Views
10 months ago

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

24 Damparm 25

24 Damparm 25 Sikkerhedstast 26 Børnesikring 27 Dampslange 28 Dampstik 29 Punktstråledyse 30 Rundbørste (lille) 31 **/***Powerdyse 32 **/***Rundbørste (stor) 33 Hånddyse 34 Mikrofiberbeklædning hånddyse 35 Forlængerrør (2 stk.) 36 Sikkerhedstast 37 Gulv-mundstykke 38 Velcroforbindelse 39 Mikrofiberklud (1 stk.) 40 **/***Mikrofiberklud (2 stk.) 41 **/***Tæppeglider 42 Afkalkningsmiddel 43 */***Damptrykstrygejern 44 */***Kontakt damp (nede) 45 */***Kontrollampe (orange) - Varme 46 */***Kontakt damp (oppe) 47 */***Lås til kontakt damp 48 */***Temperaturregulator 49 */***Dampstik *SC 5 EasyFix Iron **SC 5 EasyFix Premium ***SC 5 EasyFix Premium Iron Montering Montering af tilbehør 1. Åbn apparatstikdåsens afdækning. Figur B 2. Isæt dampstikket i apparatstikdåsen, indtil dampstikket går tydeligt i hak. Figur B 3. Skub tilbehørets åbne ende på damppistolen, indtil sikkerhedstasten på damppistolen går i hak. Figur H 4. Skub tilbehørets åbne ende på punktstråledysen. Figur I 5. Forbind forlængerrør med damppistolen. a Skub det 1. forlængerrør på damppistolen, indtil sikkerhedstasten på damppistolen går i hak. Forbindelsesrøret er forbundet. b Skub det 2. forlængerrør på det 1. forlængerrør. Forbindelsesrørene er forbundet. Figur J 6. Skub tilbehøret og/eller gulv-mundstykket på forlængerrørets frie ende. Figur K Tilbehøret er forbundet. 52 Dansk Adskillelse af tilbehør 1. Sæt børnesikringen bagud. Damparmen er spærret. 2. Tryk apparatstikdåsens afdækning nedad, og træk dampstikket ud af apparatstikdåsen. 3. Tryk på sikkerhedstasten og træk delene fra hinanden. Figur P Drift Påfyldning af vand Vandtanken kan til hver en tid tages af i forbindelse med fyldning, eller kan fyldes direkte på apparatet. BEMÆRK Skader på apparatet Dyserne kan tilstoppe eller vandstandsvisningen kan blive beskadiget på grund af uegnet vand. Påfyld ikke udelukkende destilleret vand. Anvend maksimalt 50 % destilleret vand blandet med postevand. Påfyld ikke kondensvand fra tørretumbleren. Påfyld ikke opsamlet regnvand. Påfyld ikke rengøringsmidler eller andre tilsætninger (f.eks. dufte). Aftagning af vandtank for påfyldning 1. Træk vandtanken lodret opad. Figur C 2. Fyld vandtanken lodret med postevand eller en blanding af postevand og maksimalt 50 % destilleret vand op til markeringen "MAX". 3. Isæt vandtanken og tryk den nedad, indtil den går i hak. Påfyldning af vandtank direkte på apparatet 1. Fyld postevand eller en blanding af postevand og maksimalt 50 % destilleret vand fra en beholder op til markeringen "MAX" i vandtankens påfyldningsåbning. Figur D Tilkobling af apparatet Obs Hvis der ikke er vand i dampkedlen eller der er for lidt vand, starter vandpumpen og transporterer vandet fra vandtanken til dampkedlen. Påfyldningsprocessen kan vare flere minutter. Obs Apparatet slukker ventilen for hver 60 sekunder, hvilket kan høres med et stille klik. Lukningen forhindrer, at ventilen sætter sig fast. Dampudgangen påvirkes ikke af dette. 1. Stil apparatet på en fast undergrund. 2. Sæt netstikket i stikkontakten. Figur E 3. Drej vælgerkontakten fra OFF-positionen til valgområdet dampstyrke. Den grønne kontrollampe-varme blinker. Figur F 4. Vent til den grønne kontrollampe-varme lyser konstant. Figur G 5. Tryk på damparmen. Figur H Dampen strømmer ud. Indstilling af dampmængden Den udstrømmende dampmængde indstilles med vælgerkontakten for dampmængde. Vælgerkontakten giver indstillingsmuligheder fra min. damptrin til lette tils-

