsel van leidingwater en maximaal 50 % gedestilleerd water tot aan de markering "MAX" bijvullen. 3. Watertank erin plaatsen en omlaag drukken tot deze vastklikt. Watertank direct op het apparaat vullen 1. Leidingwater of een mengsel van leidingwater en maximaal 50 % gedestilleerd water uit een beker tot aan de markering "MAX" via de vulopening van de watertank bijvullen. Afbeelding D Apparaat inschakelen Instructie Wanneer zich geen of te weinig water in het stoomreservoir bevindt, wordt de waterpomp gestart om water van de watertank naar het stoomreservoir te pompen. Het vullen kan enkele minuten duren. 32 Nederlands

Instructie Om de 60 seconden wordt het ventiel even gesloten door het apparaat; hierbij kunt u het zachtjes horen klikken. Door het sluiten wordt voorkomen dat het ventiel vast komt te zitten. De uittredende stoom wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. 1. Het apparaat op een stevige ondergrond zetten. 2. Netstekker in een stopcontact steken. Afbeelding E 3. De keuzeschakelaar vanuit de OFF-positie naar het keuzebereik Stoomsterkte draaien. Het groene controlelampje - verwarming knippert. Afbeelding F 4. Wachten tot het groene controlelampje - verwarming brandt. Afbeelding G 5. Stoomhendel indrukken. Afbeelding H Er treedt stoom uit. Stoomhoeveelheid regelen Met de keuzeschakelaar voor de stoomhoeveelheid wordt de uittredende stoomhoeveelheid geregeld. De keuzeschakelaar biedt instelmogelijkheden van min. stoomtrap voor lichte verontreiniging tot max. stoomtrap voor grove verontreiniging. De VapoHydro-functie is bestemd voor het verwijderen van sterke verontreiniging op moeilijk toegankelijke plekken. 1. De keuzeschakelaar voor de stoomhoeveelheid op de vereiste stoomhoeveelheid zetten. 2. De stoomhendel indrukken. 3. Voor het begin van de reiniging het stoompistool op een doek richten tot de stoom gelijkmatig uittreedt. Water bijvullen Bij watertekort knippert het controlelampje - watertekort rood en er weerklinkt een akoestisch signaal. Instructie De waterpomp vult het stoomreservoir in intervallen bij. Als het vullen met succes is beëindigd, gaat het rode controlelampje - watertekort uit. Instructie Wanneer zich geen of te weinig water in het stoomreservoir bevindt, wordt de waterpomp gestart om water van de watertank naar het stoomreservoir te pompen. Het vullen kan enkele minuten duren. LET OP Schade aan het apparaat Door ongeschikt water kunnen de sproeiers verstopt of de waterpeilindicatie beschadigd raken. Vul geen zuiver, gedestilleerd water bij. Gebruik een mengsel van maximaal 50 % gedestilleerd water en leidingwater. Voeg geen condenswater uit de wasdroger toe. Voeg geen opgevangen regenwater toe. Voeg geen reinigingsmiddelen of andere toevoegingen (bijv. parfums) toe. 1. Watertank tot aan de markering "MAX" met leidingwater of een mengsel van leidingwater en maximaal 50 % gedestilleerd water bijvullen. Het apparaat is klaar voor gebruik. Apparaat uitschakelen 1. Schakelaar op de OFF-positie zetten. Afbeelding N Het apparaat is uitgeschakeld. 2. Stoomhendel indrukken tot er geen stoom meer uittreedt. Afbeelding O Het stoomreservoir staat niet onder druk. 3. Kinderbeveiliging naar achter zetten. De stoomhendel is geblokkeerd. 4. Deksel van het apparaatstopcontact omlaag drukken en stoomstekker uit het apparaatstopcontact trekken. 5. Netstekker uit het stopcontact trekken. 6. Watertank legen. Stoomreservoir uitspoelen Het stoomreservoir van het apparaat uiterlijk na elke achtste tankvulling uitspoelen. 1. Apparaat uitschakelen, zie hoofdstuk Apparaat uitschakelen. 2. Apparaat laten afkoelen. 3. Watertank legen. 4. Toebehoren uit de houders voor het toebehoren halen. 5. Afsluitklep van het opbergvak voor toebehoren openen. 6. Toebehoren uit het opbergvak voor toebehoren halen. 7. Onderhoudsafsluiting openen. Hiervoor het open einde van een verlengpijp op de onderhoudsafsluiting plaatsen, in de geleiding vastklikken en erop draaien. Afbeelding S 8. Stoomreservoir met water bijvullen en stevig schudden. Hierdoor komen de kalkresten die zich op de bodem van het stoomreservoir hebben afgezet los. 9. Water volledig uit het stoomreservoir aftappen. Afbeelding T Apparaat opbergen 1. Ronde borstel in het opbergvak voor toebehoren opbergen. 2. Handsproeier op 1 verlengpijp plaatsen. 3. Verlengpijpen in de houder voor toebehoren plaatsen. 4. Puntstraalsproeier in het opbergvak voor toebehoren plaatsen. 5. Vloersproeier in de parkeerhouder hangen. Afbeelding Q 6. Stoomslang om de verlengpijp wikkelen en stoompistool in de vloersproeier steken. Afbeelding R 7. Netsnoer in het opbergvak voor het netsnoer plaatsen. 8. Apparaat op een droge en vorstvrije plaats opbergen. Belangrijke gebruiksinstructies Grondoppervlakken reinigen Wij raden aan de vloer aan te vegen of te zuigen, voordat het apparaat wordt gebruikt. Zo worden het vuil en de losse deeltjes al vóór de vochtige reiniging van de vloer verwijderd. Opknappen van textiel Vóór een behandeling met het apparaat altijd op een onopvallende plek controleren of het textiel bestand is hiertegen: stoom op het textiel laten inwerken, laten drogen en vervolgens controleren op veranderingen in kleur en vorm. Nederlands 33