Views
9 months ago

Karcher MA 80 - manuals

Karcher MA 80 - manuals

Deklaracja zgodności UE

Deklaracja zgodności UE Niniejszym oświadczamy, że określone poniżej urządzenie odpowiada pod względem koncepcji, konstrukcji oraz wprowadzonej przez nas do handlu wersji obowiązującym wymogom dyrektyw UE dotyczącym wymagań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia. Wszelkie nie uzgodnione z nami modyfikacje urządzenia powodują utratę ważności tego oświadczenia. Produkt: AT, AT Fp AWT, AWT Fp PT, PT Fp SB F M80, SB F M80 S SB F M80 3, SB F M80 3 S SB F M80 Sm SB F M80 Sm S Typ: 1.534-xxx Obowiązujące dyrektywy UE 2006/42/WE (+2009/127/WE) 2014/30/UE 2014/35/EU Dane techniczne Podłączenie do sieci elektrycznej Napięcie V 230 400 Częstotliwość Hz 1/50 3/50 Pobór mocy W 400 Stopień ochrony IPX4 Warunki otoczenia Temperatura °C -10...40 Wilgotność powietrza % 10...80 Emisja hałasu Poziom ciśnienie dB(A) 63 akustycznego L pA Wymiary Długość mm 1092 szerokość mm 531 wysokość mm 1094 Masa kg 70 Administrator dokumentacji: MTM Hydro Srl Via Moglia, 33 12062 Cherasco (Cn) - Italy Tel. +39 0172 427311 Fax +39 0172 495437 C.F./R.I./P.IVA/V.A.T.: IT 02469390047 Cap. Soc. € 255.000 - REA CN-178422 CCIAA info@mtmhydro.it PEC: mtmhydro@multipec.it www.mtmhydro.it 2018/01/01 74 PL - 4

Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. citiţi acest instrucţiunil original, respectaţi instrucţiunile cuprinse în acesta şi păstraţi-l pentru întrebuinţarea ulterioară sau pentru următorii posesori. Cuprins Protecţia mediului înconjurător RO 1 Măsuri de siguranţă . . . . . . . . . RO 1 Punerea în funcţiune . . . . . . . . RO 1 Utilizarea . . . . . . . . . . . . . . . . . RO 2 Setări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RO 2 Scoaterea din funcţiune. . . . . . RO 2 Îngrijirea şi întreţinerea . . . . . . RO 2 Garanţie. . . . . . . . . . . . . . . . . . RO 3 Accesorii şi piese de schimb . . RO 3 Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . RO 3 Depozitarea . . . . . . . . . . . . . . . RO 3 Declaraţie UE de conformitate. RO 4 Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . RO 4 Protecţia mediului înconjurător Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalajele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare şi revalorificare a deşeurilor. Aparatele vechi conţin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Bateriile, uleiul şi substanţele asemănătoare nu trebuie să ajungă în mediul înconjurător. Din acest motiv, vă rugăm să apelaţi la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi. Observaţii referitoare la materialele conţinute (REACH) Informaţii actuale referitoare la materialele conţinute puteţi găsi la adresa: www.kaercher.com/REACH Măsuri de siguranţă Generalităţi Pentru a nu pune în pericol persoane, animale şi obiecte, înainte de a pune aparatul în funcţiune, este neapărat necesar să citiţi şi să respectaţi următoarele documente: – manualul de utilizare – toate măsurile de siguranţă – reglementările naţionale aferente În cazul exploatării în regim de autoservire, proprietarul trebuie să se asigure, ca utilizatorul să fie informat prin panouri expuse în locuri bine vizibile despre – posibilele pericole, – dispozitivele de siguranţă, – utilizarea aparatului. Utilizarea Acest aparat poate fi utilizat de către copiii de peste 8 ani şi persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mintale limitate sau de către persoane care nu dispun de experienţa sau cunoştinţa necesară doar atunci când sunt supravegheaţi şi au fost instruiţi în prealabil în legătură cu utilizarea sigură a aparatului şi cunosc pericolele legate de acesta. Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul. Curăţarea şi întreţinerea fierului de călcat pot fi efectuate de copii doar dacă sunt nesupravegheaţi. Păstraţi curată zona din jurul maşinii şi asiguraţi-vă că podeaua nu este murdară şi/ sau unsă cu ulei sau vaselină. Conduita în caz de urgenţă A Aparat cu fantă pentru monede B Aparat cu buton de pornire 1 Buton „STOP” În caz de urgenţă, apăsaţi butonul „STOP”. Trepte de pericol PERICOL Indicaţie referitoare la un pericol iminent, care duce la vătămări corporale grave sau moarte. AVERTIZARE Indicaţie referitoare la o posibilă situaţie periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte. PRECAUŢIE Indică o posibilă situaţie periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale uşoare. ATENŢIE Indicaţie referitoare la o posibilă situaţie periculoasă, care ar putea duce la pagube materiale. Simboluri pe aparat PERICOL Pericol de electrocutare! Utilizarea corectă Acest aparat serveşte la curăţarea covoraşelor din autovehicule. Covoraşele pot fi din cauciuc sau material textil. Murdăria este îndepărtată de pe covoraş cu un tambur de perie rotativ şi colectată într-un recipient de impurităţi. Este interzisă utilizarea în zone cu pericol de explozie. În timpul funcţionării, toate uşile trebuie să fie închise, iar toate capacele să fie fixate. Acest aparat poate fi folosit în domeniul comercial. Porniţi alimentarea cu curent electric de la faţa locului. 1 Încuietoare 2 Capac Deschideţi încuietoarea. Scoateţi capacul. 1 Întrerupător principal Rotiţi comutatorul principal în poziţia „1”. Puneţi capacul la loc. Rabatarea în sus a suportului (opţiune) 1 Suport 2 Şurub Punerea în funcţiune Pornirea aparatului Trageţi suportul în sus, rabataţi-l în sus şi apăsaţi în jos pentru a-l bloca. Strângeţi toate cele 4 şuruburi, astfel încât suportul să nu poate fi rabatat în jos. RO - 1 75