Views
10 months ago

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

37 Golvmunstycke 38

37 Golvmunstycke 38 Kardborrskena 39 Mikrofiberduk (1 st.) 40 **/***Mikrofibergolvduk (2 st.) 41 **/***Mattrengörare 42 Avkalkningsmedel 43 */***Ångstrykjärn 44 */***Omkopplare ånga (nedtill) 45 */***Kontrollampa (orange) - uppvärmning 46 */***Omkopplare ånga (upptill) 47 */***Förregling för omkopplare ånga 48 */***Temperaturregulator 49 */***Ångkontakt *SC 5 EasyFix Iron **SC 5 EasyFix Premium ***SC 5 EasyFix Premium Iron Montering Montera tillbehör 1. Öppna skyddet på maskinkontakten. Bild B 2. Anslut ångkontakten till maskinkontakten tills ångkontakten hakar i så det hörs. Bild B 3. Skjut på öppna änden hos tillbehöret på ångpistolen ända tills ångpistolens upplåsningsknapp snäpper fast. Bild H 4. Skjut på den öppna änden hos tillbehöret på punktstrålmunstycket. Bild I 5. Anslut förlängningsrören till ångpistolen. a Skjut på det 1:a förlängningsröret på ångpistolen ända tills ångpistolens upplåsningsknapp snäpper fast. Förbindningsröret är anslutet. b Skjut på det 2:a förlängningsröret på det 1:a förlängningsröret. Förbindningsrören är anslutna. Bild J 6. Skjut på tillbehöret och/eller golvmunstycket på förlängningsrörets fria ände. Bild K Tillbehöret är anslutet. Ta av tillbehör 1. Ställ barnspärren bakåt. Ångspaken är spärrad. 2. Tryck maskinkontaktens skydd bakåt och dra ut ångkontakten ur maskinens uttag. 3. Tryck på upplåsningsknappen och dra isär delarna. Bild P Drift Fylla på vatten Vattentanken kan när som helst tas ut för att fyllas på eller fyllas direkt på maskinen. OBSERVERA Skador på maskinen Olämpligt vatten kan täppa till munstyckena eller skada vattennivåindikatorn. Fyll inte på rent destillerat vatten. Använd maximalt 50 % destillerat vatten blandat med kranvatten. Fyll inte på kondensvatten från torktumlaren. Fyll på uppsamlat regnvatten. Fyll inte på rengöringsmedel eller andra tillsatser (t.ex. dofter). Ta av vattentanken för påfyllning 1. Dra vattentanken lodrätt uppåt. Bild C 2. Fyll på vattentanken lodrätt med kranvatten eller en blandning av kranvatten och maximalt 50 % destillerat vatten upp till markeringen ”MAX”. 3. Sätt i vattentanken och tryck den nedåt tills den hakar i. Fylla på vattentanken direkt på maskinen 1. Fyll på med kranvatten eller en blandning av kranvatten och maximalt 50 % destillerat vatten ur ett kärl upp till markeringen ”MAX” i vattentankens påfyllningsöppning. Bild D Slå på maskinen Hänvisning Om det inte finns något eller bara lite vatten i ångbehållaren startar vattenpumpen och matar vatten från vattentanken till ångbehållaren. Påfyllningen kan ta flera minuter. Hänvisning Maskinen stänger ventilen kort var 60:e sekund och ett tyst klick kan då höras. Stängningen förhindrar att ventilen fastnar. Ångutmatningen påverkas inte av detta. 1. Ställ maskinen på stadigt underlag. 2. Anslut nätkontakten till ett vägguttag. Bild E 3. Vrid valkontakten från OFF-läget till valområdet för ångstyrka. Den gröna kontrollampan för uppvärmning blinkar. Bild F 4. Vänta tills den gröna kontrollampan för uppvärmning lyser konstant. Bild G 5. Tryck på ångspaken. Bild H Ånga strömmar ut. Reglera ångmängd Med valkontakten för ångmängd regleras den utströmmande ångmängden. Valkontakten kan ställas från min. ångsteg för lätt smuts till max. ångsteg för grov smuts. VapoHydro-funktionen används för att avlägsna kraftig smuts från svåråtkomliga ställen. 1. Ställ in valkontakten för ångmängd på den ångmängd som krävs. 2. Tryck på ångspaken. 3. Innan rengöringen påbörjas ska ångpistolen riktas mot en duk/trasa tills ett jämnt ångflöde strömmar ut. Fylla på vatten Vid vattenbrist blinkar kontrollampan för vattenbrist rött och en signalton ljuder. 64 Svenska

