Views
10 months ago

Karcher MA 80 - manuals

Karcher MA 80 - manuals

Uporaba Upravljalni

Uporaba Upravljalni elementi Vsakih 8000 ciklov Zamenjajte krtačo (glejte "Vzdrževalna dela"). Vzdrževanje Praznjenje kasete za kovance A Naprava z režo za kovance B Naprava s tipko za zagon 1 Reža za kovance 2 Kontrolna lučka 3 Vračilo kovancev 4 Tipka za zagon 5 Vstop za predpražnike 6 Izhod za predpražnike START Čiščenje predpražnika Naprava z režo za kovance: Vstavite kovanec v režo za kovance. Naprava se zažene. Naprava s tipko za zagon: Pritisnite tipko za zagon. Naprava se zažene. Stran predpražnika, ki jo želite očistiti, obrnite navzdol. Predpražnik potisnite v vstop za predpražnike in ga držite. Pustite, da naprava predpražnik večkrat uvleče, ga povlecite nazaj in zavrtite, dokler ni očiščen celoten predpražnik. Izvlecite predpražnik iz naprave. Napotek: Če predpražnik spustite, bo ta potoval skozi napravo in izstopil na izhodu za predpražnike. Nastavitve Nastavljanje časa delovanja Napotek: Nastavljivi čas delovanja velja, ko je vstavljen en izmed naslednjih kovancev: – 50 evrocent – 50 britanskih penijev – 1 švicarski frank – 1 poljski zlot – 5 norveških kron Snemite pokrov (glejte "Vzdrževanje in nega/Vzdrževalna dela/Snemanje pokrova"). 1 Tipka "PRG" 2 LED 3 3 LED 1 4 Tipka "P1" 5 Krmiljenje Pritisnite in držite pritisnjeno tipko "PRG", dokler ne zasveti LED 3. Aktiviran je način delovanja za nastavitve. Napotek: Način delovanja za nastavitve se konča, če 10 sekund ne pritisnete nobene tipke. Nastavitev se začne s časom delovanja 0 sekund. Največji čas delovanja je 10 minut. Ko je ta nastavitev dosežena, LED 1 hitro utripa. Kratko pritisnite tipko "P1". LED 1 hitro utripa in čas delovanja se podaljša za 5 sekund. Dolgo pritiskajte tipko "P1". LED 1 počasi utripa in čas delovanja se podaljša za 30 sekund. Želeni čas delovanja nastavite s ponovnim pritiskanjem tipke "P1". Da bi potrdili nastavljeni čas delovanja, pritiskajte tipko "PRG", dokler LED 3 ne utripa hitro: Čas delovanja je shranjen. Ustavitev obratovanja Glavno stikalo prestavite na "0". Vzdrževanje in nega NEVARNOST Nevarnost poškodb zaradi nenamernega zagona naprave in električnega udara. Pred vsemi vzdrževalnimi deli in negovanjem zavrtite glavno stikalo iz položaja "0" in ga zavarujte pred ponovnim vklopom. Vsak dan Pri napravi z režo za kovance: Izpraznite kaseto za kovance (glejte »Vzdrževalna dela«). Izpraznite posodo za umazanijo (glejte "Vzdrževalna dela"). Preverite splošno stanje naprave. Poškodovane dele dajte zamenjati. Tedensko Odstranite umazanijo na izhodu za predpražnike. Očistite stroj. Vsakih 500 ciklov Ključavnice namažite s polzečim oljem (Caramba, WD 40). 1 Vrata 2 Ključavnica 3 Kaseta za kovance Odprite vrata. Kaseto za kovance vzemite ven in jo izpraznite. Odstranjevanje sprednjega pokrova 1 Ključavnica 2 Pokrov Odprite ključavnici. Odstranite pokrov. Praznjenje posode za umazanijo Odstranite sprednji pokrov (glejte zgoraj). 1 Zbiralnik umazanije (ni v obsegu dobave) Posodo za umazanijo vzemite ven in jo izpraznite. Ponovno vstavite posodo za umazanijo. Namestite in blokirajte pokrov. 68 SL - 2

Snemanje pokrova 1 Pokrov 2 Vrata 3 Ključavnica 4 Vijak z zvezdastim ročajem Odprite ključavnici. Odprite vrata. Odvijte vijak z zvezdastim ročajem. Postopek ponovite na drugi strani naprave. Snemite pokrov. Zamenjava krtače Snemite pokrov (glejte "Vzdrževanje in nega/Vzdrževalna dela/Snemanje pokrova"). 1 Vrata 2 Ključavnica 3 Vijak 4 Klinasti jermen Odprite vrata. Odvijte 4 vijake. Odstranite klinasti jermen. Odstranite sprednji pokrov (glejte "Vzdrževanje in nega/Vzdrževalna dela/Odstranjevanje sprednjega pokrova"). 1 Vijak 2 Jermenica Odvijte 2 vijaka. Snemite jermenico. A Desna stran B Leva stran 1 Vijak Odvijte 12 vijakov. 1 Držalo 2 Vijak 3 Krtačni valj Izvijte 4 vijake. Dvignite krtačni valj. Snemite držalo. Snemite držalo s krtačnimi valji. 1 Vijak 2 Gred 3 Držalo 4 Krtačni valj Izvijte 2 vijake. Izvlecite gred. Snemite krtačne valje. Napravo ponovno sestavite v obratnem vrstnem redu z novimi krtačnimi valji. Garancija V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih določa naše prodajno predstavništvo. Morebitne motnje na Vašem priboru, ki so posledica materialnih ali proizvodnih napak, v času garancije brezplačno odpravljamo. V primeru uveljavljanja garancije, se z originalnim računom obrnite na prodajalca oziroma najbližji uporabniški servis. Pribor in nadomestni deli Uporabljajte samo originalen pribor in originalne nadomestne dele, ki zagotavljajo varno in nemoteno delovanje naprave. Informacije o priboru in nadomestnih delih najdete na www.kaercher.com. Transport PREVIDNOST Nevarnost poškodbe in škode! Pri transportu upoštevajte težo naprave. Pri transportu v vozilih napravo zavarujte proti zdrsu in prevrnitvi v skladu z vsakokratnimi veljavnimi smernicami. Skladiščenje PREVIDNOST Nevarnost poškodbe in škode! Pri shranjevanju upoštevajte težo naprave. 1 Lijak 2 Zbiralnik umazanije Odstranite zbiralnik umazanije. Izvlecite lijak. SL - 3 69