Views
9 months ago

Karcher MA 80 - manuals

Karcher MA 80 - manuals

Használat Kezelési

Használat Kezelési elemek 8000 ciklusonként Cserélje ki a kefét (lásd „Karbantartási munkák”). Karbantartási munkák Érmekazetta kiürítése A Érmebedobós készülék B Indítógombos készülék 1 Pénzérme bedobás 2 Ellenőrzőlámpa 3 Érme visszaadása 4 Indítógomb 5 Lábtörlőbehúzás 6 Lábtörlőkimenet START Lábtörlő tisztítása Érmebedobós készülék: Dobja be az érmét az érmebedobó nyílásba. A készülék elindul. Indítógombos készülék: Nyomja meg az indítógombot. A készülék elindul. Fordítsa el lefelé a lábtörlő tisztítandó oldalát. Tolja be a lábtörlőt a lábtörlőbehúzásba, és tartsa szorosan. A lábtörlőt helyezze be többször a készülékbe, húzza vissza, majd fordítsa el a lábtörlő összes felületének megtisztításához. Vegye ki a lábtörlőt a készülékből. Megjegyzés: Az elengedett lábtörlő átjut a készüléken, és a lábtörlőkimeneten keresztül kitolható. Beállítások Üzemidő beállítása Megjegyzés: A beállítható üzemidő az alábbi érmék egyikének bedobására érvényes: – 50 eurocent – 50 brit penny – 1 svájci frank – 1 lengyel złoty – 5 norvég korona Vegye le a fedelet (lásd „Karbantartás/ Karbantartási munkák/Fedél levétele”). 1 „PRG” gomb 2 LED 3 3 LED 1 4 „P1” gomb 5 Vezérlés Tartsa a „PRG” gombot szorosan lenyomva, amíg a 3. LED világítani nem kezd. A beállítási üzemmód aktiválódik. Megjegyzés: Ha 10 másodpercen keresztül egyetlen gombot sem nyom meg, a beállítási üzemmód véget ér. A beállítás 0 másodperces üzemidővel indul el. A maximális üzemidő 10 perc. A beállítás elérésekor az 1. LED gyorsan felvillan. Nyomja meg röviden a „P1” gombot. Az 1. LED gyorsan felvillan, és az üzemidő 5 másodperccel megnő. Nyomja meg hosszan a „P1” gombot. Az 1. LED lassan villan fel, és az üzemidő 30 másodperccel megnő. A kívánt üzemidőt a „P1” gomb ismételt megnyomásával lehet beállítani. A beállított üzemidő nyugtázásához nyomja meg a „PRG” gombot, amíg a 3. LED gyorsan fel nem villan: A rendszer elmenti az üzemidőt. Üzemen kívül helyezés Állítsa „0“-ra a főkapcsolót. Ápolás és karbantartás VESZÉLY Sérülésveszély véletlenül beinduló készülék és áramütés által. A karbantartási munkák előtt fordítsa el a főkapcsolót a „0” helyzetből, és biztosítsa újrabekapcsolás ellen. Naponta Érmebedobós készülék esetén: Ürítse ki az érmekazettát (lásd „Karbantartási munkák”). A szennytartály kiürítése (lásd „Karbantartási munkák”). Ellenőrizze a készülék általános állapotát. Cseréltesse ki a sérült részeket. Hetente Távolítsa el a lábtörlőkimenet szennyeződését. Tisztítsa meg a készüléket. 500 ciklusonként Kenje meg a zárakat vízkiszorító, korrózióvédő olajjal (Caramba, WD 40). 1 Ajtó 2 Zár 3 Érmekazetta Nyissa ki az ajtót. Húzza ki az érmekazettát, és ürítse ki. Az elülső burkolat eltávolítása 1 Zár 2 Borítás Nyissa ki a zárakat. Vegye le a burkolatot. A szennytartály kiürítése Az elülső burkolat eltávolítása (lásd fent). 1 Hulladéktartály (nem tartozik a szállítási terjedelembe) Vegye ki és ürítse ki a szennytartályt. Helyezze be újra a szennytartályt. Helyezze fel a borítást és zárja le. 60 HU - 2

A fedél levétele 1 Fedél 2 Ajtó 3 Zár 4 Csillagmarkolat alakú csavar Nyissa ki a zárakat. Nyissa ki az ajtót. Csavarja ki a csillagfogantyús csavart. Az eljárást a készülék másik oldalán megismételni. Vegye le a fedelet. Kefe cseréje Vegye le a fedelet (lásd „Karbantartás/ Karbantartási munkák/Fedél levétele”). 1 Ajtó 2 Zár 3 Csavar 4 Ékszíj Nyissa ki az ajtót. Oldja ki a 4 csavart. Távolítsa el az ékszíjat. Távolítsa el az elülső burkolatot (lásd „Karbantartás és ápolás/Karbantartási munkák/Az elülső burkolat eltávolítása”). 1 Csavar 2 Szíjtárcsa Oldja ki a 2 csavart. Húzza le a szíjtárcsát. A Jobb oldal B Bal oldal 1 Csavar Csavarja ki az 1 és 2 jelű csavart. 1 Tartó 2 Csavar 3 Kefehenger 4 csavart kicsavarni. Emelje fel a kefehengert. Vegye le a tartókat. Vegye ki a felfogórészt a kefehengerekkel együtt. 1 Csavar 2 Tengely 3 Tartó 4 Kefehenger 2 csavart kicsavarni. Húzza ki a tengelyt. Vegye le a kefehengereket. Végezze el az összeszerelést az új kefehengerekkel, fordított sorrendben. Garancia Minden országban az illetékes forgalmazónk által kiadott garancia feltételek érvényesek. Az esetleges üzemzavarokat a tartozékokon a garancia lejártáig költségmentesen elhárítjuk, amennyiben anyag- vagy gyártási hiba az oka. Garanciális esetben kérjük, forduljon a vásárlást igazoló bizonylattal kereskedőjéhez vagy a legközelebbi hivatalos szakszervizhez. Tartozékok és alkatrészek Kizárólag eredeti tartozékokat és eredeti pótalkatrészeket alkalmazzon, mivel ezek szavatolják a készülék biztonságos és zavarmentes üzemét. A tartozékokkal és pótalkatrészekkel kapcsolatos információkat a www.kaercher.com oldalon olvashatja. Szállítás VIGYÁZAT Sérülés- és rongálódásveszély! Szállítás esetén vegye figyelembe a készülék súlyát. Járművel történő szállítás esetén a készüléket az adott irányelveknek megfelelően kell csúszás és borulás ellen biztosítani. Tárolás VIGYÁZAT Sérülés- és rongálódásveszély! Tárolás esetén vegye figyelembe a készülék súlyát. 1 Tölcsér 2 Hulladéktartály Vegye ki a hulladéktartályt. Húzza ki a tölcsért. HU - 3 61