Views
8 months ago

Karcher MA 80 - manuals

Karcher MA 80 - manuals

Bediening

Bediening Bedieningselementen Alle 8000 cycli Borstel vervangen (zie "Onderhoudswerkzaamheden"). Onderhoudswerkzaamheden Muntcassette leegmaken A Apparaat met muntinworp B Apparaat met starttoets 1 Muntinworp 2 Controlelampje 3 Teruggave van munt 4 Starttoets 5 Matteningang 6 Mattenuitgang Mat reinigen START Apparaat met muntinworp: Munt in de muntinworp werpen. Het apparaat start. Apparaat met starttoets: Starttoets indrukken. Het apparaat start. De kant van de mat die moet worden gereinigd naar onderen draaien. Mat in de matteningang schuiven en vasthouden. Mat meerdere keren in het apparaat voeren, terughalen en draaien, tot de mat volledig is gereinigd. Mat uit het apparaat nemen. Instructie: Als de mat wordt losgelaten, loopt deze door het apparaat en komt deze aan de mattenuitgang er opnieuw uit. Instellingen Looptijd instellen Instructie: De ingestelde looptijd geldt als een van de volgende munten wordt ingeworpen: – 50 eurocent – 50 Britse pence – 1 Zwitserse frank – 1 Poolse Zloty – 5 Noorse kronen Deksel verwijderen (zie "Onderhoud/ Onderhoudswerkzaamheden/Deksel verwijderen"). 1 Toets "PRG" 2 LED 3 3 LED 1 4 Taste "P1" 5 Besturing Toets "PRG" indrukken en ingedrukt houden tot led 3 brandt. De bedrijfsmodus Instelling is geactiveerd. Instructie: De bedrijfsmodus Instelling wordt beëindigd als de toets 10 seconden lang niet werd ingedrukt. De instelling begint met een looptijd van 0 seconden. De maximale looptijd is 10 minuten. Als deze instelling is bereikt, knippert led 1 snel. Toets "P1" kortstondig indrukken. Led 1 knippert snel en de looptijd wordt met 5 seconden verhoogd. Toets "P1" lang indrukken. Led 1 knippert langzaam en de looptijd wordt met 30 seconden verhoogd. De gewenste looptijd wordt ingesteld door herhaaldelijk de toets "P1" in te drukken. Om de ingestelde looptijd te bevestigen de toets "PRG" indrukken, tot led 3 snel knippert: De looptijd is opgeslagen. Buitenwerkingstelling Hoofdschakelaar op „0“ zetten. Onderhoud en instandhouding GEVAAR Verwondingsgevaar door onverwacht startend apparaat en door elektrische schok. Voor aanvang van de onderhoudswerkzaamheden de hoofdschakelaar op "0" draaien en tegen opnieuw inschakelen borgen. Dagelijks Bij apparaat met muntinworp: muntcassette legen (zie "Onderhoudswerkzaamheden"). Vuilreservoir leegmaken (zie "Onderhoudswerkzaamheden"). Algemene toestand van het apparaat controleren. Beschadigde onderdelen laten vervangen. Wekelijks Vuil aan de mattenuitgang verwijderen. Apparaat reinigen. Alle 500 cycli Sloten met kruipolie (Caramba, WD 40) smeren. 1 Deur 2 Slot 3 Muntcassette Deur openen. Muntcassette eruit halen en leegmaken. Voorste afdekking verwijderen 1 Slot 2 Afdekking Sloten openen. Afdekking wegnemen. Vuilreservoir ledigen Voorste afdekking verwijderen (zie boven). 1 Vuilreservoir (behoort niet tot het leveringspakket) Vuilreservoir eruit nemen en leegmaken. Vuilreservoir opnieuw plaatsen. Afdekking aanbrengen en vergrendelen. 20 NL - 2

Deksel verwijderen 1 Deksel 2 Deur 3 Slot 4 Stergreepschroef Sloten openen. Deur openen. Sterknopschroef eruit draaien. Het proces op de andere kant van het apparaat herhalen. Deksel verwijderen. Borstel vervangen Deksel verwijderen (zie "Onderhoud/ Onderhoudswerkzaamheden/Deksel verwijderen"). 1 Deur 2 Slot 3 Schroef 4 V-snaar Deur openen. 4 schroeven losdraaien. V-snaar verwijderen. Voorste afdekking verwijderen (zie "Onderhoud/Onderhoudswerkzaamheden/ Voorste afdekking verwijderen"). 1 Schroef 2 Riemschijf 2 schroeven losdraaien. Riemschijf eraf halen. A Rechterkant B Linkerkant 1 Schroef 12 schroeven losdraaien. 1 Houder 2 Schroef 3 Borstelwals 4 schroeven losdraaien. Borstelwals optillen. Houders verwijderen. Opname met borstelwalsen verwijderen. 1 Schroef 2 As 3 Opname 4 Borstelwals 2 schroeven losdraaien. As eruit trekken. Borstelwalsen verwijderen. De nieuwe borstelwalsen in omgekeerde volgorde monteren. Garantie In elk land gelden de door onze bevoegde verkoopmaatschappij uitgegeven garantievoorwaarden. Eventuele storingen aan de accessoires herstellen wij binnen de garantieperiode kostenloos voor zover een materiaal- of productiefout de oorzaak is. Voor garantieaanspraken wendt u zich met uw aankoopbewijs tot uw handelaar of de dichtstbijzijnde, bevoegde klantendienst. Toebehoren en reserveonderdelen Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reserveonderdelen. Deze garanderen dat het apparaat veilig en zonder storingen functioneert. Informatie over het toebehoren en de reserveonderdelen vindt u op www.kaercher.com. Vervoer VOORZICHTIG Gevaar voor letsels en beschadigingen! Houd bij het transport rekening met het gewicht van het apparaat. Bij het transport in voertuigen moet het apparaat conform de geldige richtlijnen beveiligd worden tegen verschuiven en kantelen. Opslag VOORZICHTIG Gevaar voor letsel en beschadiging! Het gewicht van het apparaat bij opbergen in acht nemen. 1 Trechter 2 Vuilreservoir Vuilreservoir wegnemen. Trechter eruit trekken. NL - 3 21