Views
9 months ago

Karcher MA 80 - manuals

Karcher MA 80 - manuals

Obsługa Elementy

Obsługa Elementy obsługi Co 8000 cykli Wymienić szczotkę (patrz „Prace konserwacyjne”). Prace konserwacyjne Opróżnić kasetę na monety A Urządzenie z wrzutem monet B Urządzenie z przyciskiem Start 1 Szczelina na wrzucanie monet 2 Kontrolka 3 Zwrot monet 4 Przycisk Start 5 Miejsce wsuwania maty 6 Miejsce wysuwania maty START Czyszczenie maty Urządzenie z wrzutem monet: Wrzucić monetę do wrzutnika monet. Urządzenie uruchamia się. Urządzenie z przyciskiem Start: Nacisnąć przycisk Start. Urządzenie uruchamia się. Obrócić na dół czyszczoną stronę maty. Wsunąć matę w miejsce wsuwania i przytrzymać ją. Kilkakrotnie wsunąć matę w urządzenie, z powrotem wysunąć i obrócić, aż cała mata zostanie wyczyszczona. Wyjąć matę z urządzenia. Wskazówka: Po puszczeniu mata przechodzi przez urządzenie i jest wysuwana w miejscu wysuwania. Ustawienia Ustawianie czasu pracy Wskazówka: Regulacja czasu pracy jest możliwa po wrzuceniu jednej z następujących monet: – 50 eurocentów – 50 pensów brytyjskich – 1 franka szwajcarskiego – 1 polskiego złotego – 5 norweskich koron Zdjąć pokrywę (patrz „Konserwacja i pielęgnacja/Prace konserwacyjne/Zdejmowanie pokrywy”). 1 Przycisk „PRG” 2 LED 3 3 LED 1 4 Przycisk „P1” 5 Sterowanie Nacisnąć i przytrzymać przycisk „PRG”, aż dioda LED 3 zaświeci się. Tryb pracy Ustawianie jest aktywny. Wskazówka: Tryb pracy Ustawianie zostanie zakończony, jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. Ustawianie rozpoczyna się od czasu pracy 0 sekund. Maksymalny czas pracy wynosi 10 minut. Po osiągnięciu tego ustawienia dioda LED 1 zaczyna szybko migać. Krótko nacisnąć przycisk „P1”. Dioda LED 1 miga szybko, a czas pracy zostaje wydłużony o 5 sekund. Nacisnąć i przytrzymać przycisk „P1”. Dioda LED 1 miga powoli, a czas pracy zostaje wydłużony o 30 sekund. Ustawić żądany czas pracy, ponownie naciskając przycisk „P1”. W celu potwierdzenia ustawionego czasu pracy nacisnąć przycisk „PRG”, aż dioda LED 3 zacznie szybko migać: Czas pracy zostaje zapisany. Wyłączanie Wyłącznik główny ustawić w pozycji „0”. Dogląd i pielęgnacja NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo zranienia przez niezamierzone włączenie się urządzenia i porażenie prądem. Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych i pielęgnacyjnych przekręcić wyłącznik główny na „0” i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. Codziennie W przypadku urządzenia z wrzutem monet: Opróżnić kasetę na pieniądze (patrz „Prace konserwacyjne”). Opróżnić zbiornik zanieczyszczeń (patrz „Prace konserwacyjne”). Sprawdzić ogólny stan urządzenia. Zlecić wymianę uszkodzonych części. Raz na tydzień Usunąć brud z miejsca wysuwania maty. Oczyścić urządzenie. Co 500 cykli Nasmarować zamki olejem penetrującym (Caramba, WD 40). 1 Drzwi 2 Zamek 3 Kaseta na monety Otworzyć drzwi. Wyjąć i opróżnić kasetę na monety. Zdejmowanie przedniej osłony 1 Zamek 2 Osłona Otworzyć zamek. Zdjąć pokrywę. Opróżnianie zbiornika zanieczyszczeń Zdjąć przednią osłonę (patrz wyżej). 1 Zbiornik na zanieczyszczenia (nie objęte zakresem dostawy) Wyjąć i opróżnić zbiornik zanieczyszczeń. Z powrotem włożyć zbiornik zanieczyszczeń. Zamocować i zaryglować osłonę. 72 PL - 2

Zdejmowanie pokrywy 1 Pokrywa 2 Drzwi 3 Zamek 4 Śruba z chwytem gwiazdowym Otworzyć zamek. Otworzyć drzwi. Wykręcić śrubę z uchwytem gwiazdowym. Powtórzyć proces na drugiej stronie urządzenia. Zdjąć pokrywę. Wymiana szczotki Zdjąć pokrywę (patrz „Konserwacja i pielęgnacja/Prace konserwacyjne/Zdejmowanie pokrywy”). 1 Drzwi 2 Zamek 3 Śruba 4 Pasek klinowy Otworzyć drzwi. Odkręcić 4 śruby. Usunąć pasek klinowy. Zdemontować przednią osłonę (patrz „Konserwacja i pielęgnacja/Prace konserwacyjne/Zdejmowanie przedniej osłony”). 1 Śruba 2 Koło pasowe Odkręcić 2 śruby. Zdjąć koło pasowe. A Prawa strona B Lewa strona 1 Śruba Wykręcić 12 śrub. 1 Uchwyt 2 Śruba 3 Wałek szczotki Wykręcić 4 śruby. Podnieść wałek szczotki. Zdjąć mocowania. Wyjąć mocowania z wałkami szczotek. 1 Śruba 2 Wał 3 Schowek 4 Wałek szczotki Wykręcić 2 śruby. Wysunąć wałek. Zdjąć wałki szczotek. Zmontować ponownie razem z nowymi wałkami szczotek w odwrotnej kolejności. Gwarancja W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez dystrybutora urządzeń Kärcher. Jakiekolwiek usterki akcesoriów usuwamy w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są one błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego. Wyposażenie dodatkowe i części zamienne Stosować tylko oryginalne akcesoria i części zamienne, które gwarantują niezawodną i bezusterkową eksploatację przyrządu. Informacje dotyczące akcesoriów i części zamiennych można znaleźć na stronie internetowej www.kaercher.com. Transport OSTROŻNIE Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodzenia! Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia w czasie transportu. W trakcie transportu w pojazdach należy urządzenie zabezpieczyć przed poślizgiem i przechyleniem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przechowywanie OSTROŻNIE Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodzenia! Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia przy jego przechowywaniu. 1 Lejek 2 Zbiornik na zanieczyszczenia Zdemontować zbiorniki na zanieczyszczenia. Wyjąć lejek. PL - 3 73