Views
10 months ago

Karcher MA 80 - manuals

Karcher MA 80 - manuals

A Įtaisas su monetų

A Įtaisas su monetų įmetimo anga B Įtaisas su įjungimo mygtuku 1 Anga monetoms 2 Kontrolės lemputė 3 Monetų grąžinimo vieta 4 Įjungimo mygtukas 5 Anga kilimėliui įdėti 6 Kilimėlio išdavimo anga START Valdymas Valdymo elementai Kilimėlio valymas Įtaisas su monetų įmetimo anga: Į monetų lizdą įmeskite monetą. Prietaisas pradeda veikti. Įtaisas su įjungimo mygtuku: Nuspauskite įjungimo mygtuką. Prietaisas pradeda veikti. Kilimėlį apverskite taip, kad valoma pusė būtų apačioje. Kilimėlį įstumkite į kilimėlio įdėjimo angą, kad tvirtai laikytųsi. Prietaisui leiskite kilimėlį įtraukti kelis kartus, kol kilimėlis bus visiškai švarus. Kilimėlį išimkite iš prietaiso. Pastaba: Kilimėlį atleidus, jis iš prietaiso išstumiamas kilimėlio išdavimo angoje. Nuostatos Veikimo laiko nustatymas Pastaba: Reguliuojamas veikimo laikas taikomas įmetus vieną iš šių monetų: – 50 euro centrų – 50 Didžiosios Britanijos pensų – 1 Šveicarijos franką – 1 Lenkijos zlotą – 5 Norvegijos kronas Nuimkite dangtį (žr. „Techninė ir įprastinė priežiūra / Techninės priežiūros darbai / Dangčio nuėmimas“). 1 Mygtukas „PRG“ 2 3 šviesos diodas 3 1 šviesos diodas 4 Mygtukas „P1“ 5 Valdymas Mygtuką „PRG“ paspauskite ir laikykite tol, kol užsidegs LED 3 šviesos diodas. Nustatymo režimas suaktyvintas. Pastaba: Jei 10 sekundžių nebus paspaustas joks mygtukas, nustatymo režimas bus išjungtas. Veikimo laiko nustatymo pradinė vertė – 0 sekundžių. Ilgiausias veikimo laikas – 10 minučių. Pasiekus šį nustatymą, ima dažnai mirksėti LED 1 šviesos diodas. Spustelėkite mygtuką „P1“. Dažnai mirksi LED 1 šviesos diodas ir 5 sekundėmis prailginamas veikimo laikas. Paspauskite ir palaikykite paspaustą mygtuką „P1“. LED 1 šviesos diodas mirksės retai ir veikimo laikas bus prailgintas 30 sekundžių. Pageidaujamą veikimo laiką nustatykite pakartotinai spausdami „P1“ mygtuką. Norėdami patvirtinti nustatytą veikimo laiką, paspauskite mygtuką „PRG“, kol ims dažnai mirksėti šviesos diodas LED 3. Veikimo laikas išsaugotas. Naudojimo nutraukimas Pagrindinį jungiklį pasukite į padėtį „0“. Priežiūra ir aptarnavimas PAVOJUS Traumų pavojus dėl netikėtai įsijungusio įrenginio ir elektros šoko. Prieš pradėdami techninės ir įprastinės priežiūros darbus, pagrindinį jungiklį pasukite į padėtį „0“ ir apsaugokite nuo pakartotinio įjungimo. Kasdien Įtaise su monetų įmetimo anga: Ištuštinkite monetų kasetę (žr. „Techninės priežiūros darbai“). Ištuštinkite purvo talpyklą (žr. „Techninės priežiūros darbai“). Patikrinkite bendrą prietaiso būklę. Pasirūpinkite, kad pažeistos dalys būtų pakeistos. Kas savaitę Nuo kilimėlio išdavimo angos nuvalykite purvą. Išvalykite prietaisą. Skląsčius sutepkite plaunamuoju tepalu („Caramba“, WD 40). Pakeiskite šepetį (žr. „Techninės priežiūros darbai“). 1 Durelės 2 Spyna 3 Monetų kasetė Atidarykite durelės. Monetų kasetę išimkite ir ištuštinkite. Priekinio dangčio nuėmimas 1 Spyna 2 Dangtis Kas 500 ciklų Kas 8000 ciklų Aptarnavimo darbai Monetų kasetės ištuštinimas Atidarykite skląsčius. Nuimkite gaubtą. Purvo talpyklos ištuštinimas Nuimkite priekinį dangtį (žr. pirmiau). 1 Purvo rezervuaras (netiekiama kartu su prietaisu) Išimkite ir ištuštinkite purvo talpyklą. Purvo talpyklą vėl įdėkite. Uždėkite ir užfiksuokite gaubtą. 104 LT - 2

Dangčio nuėmimas 1 Dangtis 2 Durelės 3 Spyna 4 Varžtas su žvaigždės formos galvute Atidarykite skląsčius. Atidarykite durelės. Atsukite varžtą su žvaigždės formos galvute. Pakartokite procedūrą kitoje įrenginio pusėje. Nuimkite dangtelį. Šepečio keitimas Nuimkite dangtį (žr. „Techninė ir įprastinė priežiūra / Techninės priežiūros darbai / Dangčio nuėmimas“). 1 Durelės 2 Spyna 3 Varžtas 4 Trapecinis diržas Atidarykite durelės. Atlaisvinkite 4 varžtus. Išimkite trapecinį diržą. Nuimkite priekinį dangtelį (žr „Techninė ir įprastinė priežiūra / Techninės priežiūros darbai / Priekinio dangčio išėmimas“). 1 Varžtas 2 Dirželio skriemulys Atlaisvinkite 2 varžtus. Dirželio skriemulį ištraukite. A Dešinė pusė B Kairė pusė 1 Varžtas Išsukite 12 varžtų. 1 Laikiklis 2 Varžtas 3 Šepečio velenas Išsukite 4 varžtus. Šepečio veleną pakelkite. Išimkite laikiklius. Išimkite laikiklį su cilindriniu šepečiu. 1 Varžtas 2 Velenas 3 Laikiklis 4 Šepečio velenas Išsukite 2 varžtus. Veleną ištraukite. Išimkite cilindrinį šepetį. Įtaisą su nauju cilindriniu šepečiu surinkite atvirkštine tvarka. Garantija Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus priedų gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokių gedimų priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinantį kasos kvitą. Priedai ir atsarginės dalys Naudokite tik originalius priedus ir atsargines dalis, taip užtikrinsite, kad prietaisas būtų eksploatuojamas patikimai ir be trikčių. Informaciją apie priedus ir atsargines dalis rasite čia: www.kaercher.com. Transportavimas ATSARGIAI Sužalojimų ir pažeidimų pavojus! Transportuojant prietaisą, reikia atsižvelgti į jo svorį. Transportuojant įrenginį transporto priemonėse, jį reikia užfiksuoti pagal galiojančius reglamentus, kad neslystų ir neapvirstų. Laikymas ATSARGIAI Sužalojimų ir pažeidimų pavojus! Pastatant laikyti prietaisą, reikia atsižvelgti į prietaiso svorį. 1 Piltuvas 2 Purvo rezervuaras Išimkite dulkių kamerą. Piltuvą ištraukite. LT - 3 105