Views
9 months ago

Karcher MA 80 - manuals

Karcher MA 80 - manuals

A Пристрій з

A Пристрій з щілиною для монет B Пристрій з кнопкою пуску 1 Щілина для опускання монет 2 Індикатор 3 Повернення монет 4 Кнопка пуску 5 Отвір для заправляння килимка 6 Вихід килимка START Експлуатація Елементи пристрою Очищення килимка Пристрій з щілиною для монет: Кинути монету у монетоприймач. Пристрій запускається. Пристрій з кнопкою пуску: Натиснути кнопку пуску. Пристрій запускається. Перевернути килимок стороною, яку слід очистити, униз. Вставити килимок в отвір для заправляння й утримувати його. Декілька разів впустити килимок у пристрій, витягти і перевернути, поки не будуть очищені усі сторони килимка. Витягти килимок з пристрою. Вказівка: Якщо килимок буде упущений, то він пройде через пристрій і буде виштовхнутий на виході. Налаштування Налаштування тривалості роботи Вказівка: Тривалість роботи можна налаштовувати для випадків використання таких монет: – 50 євроцентів – 50 британських пенні – 1 швейцарський франк – 1 польський злотий – 5 норвезьких крон Зніміть кришку (див. «Догляд та технічне обслуговування/ Роботи з технічного обслуговування/Знімання кришки»). 1 Кнопка «PRG» 2 Світлодіод 3 3 Світлодіод 1 4 Кнопка «P1» 5 Система керування Натиснути й утримувати кнопку «PRG», поки не почне світитись світлодіод 3. Активований режим налаштування. Вказівка: Режим налаштування закінчується, якщо протягом 10 секунд не буде натиснуто жодної кнопки. Налаштування починається з тривалості роботи 0 секунд. Максимальна тривалість роботи становить 10 хвилин. У разі досягнення цього налаштування починає швидко блимати світлодіод 1. Короткочасно натиснути кнопку «P1». Світлодіод 1 починає швидко блимати, і тривалість роботи збільшується на 5 секунд. Тривало натиснути кнопку «P1». Світлодіод 1 починає повільно блимати, і тривалість роботи збільшується на 30 секунд. Налаштувати необхідну тривалість роботи шляхом повторного натискання кнопки «Р1». Для підтвердження налаштованої тривалості роботи натиснути кнопку «PRG», поки не почне швидко блимати світлодіод 3: Тривалість роботи збережено. Виведення з експлуатації Встановити головний вимикач у положення "0". Догляд та технічне обслуговування НЕБЕЗПЕКА Небезпека травмування через випадково запущений пристрій та удар електричним струмом. Перед початком усіх робіт з догляду та технічного обслуговування повернути головний вимикач у положення «0» і заблокувати від повторного увімкнення. В пристроях з щілиною для монет: Спорожнити касету для монет (див. «Роботи з технічного обслуговування»). Спорожнити ємність для бруду (див. «Роботи з технічного обслуговування»). Виконати загальну перевірку пристрою. Пошкоджені частини замінити. Кожного тижня Видалити бруд на виході килимка. Очистити пристрій. Через кожні 500 циклів Змащити замки проникаючим мастилом (Caramba, WD 40). Через кожні 8000 циклів Замінити щітку (див. «Роботи з технічного обслуговування»). Профілактичні роботи 1 Дверцята 2 Замок 3 Касета для монет Відкрити дверцята. Вийняти та спорожнити касету для монет. Знімання переднього кожуха 1 Замок 2 Кожух Відкрити замки. Зняти кришку. Щоденно Спорожнення касети для монет 108 UK - 2

Спорожнення ємності для бруду Зняти передній кожух (див. вище). Зняти передній кожух (див. «Догляд та технічне обслуговування/ Роботи з технічного обслуговування/Знімання переднього кожуха»). Викрутити 4 гвинта. Підняти щітковий вал. Зняти тримачі. Витягти кріплення з щітковими валами. 1 Ємкість для бруду (не входить в комплект поставки) Вийняти та спорожнити ємність для бруду. Встановити на місце ємність для бруду. Встановити та зафіксувати кришку. Знімання кришки 1 Кришка 2 Дверцята 3 Замок 4 Гвинт з голівкою у формі зірки Відкрити замки. Відкрити дверцята. Вигвинтити гвинт з голівкою у формі зірки. Повторити послідовність для іншої сторони пристрою. Зняти кришку. Заміна щітки Зніміть кришку (див. «Догляд та технічне обслуговування/ Роботи з технічного обслуговування/Знімання кришки»). 1 Дверцята 2 Замок 3 Гвинт 4 Клиноподібні ремені Відкрити дверцята. Послабити 4 гвинти. Зняти клиновий ремінь. 1 Лійка 2 Ємкість для бруду Зняти обидві ємності для бруду. Витягти лійку. 1 Гвинт 2 Ремінний шків Послабити 2 гвинти. Зняти ремінний шків. A Права сторона B Ліва сторона 1 Гвинт Викрутити 12 гвинтів. 1 Тримач 2 Гвинт 3 Щітковий вал 1 Гвинт 2 Вал 3 Тримач 4 Щітковий вал Викрутити 2 гвинтів. Витягти вал. Зняти щіткові вали. Знову виконати збирання з новими щітковими валами у зворотній послідовності. Гарантія У кожній країні діють умови гарантії, що надається нашою відповідальною фірмою-продавцем. Неполадки в роботі вашого обладнання ми усуваємо безкоштовно протягом терміну дії гарантії, якщо вони викликані браком матеріалу або виробничим браком. У гарантійному випадку звертайтесь, будь ласка, з документами, що підтверджують покупку пристрою, до вашого торгового агента або до наведених нижче пунктів гарантійного обслуговування клієнтів. Приладдя й запасні деталі Слід використовувати лише оригінальні комплектуючі та оригінальні запасні деталі, тому що саме вони гарантують безпечну та безперебійну експлуатацію приладу. Інформація щодо комплектуючих та запасних деталей міститься на сайті www.kaercher.com. Транспортування ОБЕРЕЖНО Небезпека отримання травм та ушкоджень! При транспортуванні слід звернути увагу на вагу пристрою. При перевезенні апарату в транспортних засобах слід враховувати місцеві діючі державні норми, направлені на захист від ковзання та перекидання. Зберігання ОБЕРЕЖНО Небезпека отримання травм та ушкоджень! При зберіганні звернути увагу на вагу пристрою. UK - 3 109