Views
9 months ago

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

28 Dampstøpsel 29

28 Dampstøpsel 29 Nåledyse 30 Rundbørste (liten) 31 **/***Powerdyse 32 **/***Rundbørste (stor) 33 Håndmunnstykke 34 Mikrofibertrekk håndmunnstykke 35 Forlengelsesrør (2 stk.) 36 Låseknapp 37 Gulvmunnstykke 38 Borrelåsforbindelse 39 Gulvklut av mikrofiber (1 stk.) 40 **/***Gulvklut av mikrofiber (2 stk.) 41 **/***Teppeglider 42 Avkalkingsmiddel 43 */***Damptrykk-strykejern 44 */***Bryter damp (nede) 45 */***Kontrolllampe (oransje) – oppvarming 46 */***Bryter damp (oppe) 47 */***Lås for dampbryter 48 */***Termostat 49 */***Dampstøpsel *SC 5 EasyFix Iron **SC 5 EasyFix Premium ***SC 5 EasyFix Premium Iron Montering Montere tilbehør 1. Åpne lokket på apparatets stikkontakt. Figur B 2. Sett inn dampstøpselet i apparatets stikkontakt inntil du hører at dampstøpselet smekker i lås. Figur B 3. Den åpne enden til tilbehøret skyves på damppistolen til låseknappen på damppistolen smekker i lås. Figur H 4. Den åpne enden til tilbehøret skyves på nåledysen. Figur I 5. Koble forlengelsesrør på damppistolen. a Skyv det 1. forlengelsesrøret på damppistolen til låseknappen til damppistolen smekker i lås. Forbindelsesrøret er koblet til. b Skyv det 2. forlengelsesrøret på det 1. forlengelsesrøret. Forbindelsesrørene er koblet sammen. Figur J 6. Skyv tilbehøret og/eller gulvmunnstykket på den ledige enden av forlenggelsesrøret. Figur K Tilbehøret er koblet til. Koble fra tilbehøret 1. Still barnesikringen bakover. Damparmen er sperret. 2. Trykk lokket til apparatstikkontakten ned og trekk dampstøpselet ut av apparatstikkontakten. 3. Trykk på låseknappen og trekk delene fra hverandre. Figur P Drift Fylle på vann Vanntanken kan tas av når som helst for påfylling, eller fylles direkte på apparatet. OBS Skade på apparatet Uegnet vann kan føre til at dysene blir tilstoppet eller vannivåindikatoren blir skadet. Ikke fyll på rent destillert vann. Bruk maks. 50 % destillert vann blandet med springvann. Ikke fyll på kondensvann fra tørketrommelen. Ikke fyll på oppsamlet regnvann. Ikke fyll på rengjøringsmidler eller andre tilsetninger (f.eks. dufter). Ta av vanntanken for påfylling 1. Trekk vanntanken loddrett oppover. Figur C 2. Fyll vanntanken loddrett med springvann eller en blanding av springvann og maks. 50 % destillert vann til markeringen "MAX". 3. Sett inn vanntanken og trykk den ned til den klikker på plass. Fylle vanntanken direkte på apparatet 1. Fyll springvann eller en blanding av springvann og maks. 50 % destillert vann fra en beholder i påfyllingsåpning vanntank til markeringen "MAX". Figur D Slå på apparatet Merknad Hvis det ikke er noe eller for lite vann i dampkjelen, starter vannpumpen og transporterer vann fra vanntanken til dampkjelen. Påfyllingen kan ta flere minutter. Merknad Apparatet lukker ventilen en kort periode hvert 60. sekund, i den forbindelse høres et lavt klikk. Lukkingen forhindrer at ventilen setter seg fast. Damputgangen blir ikke påvirket av dette. 1. Sett apparatet på et fast underlag. 2. Sett strømstøpselet i en stikkontakt. Figur E 3. Skru valgbryteren fra OFF-posisjonen til valgområdet for dampstyrke. Den grønne kontrollampen for oppvarming blinker. Figur F 4. Vent til den grønne kontrollampen for oppvarming lyser permanent. Figur G 5. Trykk på damparmen. Figur H Det strømmer damp ut. Regulering av dampmengden Med valgbryteren for dampmengden reguleres dampmengden som strømmer ut. Valgbryteren kan stilles inn fra min. damptrinn for lett tilsmussing til maks. damptrinn for sterk tilsmussing. VapoHydro-funksjonen brukes til å fjerne sterk tilsmussing på vanskelig tilgjengelige områder. 1. Still valgbryteren for dampmengden på nødvendig dampmengde. 2. Trykk på damparmen. 58 Norsk

