Views
10 months ago

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Conservação do

Conservação do acessório (Acessório - de acordo com o volume do fornecimento) Aviso O pano de chão e a cobertura para o bocal manual estão pré-lavados e podem ser utilizados imediatamente para trabalhar com o aparelho. O pano de microfibras não é adequado para o secador. Aviso Observar os avisos relativos ao tempo de lavagem para lavar os panos. Não utilizar amaciador da roupa para que os panos absorvam melhor a sujidade. 1. Lavar os panos de chão e coberturas na máquina de lavar roupa a 60 °C, no máximo. Ajuda com avarias As avarias têm, geralmente, causas simples que podem ser corrigidas por si com a ajuda do seguinte resumo. Em caso de dúvida ou no caso de se tratar de uma avaria não mencionada aqui, contacte o serviço de assistência técnica autorizado. ATENÇÃO Perigo de choque eléctrico e queimaduras É perigoso eliminar falhas enquanto o aparelho estiver ligado à corrente ou se ainda não tiver arrefecido. Retire a ficha de rede. Deixe o aparelho arrefecer. A lâmpada avisadora de falta de água acende a vermelho e é emitido um sinal sonoro Sem água no depósito. • Encher o depósito de água até à marcação “MÁX.”. A lâmpada avisadora de falta de água acende a vermelho Sem água na caldeira. A protecção contra sobreaquecimento da bomba disparou. 1. Desligar o aparelho, consultar o capítulo Desligar o aparelho. 2. Encher o depósito de água. 3. Ligar o aparelho, consultar o capítulo Ligar o aparelho. O depósito de água não está bem colocado ou apresenta calcário. 1. Remover o depósito de água. 2. Lavar o depósito de água. 3. Colocar o depósito de água e pressionar para baixo até engatar. É impossível pressionar a alavanca de vapor A alavanca de vapor está protegida com a segurança infantil. • Deslocar a segurança infantil para a frente. A alavanca de vapor está desbloqueada. Tempo de aquecimento prolongado A caldeira apresenta calcário. • Descalcificar a caldeira. Elevada descarga de água A caldeira apresenta calcário. • Descalcificar a caldeira. O nível de vapor HapoHydro está ajudado. • Rodar o interruptor de selecção para a zona de selecção da intensidade de vapor. O ferro de engomar com pressão do vapor expele água • Colocar o regulador de temperatura no nível . • Lavar ou descalcificar a caldeira da máquina de limpeza a vapor, ver o capítulo Descalcificar a caldeira. Após uma pausa, saem gotas de água do ferro de engomar com pressão do vapor No caso de pausas prolongadas, pode haver condensação de vapor na linha de vapor. • Após uma pausa, direccionar a saída de vapor para um pano, até que o vapor seja expelido uniformemente. Dados técnicos Ligação eléctrica Tensão V 220-240 Fase ~ 1 Frequência Hz 50 Tipo de protecção IPX4 Classe de protecção I Características Potência de aquecimento W 2200 Potência de aquecimento do ferro W 700 de engomar Pressão de trabalho máxima MPa 0,42 Tempo de aquecimento Minutos 3 Vapor contínuo g/min 60 Saída de vapor máxima g/min 150 Quantidade de vapor Vapohydro g/min 250 Quantidade de enchimento Depósito de água l 1,5 Caldeira l 0,5 Medidas e pesos Peso (sem acessórios) kg 6,0 Comprimento mm 439 Largura mm 301 Altura mm 304 Reservados os direitos a alterações técnicas. Indhold Generelle henvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Bestemmelsesmæssig anvendelse . . . . . . . . . . . 51 Miljøbeskyttelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Tilbehør og reservedele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Leveringsomfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Sikkerhedsanordninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Maskinbeskrivelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Vigtige anvendelseshenvisninger. . . . . . . . . . . . . 53 Brug af tilbehør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Pleje og vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Hjælp ved fejl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Generelle henvisninger Læs den originale driftsvejledning og de vedlagte sikkerhedshenvisninger inden apparatet tages i brug første gang. Betjen apparatet i henhold til disse. Opbevar begge hæfter til senere brug eller til kommende brugere. 50 Dansk

