Views
10 months ago

Karcher MA 80 - manuals

Karcher MA 80 - manuals

Käyttö

Käyttö Hallintaelementit Joka 8000. käyttöjakso Vaihda harjat (katso "Huoltotyöt"). Huoltotoimenpiteet Kolikkokasetin tyhjentäminen A Kolikkosyötöllä varustettu laite B Käynnistyspainikkeella varustettu laite 1 Kolikoiden sisäänsyöttö 2 Merkkivalo 3 Kolikon palautus 4 Käynnistyspainike 5 Maton syöttörako 6 Maton ulostulo START Maton puhdistus Kolikkosyötöllä varustettu laite: Syötä kolikko kolikkoaukkoon. Laite käynnistyy. Käynnistyspainikkeella varustettu laite: Paina käynnistyspainiketta. Laite käynnistyy. Käännä maton puhdistettava puoli alaspäin. Työnnä mattoa maton syöttörakoon ja pidä kiinni. Anna maton liukua laitteen sisään useita kertoja, vedä matto takaisin ja käännä, kunnes matto on kaikkialta puhdas. Vedä matto pois laitteesta. Huomautus: Jos päästät matosta irti, se liikkuu laitteen läpi ja tulee ulos maton ulostulosta. Asetukset Käyntiajan säätäminen Huomautus: Käyntiaikaa voi säätää syöttämällä seuraavia kolikoita: – 50 senttiä (€) – 50 pennyä (£) – 1 Sveitsin frangi – 1 Puolan złoty – 5 Norjan kruunua Poista kansi (katso ”Huolto ja hoito / Huoltotyöt / Kannen poistaminen”). 1 ”PRG”-painike 2 LED 3 3 LED 1 4 ”P1”-painike 5 Ohjaus Paina ”PRG”-painiketta ja pidä painettuna, kunnes LED 3:n valo syttyy. Säätö-käyttötapa on aktivoitu. Huomautus: Säätö-käyttötapa päättyy, kun mitään painiketta ei paineta 10 sekunnin aikana. Säätö käynnistyy 0 sekunnin käyntiajalla. Maksimikäyntiaika on 10 minuuttia. Kun tämä säätö saavutetaan, LED 1:n valo vilkkuu nopeasti. Paina lyhyesti ”P1”-painiketta. LED 1:n valo vilkkuu nopeasti ja käyntiaikaa lisätään 5 sekunnilla. Paina ”P1”-painiketta pitkään. LED 1:n valo vilkkuu hitaasti ja käyntiaikaa lisätään 30 sekunnilla. Säädä haluttu käyntiaika painamalla uudelleen ”P1”-painiketta. Vahvista säädetty käyntiaika painamalla ”PRG”-painiketta, kunnes LED 3:n valo vilkkuu nopeasti: käyntiaika on tallennettu. Käytöstä poistaminen Aseta pääkytkin asentoon "0". Huolto ja hoito VAARA Odottamatta käynnistyvä laite ja sähköisku aiheuttavat loukkaantumisvaaran. Käännä ennen kaikkien huolto- ja hoitotöiden aloittamista pääkytkin asentoon ”0” ja varmista uudelleenkytkemiseltä. Päivittäin Kolikkosyötöllä varustetussa laitteessa: Tyhjennä kolikkokasetti (katso ”Huoltotyöt”). Tyhjennä likasäiliö (katso ”Huoltotyöt”). Tarkasta laitteen kunto yleisesti. Anna vaurioituneet osat vaihdettaviksi. Viikoittain Poista lika maton ulostulosta. Puhdista laite. Joka 500. käyttöjakso Voitele lukko ryömintäöljyllä (Caramba, WD 40). 1 Ovi 2 Lukko 3 Kolikkokasetti Avaa ovi. Vedä kolikkokasetti ulos ja tyhjennä. Etummaisen peitekannen poistaminen 1 Lukko 2 Peite Avaa lukko. Poista suojuspeite. Likasäiliön tyhjentäminen Poista etummainen peitekansi (katso edellä). 1 Pölysäiliö (ei sisälly toimitukseen) Irrota likasäiliö ja tyhjennä. Aseta likasäiliö takaisin paikalleen. Sulje ja lukitse peite. 44 FI - 2

Kannen poistaminen 1 Kansi 2 Ovi 3 Lukko 4 Tähtikahvaruuvi Avaa lukko. Avaa ovi. Kierrä tähtikahvaruuvi irti. Toista toimenpide laitteen toisella sivulla. Poista kansi. Harjatelan vaihto Poista kansi (katso ”Huolto ja hoito / Huoltotyöt / Kannen poistaminen”). 1 Ovi 2 Lukko 3 Ruuvi 4 Kiilahihna Avaa ovi. Avaa 4 ruuvia. Poista kiilahihna. Poista etummainen peitekansi (katso ”Huolto ja hoito / Huoltotyöt / Etummaisen peitekannen poistaminen”). 1 Ruuvi 2 Hihnapyörä Avaa 2 ruuvia. Vedä hihnapyörä irti. A Oikea sivu B Vasen sivu 1 Ruuvi Kierrä 12 ruuvia ulos. 1 Pidike 2 Ruuvi 3 Harjatela Kierrä 4 ruuvia auki. Nosta harjatela ylös. Poista pidikkeet. Poista teline harjatelojen kanssa. 1 Ruuvi 2 Akseli 3 Aufnahme 4 Harjatela 2 ruuvia kierretään ulos. Irrota akseli. Poista harjatelat. Kokoa uudelleen uusien harjatelojen kanssa päinvastaisessa järjestyksessä. Takuu Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuuehdot. Korjaamme takuuaikana maksutta lisävarusteissa mahdollisesti ilmenneet häiriöt, mikäli ne ovat aiheutuneet materiaali- ja valmistusvirheistä. Takuutapauksessa pyydämme ottamaan yhteyden ostotositteen kanssa jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun asiakaspalveluun. Varusteet ja varaosat Käytä vain alkuperäisiä tarvikkeita ja varaosia. Ne takaavat laitteen turvallisen ja häiriöttömän toiminnan. Tietoja tarvikkeista ja varaosista on sivustolla www.kaercher.com. Kuljetus VARO Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaaravaara! Huomioi kuljetettaessa laitteen paino. Kun kuljetat laitetta ajoneuvoissa, varmista laite liukumisen ja kaatumisen varalta kulloinkin voimassa olevien ohjesääntöjen mukaisesti. Säilytys VARO Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaaravaara! Huomioi säilytettäessä laitteen paino. 1 Suppilo 2 Pölysäiliö Poista pölysäiliö. Vedä suppilo ulos. FI - 3 45