Views
10 months ago

Karcher MA 80 - manuals

Karcher MA 80 - manuals

EU izjava o suklađnosti

EU izjava o suklađnosti Izjavljujemo da navedeni uređaj u svojoj zamisli i konstrukciji te kod nas korištenoj izvedbi odgovara osnovnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima u skladu s niže navedenim direktivama Europske Zajednice. Ova izjava gubi valjanost u slučaju izmjene stroja koja nisu ugovorene s nama. Proizvod: AT, AT Fp AWT, AWT Fp PT, PT Fp SB F M80, SB F M80 S SB F M80 3, SB F M80 3 S SB F M80 Sm SB F M80 Sm S Tip: 1.534-xxx Odgovarajuće smjernice EU: 2006/42/EZ (+2009/127/EZ) 2014/30/EU 2014/35/EU Tehnički podaci Električni priključak Napon V 230 400 Frekvencija Ph/Hz 1/50 3/50 Potrošnja energije W 400 Zaštita IPX4 Okolni uvjeti Temperatura °C -10...40 Vlažnost zraka % 10...80 Emisija buke Razina zvučnog tlaka dB(A) 63 L pA Dimenzije Duljina mm 1092 Širina mm 531 Visina mm 1094 Težina kg 70 Opunomoćenik za izradu dokumentacije: MTM Hydro Srl Via Moglia, 33 12062 Cherasco (Cn) - Italy Tel. +39 0172 427311 Fax +39 0172 495437 C.F./R.I./P.IVA/V.A.T.: IT 02469390047 Cap. Soc. € 255.000 - REA CN-178422 CCIAA info@mtmhydro.it PEC: mtmhydro@multipec.it www.mtmhydro.it 2018/01/01 86 HR - 4

Pre prve upotrebe Vašeg uređaja pročitajte ove originalno uputstvo za rad, postupajte prema njemu i sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika. Pregled sadržaja Zaštita čovekove okoline . . . . . SR 1 Sigurnosne napomene . . . . . . SR 1 Stavljanje u pogon . . . . . . . . . . SR 1 Rukovanje . . . . . . . . . . . . . . . . SR 2 Postavke . . . . . . . . . . . . . . . . . SR 2 Nakon upotrebe . . . . . . . . . . . . SR 2 Održavanje i nega . . . . . . . . . . SR 2 Garancija . . . . . . . . . . . . . . . . . SR 3 Pribor i rezervni delovi . . . . . . . SR 3 Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . SR 3 Skladištenje . . . . . . . . . . . . . . . SR 3 Izjava o usklađenosti sa propisima EU . . . . . . . . . . . . . . SR 4 Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . SR 4 Zaštita čovekove okoline Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu. Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Baterije, ulje i slične materije ne smeju dospeti u čovekovu okolinu. Stoga Vas molimo da stare uređaje odstranjujete preko primerenih sabirnih sistema. Napomene o sastojcima (REACH) Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici: www.kaercher.com/REACH Sigurnosne napomene Općenito Da biste sprečili opasnosti po ljude, životinje i imovinu, pre upotrebe uređaja obavezno pročitajte i uvažite sledeće dokumente: – uputstvo za rad – sve sigurnosne napomene – odgovarajuće državne zakonske propise zakonodavca Pri radu ovog uređaja u režimu za samoposluživanje njegov se vlasnik mora pobrinuti za to da se korisniku jasno vidljivim natpisima skrene pažnja na – mogućim opasnostima, – sigurnosnim uređajima, – rukovanju uređajem. Rukovanje Deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim mogućnostima opažanja ili s ograničenim iskustvom i znanjem smeju koristiti ovaj uređaj samo uz nadzor ili ako su upućene u to kako sigurno koristiti uređaj kao i u eventualne povezane opasnosti. Deca ne smeju da se igraju s uređajem. Deca ne smeju obavljati poslove održavanja i čišćenja uređaja bez nadzora. Područje oko mašine uvek održavati čistim i obezbediti da pod ne bude zaprljan i/ili uprljan uljem ili mašću. Ponašanje u slučaju opasnosti A Uređaj sa ubacivanjem kovanica B Uređaj sa tasterom za pokretanje 1 Taster „STOP“ U slučaju nužde pritisnuti taster "STOP". Stepeni opasnosti OPASNOST Napomena koja ukazuje na neposredno preteću opasnost koja dovodi do teških telesnih povreda ili smrti. UPOZORENJE Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti. OPREZ Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju, koja može izazvati lakše telesne povrede. PAŽNJA Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može izazvati materijalne štete. Simboli na uređaju OPASNOST Opasnost od električnog napona! Namensko korišćenje Ovaj uređaj služi za čišćenje patosnica u motornim vozilima. Patosnice mogu da budu izrađene od gume ili tekstila. Prljavština se sa patosnice uklanja pomoću rotirajuće valjkaste četke i sakuplja se u posudi za prljavštinu. Zabranjen je rad u područjima u kojima preti opasnost od eksplozija. Tokom rada sva vrata moraju da budu zatvorena, a svi poklopci postavljeni. Ovaj uređaj je prikladan za profesionalnu primenu. Uključiti napajanje na objektu. 1 Brava 2 Oplata Otvoriti brave. Skinuti poklopac. 1 Glavni prekidač Glavni prekidač okrenuti u položaj "1". Postavite poklopac. Zakretanje podloge prema gore (opcija) 1 Podloga 2 Zavrtanj Stavljanje u pogon Uključivanje uređaja Podlogu povući prema gore, zakrenuti i pritisnuti prema dole dok se ne uglavi. Sva 4 zavrtnja čvrsto pritegnuti, kako se podloga više ne bi mogla zakretati prema dole. SR - 1 87