Views
9 months ago

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

LET OP Schade aan

LET OP Schade aan kledingstukken Als u zich niet aan de instructies voor het strijken in het kledingstuk houdt, kan dat tot schade leiden. Neem de instructies voor het strijken in het kledingstuk in acht. 1. De temperatuurregelaar van het strijkijzer overeenkomstig het kledingstuk instellen. Synthetisch Wol, zijde Katoen, linnen 2. Wachten tot het controlelampje - verwarming van het strijkijzer uitgaat. Het strijkijzer is gereed voor het strijken. Onderhoud Stoomreservoir ontkalken Instructie Aangezien zich in het apparaat kalk afzet, raden wij aan het apparaat volgens het in de tabel vermelde aantal bijvullingen van de watertank (TF=tankbijvullingen) te ontkalken. Waterhardheid °dH mmol/l TF I zacht 0-7 0-1,3 100 II medium 7-14 1,3-2,5 90 III hard 14-21 2,5-3,8 75 IV zeer hard >21 >3,8 50 Instructie Het waterbedrijf of de gemeentelijke nutsbedrijven geven inlichtingen over de hardheid van het leidingwater. LET OP Beschadigde oppervlakken De ontkalkingsoplossing kan gevoelige oppervlakken beschadigen. Het apparaat moet voorzichtig bijgevuld en geleegd worden. 1. Het apparaat uitschakelen, zie hoofdstuk Apparaat uitschakelen. 2. Het apparaat laten afkoelen. 3. De watertank legen. 4. Het toebehoren uit de houders voor het toebehoren halen. 5. De afsluitklep van het opbergvak voor toebehoren openen. 6. Het toebehoren uit het opbergvak voor toebehoren halen. 7. De onderhoudsafsluiting openen. Hiervoor het open einde van een verlengpijp op de onderhoudsafsluiting plaatsen, in de geleiding vastklikken en erop draaien. Afbeelding S 8. Water volledig uit het stoomreservoir aftappen. Afbeelding T LET OP Schade aan het apparaat door ontkalkingsmiddel Een ongeschikt ontkalkingsmiddel of een verkeerde dosering van het ontkalkingsmiddel kan schade aan het apparaat veroorzaken. Gebruik uitsluitend het ontkalkingsmiddel van KÄR- CHER. Gebruik 1 doseereenheid van het ontkalkingsmiddel voor 0,5 l water. 9. Ontkalkend oplosmiddel volgens de gegevens van het ontkalkingsmiddel aanbrengen. 10. Ontkalkend oplosmiddel in het stoomreservoir vullen. Het stoomreservoir niet dichtdoen. 11. Ontkalkend oplosmiddel ca. 8 uur laten inwerken. 12. Ontkalkend oplosmiddel volledig uit het stoomreservoir aftappen. 13. Indien nodig, de ontkalking herhalen. 14. Het stoomreservoir 2-3 keer met koud water uitspoelen om alle resten van het ontkalkende oplosmiddel te verwijderen. 15. Water volledig uit het stoomreservoir aftappen. 16. Het opbergvak voor de stroomleiding drogen. 17. De onderhoudsafsluiting met een verlengpijp dichtschroeven. Onderhoud van het toebehoren (toebehoren - afhankelijk van de leveringsomvang) Instructie Vloerdweil en doek voor de handsproeier zijn voorgewassen en kunnen onmiddellijk worden gebruikt voor werkzaamheden met het apparaat. De microvezeldoeken zijn niet geschikt voor de droger. Instructie Raadpleeg voor het wassen van de doeken de instructies op het wasetiket. Geen wasverzachter gebruiken om ervoor te zorgen dat de doeken het vuil goed kunnen absorberen. 1. Vloerdweilen en doeken bij maximaal 60 °C in de wasmachine wassen. Hulp bij storingen Storingen hebben vaak oorzaken die eenvoudig met behulp van het volgende overzicht kunnen worden verholpen. Neem bij twijfel of storingen die hier niet worden vermeld contact op met de erkende klantenservice. WAARSCHUWING Gevaar voor elektrische schokken en verbranding Zolang het apparaat op het stroomnet is aangesloten of nog niet is afgekoeld, is het verhelpen van storingen gevaarlijk. Trek de netstekker eruit. Laat het apparaat afkoelen. Het controlelampje - watertekort knippert rood en er weerklinkt een akoestisch signaal Geen water in de tank. • Watertank tot aan de markering "MAX" bijvullen. Het controlelampje - watertekort brandt rood Geen water in het stoomreservoir. De oververhittingsbeveiliging van de pomp is geactiveerd. 1. Apparaat uitschakelen, zie hoofdstuk Apparaat uitschakelen. 2. Watertank vullen. 3. Apparaat inschakelen, zie hoofdstuk Apparaat inschakelen. De watertank is niet goed geplaatst of verkalkt. 1. Watertank eraf halen. 2. Watertank spoelen. 3. Watertank erin plaatsen en omlaag drukken tot deze vastklikt. Stoomhendel kan niet worden ingedrukt De stoomhendel is beveiligd door de kinderbeveiliging. • Kinderbeveiliging naar voor zetten. Stoomhendel is ontgrendeld. Lange opwarmtijd Het stoomreservoir is verkalkt. • Stoomreservoir ontkalken. 36 Nederlands

