Views
10 months ago

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

16. Tør

16. Tør opbevaringsstedet til nettilslutningsledning. 17. Skru vedligeholdelseslåsen til med et forlængerrør. Pleje af tilbehøret (Tilbehør - afhængigt af leveringsomfang) Obs Gulvkluden og beklædningen til hånddysen er forvaskede og kan anvendes til arbejde med apparatet med det samme. Mikrofiberkludene er ikke egnede til tørretumbling. Obs Vær opmærksom på vaskeanvisningen ved vask af kludene. For at kludene kan optage snavs, må der ikke anvendes skyllemiddel. 1. Vask gulvklude og beklædninger ved højst 60 °C i vaskemaskinen. Hjælp ved fejl Fejl skyldes ofte enkle årsager, som du selv kan afhjælpe ved hjælp af følgende oversigt. I tvivlstilfælde eller ved fejl, der ikke nævnes her, skal du kontakte den autoriserede kundeservice. ADVARSEL Fare for elektrisk stød og forbrænding Det er farligt at reparere fejl når apparatet er tilsluttet strømnettet eller ikke er afkølet. Træk netstikket ud. Lad apparatet køle af. Kontrollampe-vandmangel blinker rød og der lyder et signal Ingen vand i tanken. • Fyld vandtanken op til markeringen "MAX". Kontrollampe-vandmangel lyser rød Ingen vand i dampkedlen. Pumpens overophedningsbeskyttelse er blevet udløst. 1. Slukning af apparatet, se kapitlet Slukning af apparatet. 2. Fyld vandtanken. 3. Tilkobling af apparatet, se kapitlet Tilkobling af apparatet. Vandtanken er ikke isat korrekt eller er kalket til. 1. Tag vandtanken af. 2. Skyl vandtanken. 3. Isæt vandtanken og tryk den nedad, indtil den går i hak. Man kan ikke trykke på damparmen Damparmen er sikret med børnesikringen. • Sæt børnesikringen fremad. Damparmen er opspærret. Lang opvarmningstid Dampkedlen er forkalket. • Afkalk dampkedel. Stor vandudstrømning Dampkedlen er forkalket. • Afkalk dampkedlen. Damptrin VapoHydro er slået til. • Skru vælgerkontakten på valgområdet dampstyrke. Damptrykstrygejernet "spytter" vand ud • Stil temperaturregulatoren på trin . • Skyl eller afkalk damprenserens dampkedel, se kapitlet Afkalkning af dampkedel. Efter strygepauser kommer der vand ud af damptrykstrygejernet Ved længere strygepauser kan der kondensere damp i dampledningen. • Efter strygepauser rettes dampstødet hen på en klud, indtil dampen strømmer ensartet ud. Tekniske data Elektrisk tilslutning Spænding V 220-240 Fase ~ 1 Frekvens Hz 50 Kapslingsklasse IPX4 Beskyttelsesklasse I Ydelsesdata Varmeeffekt W 2200 Varmeeffekt strygejern W 700 Maksimalt driftstryk MPa 0,42 Opvarmningstid Minutter 3 Kontinuerlig dampning g/min 60 Maksimalt dampstød g/min 150 Dampmængde VapoHydro g/min 250 Påfyldningsmængde Vandtank l 1,5 Dampkedel l 0,5 Mål og vægt Vægt (uden tilbehør) kg 6,0 Længde mm 439 Bredde mm 301 Højde mm 304 Der tages forbehold for tekniske ændringer. Indhold Generelle merknader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Forskriftsmessig bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Miljøvern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Tilbehør og reservedeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Leveringsomfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Sikkerhetsinnretninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Beskrivelse av apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Viktig bruksinformasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Bruk af tilbehør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Stell og vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Utbedring av feil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Generelle merknader Les denne oversettelsen av den originale driftsveiledningen før apparatet tas i bruk første gang, og følg de vedlagte sikkerhetsanvisningene. Følg disse anvisningene. Oppbevar begge deler til senere bruk eller for annen eier. Forskriftsmessig bruk Dette apparatet skal kun brukes til private formål. Apparatet er ment for rengjøring med damp og kan brukes med egnet tilbehør, som beskrevet i denne bruksanvisningen. Rengjøringsmiddel er ikke nødvendig. Følg sikkerhetsanvisningene. 56 Norsk

