Views
9 months ago

Karcher MA 80 - manuals

Karcher MA 80 - manuals

EÚ Vyhlásenie o zhode

EÚ Vyhlásenie o zhode Týmto vyhlasujeme, že ďalej označený stroj zodpovedá na základe jeho koncepcie a konštrukcie a takisto vyhotovenia, ktoré sme dodali, príslušným základným požiadavkám na bezpečnost' a ochranu zdravia uvedeným v smerniciach EÚ. Pri zmene stroja, ktorá nebola nami odsúhlasená, stráca toto prehlásenie svoju platnost'. Výrobok: AT, AT Fp AWT, AWT Fp PT, PT Fp SB F M80, SB F M80 S SB F M80 3, SB F M80 3 S SB F M80 Sm SB F M80 Sm S Typ: 1.534-xxx Príslušné Smernice EÚ: 2006/42/ES (+2009/127/ES) 2014/30/EÚ 2014/35/EU Technické údaje Elektrické pripojenie Napätie V 230 400 Frekvencia Ph/Hz 1/50 3/50 Príkon W 400 Druh krytia IPX4 Podmienky okolia Teplota °C -10...40 Vlhkosť vzduchu % 10...80 Emisie hluku Hlučnosť L pA dB(A) 63 Rozmery Dĺžka mm 1092 Šírka mm 531 Výška mm 1094 Hmotnost' kg 70 Osoby zodpovedné za dokumentáciu: MTM Hydro Srl Via Moglia, 33 12062 Cherasco (Cn) - Italy Tel. +39 0172 427311 Fax +39 0172 495437 C.F./R.I./P.IVA/V.A.T.: IT 02469390047 Cap. Soc. € 255.000 - REA CN-178422 CCIAA info@mtmhydro.it PEC: mtmhydro@multipec.it www.mtmhydro.it 2018/01/01 82 SK - 4

Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove originalne radne upute, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika. Pregled sadržaja Zaštita okoliša . . . . . . . . . . . . . HR 1 Sigurnosni napuci . . . . . . . . . . HR 1 Stavljanje u pogon . . . . . . . . . . HR 1 Rukovanje . . . . . . . . . . . . . . . . HR 2 Postavke . . . . . . . . . . . . . . . . . HR 2 Stavljanje izvan pogona. . . . . . HR 2 Održavanje i njega. . . . . . . . . . HR 2 Jamstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . HR 3 Pribor i pričuvni dijelovi . . . . . . HR 3 Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . HR 3 Skladištenje . . . . . . . . . . . . . . . HR 3 EU izjava o suklađnosti . . . . . . HR 4 Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . HR 4 Zaštita okoliša Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlažete u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine. Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Baterije, ulje i slični materijali ne smiju dospjeti u okoliš. Stoga Vas molimo da stare uređaje zbrinete preko odgovarajućih sabirnih sustava. Napomene o sastojcima (REACH) Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici: www.kaercher.com/REACH Sigurnosni napuci Općenito Radi sprječavanja dovođenja osoba, životinja i materijalnih vrijednosti prije pogona uređaja obavezno pročitajte i pridržavajte se sljedećih dokumenata: – upute za rad – sve sigurnosne napomene – odgovarajući državni zakonski propisi Pri samoposluživanju ovim uređajem vlasnik uređaja se mora pobrinuti za to da se korisniku jasno vidljivim natpisima skrene pažnja na – moguće opasnosti, – sigurnosni elementi, – rukovanje uređajem. Rukovanje Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim mogućnostima te s ograničenim iskustvom i znanjem ovaj uređaj smiju upotrebljavati samo uz nadzor ili ako su upućene u njegovu sigurnu uporabu i u možebitne povezane opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju obavljati poslove održavanja i čišćenja uređaja bez nadzora. Područje oko stroja uvijek treba održavati čistim i osigurati da pod nije prljav i/ili zamazan ulje ili mašću. Ponašanje u slučaju opasnosti A Uređaj s ubacivanjem kovanica B Uređaj s tipkom za pokretanje 1 Tipka „STOP” U slučaju nužde pritisnite „STOP”. Stupnjevi opasnosti OPASNOST Napomena koja upućuje na neposredno prijeteću opasnost koja za posljedicu ima teške tjelesne ozljede ili smrt. UPOZORENJE Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt. OPREZ Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti lakše ozljede. PAŽNJA Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti materijalnu štetu. Simboli na uređaju OPASNOST Opasnost od električnog napona! Namjensko korištenje Ovaj uređaj služi za čišćenje auto tepiha u motornim vozilima. Podnice se mogu sastojati od gume ili od tekstila. Prljavština se pomoću rotirajuće valjkaste četke uklanja s auto tepiha i prikuplja u spremniku za prljavštinu. Zabranjen je rad u područjima u kojima prijeti opasnost od eksplozija. Tijekom rada sva vrata moraju biti zatvorena i svi poklopci postavljeni. Ovaj uređaj je prikladan za profesionalnu primjenu. Uključite napajanje električnom energijom na mjestu uporabe. 1 Brava 2 Poklopac Otvorite brave. Skinite poklopac. 1 Glavna sklopka Glavnu sklopku okrenite u položaj „1”. Postavite poklopac. Zakrenite podlogu (opcija) prema gore 1 Podloga 2 Vijak Stavljanje u pogon Uključivanje uređaja Povucite podlogu prema gore, zakrenite ju i za uglavljivanje pritisnite prema dolje. Pritegnite sva 4 vijka, kako se podloga više ne bi mogla zakrenuti prema dolje. HR - 1 83