Hoge waterafgifte Het stoomreservoir is verkalkt. • Stoomreservoir ontkalken. Stoomtrap VapoHydro is ingesteld. • Keuzeschakelaar naar het keuzebereik stoomsterkte draaien. Strijkijzer met stoomdruk "spuugt" water uit • Temperatuurregelaar op trap zetten. • Stoomreservoir van de stoomreiniger uitspoelen of ontkalken, zie hoofdstuk Stoomreservoir ontkalken. Na strijkpauzes komen er waterdruppels uit het strijkijzer met stoomdruk Bij langere strijkpauzes kan stoom in de stoomleiding condenseren. • Na strijkpauzes de stoomstoot op een doek richten tot de stoom gelijkmatig uittreedt. Technische gegevens Elektrische aansluiting Spanning V 220-240 Fase ~ 1 Frequentie Hz 50 Beschermingsgraad IPX4 Beschermingsklasse I Gegevens capaciteit Verwarmingscapaciteit W 2200 Verwarmingscapaciteit strijkijzer W 700 Maximale bedrijfsdruk MPa 0,42 Opwarmtijd Minuten 3 Continu stomen g/min 60 Maximale stoomstoot g/min 150 Stoomhoeveelheid Vapohydro g/min 250 Inhoud Watertank l 1,5 Stoomreservoir l 0,5 Afmetingen en gewichten Gewicht (zonder toebehoren) kg 6,0 Lengte mm 439 Breedte mm 301 Hoogte mm 304 Technische wijzigingen voorbehouden. Índice de contenidos Avisos generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Uso previsto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Protección del medioambiente . . . . . . . . . . . . . . . 37 Accesorios y recambios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Volumen de suministro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Garantía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Dispositivos de seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Descripción del equipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Montaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Servicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Información importante para el usuario . . . . . . . . 40 Empleo de los accesorios . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Cuidado y mantenimiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Ayuda en caso de avería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Datos técnicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Avisos generales Antes de poner en marcha por primera vez el aparato, lea el manual de instrucciones original y las indicaciones de seguridad suministradas. Actúe de acuerdo a ellas. Conserve estos dos manuales para su uso posterior o para propietarios ulteriores. Uso previsto Utilice el equipo únicamente para uso doméstico. El equipo está diseñado para la limpieza con vapor y puede utilizarse con los accesorios adecuados, como se describe en este manual de instrucciones. No se necesitan detergentes. Respete las instrucciones de seguridad. Protección del medioambiente Los materiales del embalaje son reciclables. Elimine los embalajes de forma respetuosa con el medioambiente. Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales reciclables y, a menudo, componentes, como baterías, acumuladores o aceite, que suponen un riesgo potencial para la salud de las personas o el medioambiente en caso de manipularse o eliminarse de forma inadecuada. Sin embargo, dichos componentes son necesarios para un servicio adecuado del equipo. Los equipos identificados con este símbolo no pueden eliminarse con la basura doméstica. Avisos sobre sustancias contenidas (REACH) Encontrará información actual sobre las sustancias contenidas en: www.kaercher.de/REACH Accesorios y recambios Utilice únicamente accesorios y recambios originales, estos garantizan un servicio seguro y fiable del equipo. Encontrará información sobre los accesorios y recambios en www.kaercher.com. Volumen de suministro El volumen de suministro del equipo de muestra en el embalaje. Compruebe la integridad del volumen de suministro durante el desembalaje. Póngase en contacto con su distribuidor si faltan accesorios o en caso de daños de transporte. Garantía En cada país se aplican las condiciones de garantía indicadas por nuestra compañía distribuidora autorizada. Subsanamos cualquier fallo en su equipo de forma gratuita dentro del plazo de garantía siempre que la causa se deba a un fallo de fabricación o material. En caso de garantía, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de postventa autorizado más próximo presentando la factura de compra. (Dirección en el reverso) Dispositivos de seguridad PRECAUCIÓN Dispositivo de seguridad faltantes o modificados Los dispositivos de seguridad velan por su seguridad. Nunca modifique ni manipule los dispositivos de seguridad. Español 37