Bestemmelsesmæssig anvendelse Dette apparat må kun anvendes til privat brug. Apparatet er beregnet til rengøring med damp og kan anvendes med det egnede tilbehør, som beskrevet i denne driftsvejledning. Rengøringsmiddel er ikke nødvendigt. Overhold sikkerhedshenvisningerne. Miljøbeskyttelse Emballagen kan genbruges. Sørg for at bortskaffe emballagen miljømæssigt korrekt. Elektriske og elektroniske maskiner indeholder værdifulde materialer, der kan genbruges, og ofte dele, såsom batterier, akku-pakker eller olie, der ved forkert håndtering eller forkert bortskaffelse kan udgøre en fare for menneskers sundhed og for miljøet. For en korrekt drift af maskinen er disse dele imidlertid nødvendige. Maskiner, der er kendetegnet med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Henvisninger til indholdsstoffer (REACH) Aktuelle oplysninger om indholdsstoffer findes på: www.kaercher.de/REACH Tilbehør og reservedele Anvend kun originaltilbehør og -reservedele. De er en garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen. Informationer om tilbehør og reservedele findes på www.kaercher.com. Leveringsomfang Maskinens leveringsomfang er vist på emballagen. Kontroller ved udpakningen, om indholdet er komplet. Kontakt venligst forhandleren, hvis der mangler tilbehør eller ved transportskader. Garanti I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på maskinen afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis du ønsker at gøre garantien gældende, bedes du henvende dig til sin forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet. (Se adressen på bagsiden) Sikkerhedsanordninger FORSIGTIG Manglende eller ændrede sikkerhedsanordninger Sikkerhedsanordninger fungerer som din beskyttelse. Sikkerhedsanordninger må aldrig ændres eller ignoreres. Symboler på apparatet (alt efter apparattype) Fare for forbrænding, apparatets overflade bliver varm under drift Skoldningsfare pga. damp Læs driftsvejledning Trykregulator Trykregulatoren holder trykket i dampkedlen så konstant som muligt under driften. Opvarmningen slukkes, når det maksimale driftstryk i dampkedlen er nået, og tændes igen ved et trykfald i dampkedlen som følge af dampudtagning. Sikkerhedstermostat Sikkerhedstermostaten forhindrer en overophedning af apparatet. Hvis trykregulatoren og kedeltermostaten svigter i tilfælde af fejl og apparatet overopheder, frakobler sikkerhedstermostaten apparatet. Henvend dig til den ansvarlige KÄRCHER kundeservice for nulstilling af sikkerhedstermostaten. Kedeltermostat Kedeltermostaten frakobler varmen i tilfælde af fejl, f.eks. hvis der ikke er vand i dampkedlen og temperaturen i dampkedlen stiger. Så snart du påfylder vand, er apparatet atter klar til brug. Vedligeholdelseslås Vedligeholdelseslåsen låser dampkedlen mod det foreliggende tryk. Vedligeholdelseslåsen er samtidig en overtrykventil. Hvis trykregulatoren er defekt og damptrykket i dampkedlen stiger, åbner overtrykventilen og dampen kommer ud gennem vedligeholdelseslåsen. Henvend dig til den ansvarlige KÄRCHER kundeservice før genstart af apparatet. Maskinbeskrivelse I denne driftsvejledning beskrives det maksimale udstyr. Afhængig af modellen er der forskelle i leveringsomfanget (se emballage). Se grafikside for fig. Figur A 1 Maskinstikdåse med afdækning 2 Vandtank 3 Bæregreb til vandtank 4 Vælgerkontakt 5 Betjeningsfelt 6 Visning - OFF-position 7 Visning - vandmangel (rød) 8 Visning - varme (grøn) 9 Minimalt damptrin 10 Valgområde dampstråle 11 Maks. damptrin 12 Damptrin VapoHydro-funktion 13 Låsekappe til tilhørsrum 14 Vedligeholdelseslås 15 Bæregreb 16 Holder til tilbehør 17 Tilbehør-opbevaring 18 Opbevaring til nettilslutningsledning 19 Parkeringsholder til gulv-mundstykke 20 Nettilslutningsledning med netstik 21 Løbehjul (2 stk.) 22 Styrerulle 23 Damppistol Dansk 51