Hänvisning Vattenpumpen fyller ångbehållaren i intervall. Om påfyllningen lyckas slocknar den röda kontrollampan för vattenbrist. Hänvisning Om det inte finns något eller bara lite vatten i ångbehållaren startar vattenpumpen och matar vatten från vattentanken till ångbehållaren. Påfyllningen kan ta flera minuter. OBSERVERA Skador på maskinen Olämpligt vatten kan täppa till munstyckena eller skada vattennivåindikatorn. Fyll inte på rent destillerat vatten. Använd maximalt 50 % destillerat vatten blandat med kranvatten. Fyll inte på kondensvatten från torktumlaren. Fyll på uppsamlat regnvatten. Fyll inte på rengöringsmedel eller andra tillsatser (t.ex. dofter). 1. Fyll på vattentanken till markeringen ”MAX” med kranvatten eller en blandning av kranvatten och maximalt 50 % destillerat vatten. Maskinen är färdig att använda. Stänga av maskinen 1. Vrid omkopplaren till OFF-läget. Bild N Maskinen är avstängd. 2. Tryck på ångspaken tills det inte kommer ut någon ånga mer. Bild O Nu är ångbehållaren trycklös. 3. Ställ barnspärren bakåt. Ångspaken är spärrad. 4. Tryck maskinkontaktens lock bakåt och dra ut ångkontakten ur maskinens uttag. 5. Dra ut nätkontakten ur vägguttaget. 6. Töm vattentanken. Skölja ur ångbehållaren Skölj ur maskinens ångbehållare senast efter var 8:e tankpåfyllning. 1. Stänga av maskinen, se kapitel Stänga av maskinen. 2. Låt maskinen svalna. 3. Töm vattentanken. 4. Ta av tillbehöret från tillbehörshållarna. 5. Öppna locket till tillbehörsfacket. 6. Ta ut tillbehöret ur tillbehörsfacket. 7. Öppna underhållslocket. Sätt på den öppna änden av ett förlängningsrör på underhållslocket, haka fast den i styrningen och skruva fast. Bild S 8. Fyll ångbehållaren med vatten och skaka kraftigt. Därigenom löser sig kalkrester som sätter sig på botten av ångbehållaren. 9. Töm ut allt vatten ur ångbehållaren. Bild T Förvara maskinen 1. Placera rundborsten i tillbehörsfacket. 2. Anslut handmunstycket till 1 förlängningsrör. 3. Placera förlängningsrören i tillbehörshållarna. 4. Placera punktstrålmunstycket i tillbehörsförvaringen. 5. Haka fast golvmunstycket i parkeringshållaren. Bild Q 6. Linda ångslangen runt förlängningsrören och anslut ångpistolen till golvmunstycket. Bild R 7. Placera nätkabeln i nätkabelförvaringen. 8. Förvara maskinen på en torr och frostsäker plats. Viktiga användningshänvisningar Rengöring av golvytor Vi rekommenderar att sopa eller dammsuga golvet innan apparaten används. Detta gör att golvet är fritt från smuts/lösa partiklar före den fuktiga rengöringen. Uppfräschning av textiler Innan apparaten används ska man alltid undersöka om textilmaterialet tål ångan genom att spruta på undanskymt ställe: Spruta på ånga, låt torka och undersök sedan om färg eller form har förändrats. Rengöring av laminat- eller lackerade ytor OBSERVERA Skadade ytor Vax, möbelpolish, laminering eller färg kan lossna, eller lim lossna från kanter, på grund av ångan. Rikta inte ånga mot limmade kanter eftersom limmet kan lossna. Använd inte apparaten för rengöring av oförseglat träeller parkettgolv. Använd inte apparaten för rengöring av lackerade eller laminerade ytor som t.ex. köks- och andra möbler, dörrar eller parkett. 1. Vid rengöring av dessa ytor, ånga en trasa och torka av ytan. Glasrengöring OBSERVERA Sprucket glas och skadad yta Ånga kan skada förseglade ställen på fönsterkarmen och vid låga yttertemperaturer orsaka spänningar i fönsterrutorna, som i sin tur kan medföra att glaset spricker. Rikta inte ånga mot förseglade ställen på fönsterkarmen. Värm upp fönsterrutorna vid låga yttertemperaturer genom att spruta lite ånga på hela glasytan. • Rengör fönsterytan med handmunstycke och överdrag. Använd en fönsterskrapa för att dra bort vattnet eller torka ytan torr. Använding av tillbehör Ångpistol Ångpistolen kan användas utan tillbehör för följande användningsområden: • Ta bort mindre veck från hängande kläder: Spruta ånga på kläderna från ett avstånd på 10–20 cm. • Fuktig dammtorkning: Spruta lite ånga på ett tygstycke och torka av möblerna med det. Punktstrålmunstycke Punktstrålmunstycket lämpar sig för rengöring av svåråtkomliga ställen, fogar, armaturer, avlopp, tvättställ, WC-stolar, jalusier eller värmeelement. Ju närmare den smutsiga ytan munstycket befinner sig, desto kraftigare blir rengöringseffekten eftersom temperatur och ånga är som högst vid munstycksutloppet. Vid kraftiga kalkavlagringar kan ytan behandlas med ett lämpligt rengöringsmedel innan ångrengöringen utförs. Låt verka i ca 5 minuter och ånga av rengöringsmedlet. 1. Skjut på punktstrålmunstycket på ångpistolen. Bild H Svenska 65