3. Før rengjøringen begynner, må du nå rette damppistolen på et tørkle, inntil dampen strømmer ut regelmessig. Etterfylle vann Ved vannmangel blinker kontrollampen for vannmangel rødt og det lyder en signaltone. Merknad Vannpumpen fyller dampkjelen i intervaller. Hvis påfyllingen er vellykket, slukker den røde kontrollampen for vannmangel. Merknad Hvis det ikke er noe eller for lite vann i dampkjelen, starter vannpumpen og transporterer vann fra vanntanken til dampkjelen. Påfyllingen kan ta flere minutter. OBS Skade på apparatet Uegnet vann kan føre til at dysene blir tilstoppet eller vannivåindikatoren blir skadet. Ikke fyll på rent destillert vann. Bruk maks. 50 % destillert vann blandet med springvann. Ikke fyll på kondensvann fra tørketrommelen. Ikke fyll på oppsamlet regnvann. Ikke fyll på rengjøringsmidler eller andre tilsetninger (f.eks. dufter). 1. Fyll vanntanken til markeringen "MAX" med springvann eller en blanding av springvann og maks. 50 % destillert vann. Apparatet er klart til bruk. Slå av apparatet 1. Skru bryteren til OFF-posisjonen. Figur N Apparatet er slått av. 2. Trykk på damparmen inntil det ikke lenger kommer damp ut. Figur O Dampkjelen er trykkavlastet. 3. Still barnesikringen bakover. Damparmen er sperret. 4. Trykk lokket til apparatstikkontakten ned og trekk dampstøpselet ut av apparatstikkontakten. 5. Trekk strømstøpselet ut av stikkontakten. 6. Tøm vanntanken. Skylle ut av dampkjelen Skyll ut av apparatets dampkjel senest etter hver 8. tankpåfylling. 1. Slå av apparatet, se kapittel Slå av apparatet. 2. La apparatet avkjøles. 3. Tøm vanntanken. 4. Ta tilbehøret ut av tilbehørsholderne. 5. Åpne dekselet til tilbehørsrommet. 6. Ta tilbehøret ut av tilbehørsrommet. 7. Åpne vedlikeholdslåsen. Sett den åpne enden av forlengelserøret på vedlikeholdslåsen, klikk det på plass i føringen og skru det opp. Figur S 8. Fyll dampkjelen med vann og beveg den kraftig for å virvle vannet rundt. Da løsner kalkrester som har satt seg fast i bunnen av dampkjelen. 9. Tøm dampkjelen helt for vann. Figur T Oppbevare apparatet 1. Legg rundbørsten i tilbehørsrommet. 2. Stikk håndmunnstykket på 1 forlengelsesrør. 3. Stikk forlengelsesrør i holderen for tilbehør. 4. Stikk nåledysen i tilbehørsoppbevaringen. 5. Huk fast gulvmunnstykket i parkeringsholderen. Figur Q 6. Vikle dampslangen rundt forlengelsesrøret og stikk damppistolen inn i gulvmunnstykket. Figur R 7. Pakk nettkabelen i oppbevaringen for nettkabel. 8. Oppbevar apparatet på et tørt og frostsikkert sted. Viktig bruksinformasjon Rengjøre gulvflater Vi anbefaler å feie eller støvsuge gulv før apparatet brukes. Da blir det fjernet smuss og løse partikler fra gulvet før den fuktige rengjøringen. Friske opp tekstiler Før behandling med apparatet må det alltid kontrolleres at tekstilene tåler behandlingen. Dette gjøres på et skjult sted: Damp inn tekstilene, la dem tørke og kontroller ev. forandringer i form eller farge. Rengjøre overflater med belegg eller som er lakkert OBS Skadde overflater Damp kan løsne voks, møbelpolish, plastbelegg eller maling og liming av hjørner. Ikke rett dampen mot limte hjørner, ellers kan limet løsne. Ikke bruk apparatet til rengjøring av uforseglede tre- eller parkettgulv. Ikke bruk apparatet til rengjøring av lakkerte eller plastbelagte overflater, som f.eks. kjøkkenmøbler og andre møbler i huset, dører eller parkett. 1. For rengjøring av disse overflatene kan en klut dampes og overflatene tørkes med denne. Glassrengjøring OBS Glass-sprekker og skadet overflate Damp kan skade forseglede steder på vindusrammen og føre til spenning i overflaten på vindusruten når det er lave temperaturer ute. Det kan føre til at glasset sprekker. Ikke rett dampen mot forseglede steder på vindusrammen. Varm opp vindusruten når temperaturen ute er lav ved å dampe hele glassflaten lett. • Rengjør vindusflaten med håndmunnstykket og overtrekket. For å trekke vannet av, bruk en vindusnal eller tørk flatene tørre. Bruk af tilbehør Damppistol Damppistolen kan brukes for følgende bruksområder uten tilbehør: • Fjerning av lette krøller eller bretter fra hengende klesplagg: Damp klesplagget fra 10-20 cm avstand. • For våt støvtørking: Damp en klut raskt og tørk over møblene med den. Nåledyse Nåledysen er egnet for rengjøring av steder som det er vanskelig å komme til, fuger, armaturer, avløp, vasker, toaletter, sjalusier eller varmeapparater. Jo nærmere nåledysen er til det skitne stedet, desto større blir rengjøringseffekten, siden temperaturen og dampmengden er høyest ved dyseutløpet. Kraftige kalkavleiringer kan behandles med et egnet rengjøringsmiddel før damprengjøringen. La rengjøringsmiddelet virke i ca. 5 minutter og damprengjør deretter. Norsk 59