Miljøvern Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Kvitt deg med emballasjen på miljøvennlig måte. Elektriske og elektroniske apparater inneholder verdifulle resirkulerbare materialer og ofte deler batterier, batteripakker eller olje. Disse kan utgjøre en potensiell fare for helse og miljø ved feil bruk eller feil avfallsbehandling. Disse delene er imidlertid nødvendige for korrekt drift av apparatet. Apparater merket med dette symbolet skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Anvisninger om innhold (REACH) Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under: www.kaercher.de/REACH Tilbehør og reservedeler Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler; de garanterer for en sikker og problemfri drift av apparatet. Informasjon om tilbehør og reservedeler finner du på www.kaercher.com. Leveringsomfang Apparatets leveringsomfang er vist på emballasjen. Kontroller at innholdet i pakken er komplett når du pakker ut. Manglende tilbehør eller transportskader skal meldes til forhandleren. Garanti Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på apparatet repareres gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice. (Se adresse på baksiden) Sikkerhetsinnretninger FORSIKTIG Manglende eller endrede sikkerhetsinnretninger Sikkerhetsinnretningene tjener til din egen sikkerhet. Du må aldri forandre eller omgå sikkerhetsinnretninger. Symboler på apparatet (avhengig av apparattype) Fare for forbrenning, apparatoverflaten blir varm under bruk Fare for skålding fra damp Les bruksanvisningen Trykkregulator Trykkregulatoren holder trykket i dampkjelen så konstant som mulig under drift. Når det maksimale driftstrykket i dampkjelen er nådd, slås oppvarmingen av. Når trykket i dampkjelen faller igjen fordi damp tappes ut, slås oppvarmingen på igjen. Sikkerhetstermostat Sikkerhetstermostaten forhindrer at apparatet overopphetes. Hvis trykkregulatoren og kjeltermostaten svikter ved en feil og apparatet overopphetes, kobler sikkerhetstermostaten ut apparatet. Ta kontakt med den ansvarlige KÄRCHER kundeservice for å nullstille sikkerhetstermostaten. Kjeltermostat Kjeltermostaten kobler ut oppvarmingen ved feil, f.eks. hvis det ikke er vann i dampkjelen og temperaturen i dampkjelen stiger. Så snart det etterfylles vann, er apparatet klart til drift igjen. Vedlikeholdslås Vedlikeholdslåsen stenger dampkjelen mot damptrykket som oppstår. Vedlikeholdslåsen er samtidig en ovetrykksventil. Hvis trykkregulatoren er defekt og damptrykket i dampkjelen stiger, åpnes overtrykksventilen og det kommer damp oppover ut av vedlikeholdslåsen. Ta kontakt med den ansvarlige KÄRCHER kundeservice før apparatet tas i bruk igjen. Beskrivelse av apparatet I denne bruksanvisningen beskrives maks. utstyr. Alt etter modell kan det være ulike leveringsomfang (se emballasjen). Illustrasjoner, se grafikkside. Figur A 1 Apparatstikkontakt med deksel 2 Vanntank 3 Bærehåndtak for vanntank 4 Valgbryter 5 Betjeningsfelt 6 Visning – OFF-posisjon 7 Visning – vannmangel (rød) 8 Visning – oppvarming (grønn) 9 Minimum damptrinn 10 Valgområde dampstyrke 11 Maksimum damptrinn 12 Damptrinn VapoHydro-funksjon 13 Deksel for tilbehørsrom 14 Vedlikeholdslås 15 Bærehåndtak 16 Holder for tilbehør 17 Oppbevaring for tilbehør 18 Oppbevaring for strømledning 19 Parkeringsholder for gulvmunnstykke 20 Strømledning med strømstøpsel 21 Løpehjul (2 stk.) 22 Styrehjul 23 Damppistol 24 Damparm 25 Låseknapp 26 Barnesikring 27 Dampslange Norsk 57