mudsninger op til maks. damptrin til stærke tilsmudsninger. VapoHydro-funktionen tjener til fjernelse af kraftige tilsmudsninger på svært tilgængelige områder. 1. Sæt vælgerkontakten for dampmængde på den dampmængde, der er behov for. 2. Tryk på damparmen. 3. Inden start på rengøringen rettes damppistolen hen på en klud, indtil dampen strømmer ensartet ud. Påfyldning af vand Ved vandmangel blinker kontrollampe-vandmangel rød og der lyder et signal. Obs Vandpumpen fylder dampkedlen i intervaller. Hvis påfyldningen lykkes, slukker den røde kontrollampe-vandmangel. Obs Hvis der ikke er vand i dampkedlen eller der er for lidt vand, starter vandpumpen og transporterer vandet fra vandtanken til dampkedlen. Påfyldningsprocessen kan vare flere minutter. BEMÆRK Skader på apparatet Dyserne kan tilstoppe eller vandstandsvisningen kan blive beskadiget på grund af uegnet vand. Påfyld ikke udelukkende destilleret vand. Anvend maksimalt 50 % destilleret vand blandet med postevand. Påfyld ikke kondensvand fra tørretumbleren. Påfyld ikke opsamlet regnvand. Påfyld ikke rengøringsmidler eller andre tilsætninger (f.eks. dufte). 1. Fyld vandtanken op til markeringen "MAX" med postevand eller en blanding af postevand og maksimalt 50 % destilleret vand. Apparatet er klar til brug. Slukning af apparatet 1. Drej kontakten hen på OFF-position. Figur N Apparatet er slukket. 2. Tryk på damparmen, indtil der ikke længere strømmer damp ud. Figur O Dampkedlen er trykløs. 3. Sæt børnesikringen bagud. Damparmen er spærret. 4. Tryk apparatstikdåsens dæksel nedad, og træk dampstikket ud af apparatstikdåsen. 5. Træk netstikket ud af stikkontakten. 6. Tøm vandtanken. Skylning af dampkedel Skyl maskinens dampkedel senest efter hver 8. tankfyldning. 1. Sluk maskinen, se kapitlet Slukning af apparatet. 2. Lad maskinen afkøle. 3. Tøm vandtanken. 4. Tag tilbehøret ud af tilbehørsholderne. 5. Åbn tilbehørsrummets låsekappe. 6. Tag tilbehøret ud af tilbehørsrummet. 7. Åbn vedligeholdelseslåsen. Sæt den åbne ende af et forlængerrør på vedligeholdelseslåsen, sæt i hak i styringen og skru op. Figur S 8. Fyld dampkedlen med vand og ryst kraftigt. Derved løsner kalkresterne på bunden af dampkedlen sig. 9. Tøm dampkedlen fuldstændigt for vand. Figur T Opbevaring af maskinen 1. Opbevar rundbørsten i tilbehørsrummet. 2. Sæt hånddyse på 1 isæt forlængerrør. 3. Isæt forlængerrør i holderne til tilbehør. 4. Isæt punktstråledyse i opbevaringen til tilbehør. 5. Sæt gulv-mundstykket fast i parkeringsholderen. Figur Q 6. Rul dampslangen rundt om forlængerrørene og sæt damppistolen i gulv-mundstykket. Figur R 7. Opbevar netkablet i opbevaringen til netkablet. 8. Opbevar maskinen på et tørt og frostsikret sted. Vigtige anvendelseshenvisninger Rengør gulvflader Vi anbefaler at feje eller støvsuge gulvet før brug af apparatet. Således er gulvet frit for snavs og løse partikler allerede før damprengøringen. Opfriskning af tekstiler Prøv altid apparatet på et diskret sted inden behandlingen, for at teste tekstilernes tolerance: Damp på tekstilet, lad det tørre og kontroller efterfølgende for ændringer af farve eller form. Rengør belagte eller lakerede overflader BEMÆRK Beskadigede overflader Damp kan løsne voks, møbelpolitur, kunststofbelægninger eller farve og lister på kanter. Ret ikke dampen mod limede kanter, da listen kan løsne sig. Anvend ikke apparatet til rengøring af ubehandlede træeller parketgulve. Anvend ikke apparatet til rengøring af lakerede eller kunststofbelagte overflader, som f.eks. køkken- eller stuemøbler, døre eller parket. 1. For at rengøre disse overflader kan du dampe på en klud og tørre overfladerne af hermed. Glasrengøring BEMÆRK Glasbrud og beskadigede overflader Damp kan beskadige forseglede områder på vinduesrammen og ved lave udetemperaturer føre til spændinger på overfladen af vinduesruder og derved til glasbrud. Ret ikke dampen mod forseglede områder på vinduesrammen. Opvarm vinduesruder ved lave udetemperaturer ved at dampe let på hele glasoverfladen. • Rengør vinduesfladen med hånddyse og beklædning. Anvend en vinduesskraber til at fjerne vandet eller tør ruderne af. Brug af tilbehør Damppistol Damppistolen kan anvendes i de følgende brugsområder uden tilbehør: • Til fjernelse af mindre folder på hængende tekstiler: Pådampning af tekstilet fra 10-20 cm afstand. • Til afstøvning med fugtig klud: Damp kortvarigt på en klud og tør møblerne af hermed. Punktstråledyse Punktstråledysen er egnet til rengøring af svært tilgængelige steder, fuger, armaturer, afløb, vaskekummer, toiletter, persienner eller radiatorer. Jo tættere punktstråledysen kommer på det snavsede sted, desto højere er Dansk 53