Views
8 months ago

Karcher MA 80 - manuals

Karcher MA 80 - manuals

Rukovanje Komandni

Rukovanje Komandni elementi Svakih 8000 ciklusa Zamijenite četku (vidi „Radovi na održavanju”). Radovi na održavanju Pražnjenje kasete za kovanice A Uređaj s ubacivanjem kovanica B Uređaj s tipkom za pokretanje 1 Ubacivanje kovanica 2 Indikator 3 Povrat kovanica 4 Tipka za pokretanje 5 Uvlačenje auto tepiha 6 Izbacivanje auto tepiha START Čišćenje auto tepiha Uređaj s ubacivanjem kovanica: Ubacite kovanicu u otvor za ubacivanje kovanica. Uređaj se pokreće. Uređaj s tipkom za pokretanje: Pritisnite tipku za pokretanje. Uređaj se pokreće. Onu stranu auto tepiha koju treba očistiti okrenite prema dolje. Podnicu pogurnite u otvor za uvlačenje auto tepiha i čvrsto ga držite. Pustite da uređaj više puta uvuče auto tepih, povucite ga natrag i okrenite, sve dok sva mjesta na auto tepihu nisu očišćena. Izvucite auto tepih iz uređaja. Napomena: Ako ispustite auto tepih, on prolazi kroz uređaj te izlazi van na otvoru za izbacivanje auto tepiha. Postavke Podešavanje vremena rada Napomena: Podesivo vrijeme rada vrijedi za ubacivanje jedne od sljedećih kovanica: – 50 eurocenta – 50 britanskih penija – 1 švicarski franak – 1 poljski zlot – 5 norveških kruna Skinite poklopac (vidi „Održavanje i njega/Radovi na održavanju/Skidanje poklopca”). 1 Tipka „PRG” 2 LED 3 3 LED 1 4 Tipka „P1” 5 Upravljanje Pritisnite tipku „PRG” i čvrsto ju držite dok svijetli LED 3. Aktiviran je način rada Postavke. Napomena: Način rada Postavke završava kad se u trajanju od 10 sekundi ne pritisne nikakva tipka. Namještanje počinje s vremenom rada od 0 sekundi. Maksimalno vrijeme rada iznosi 10 minuta. Kad je ta postavka dostignuta, LED 1 brzo treperi. Kratko pritisnite tipku „P1”. LED 1 brzo treperi i vrijeme rada povećava se za 5 sekundi. Dugo pritisnite tipku „P1”. LED 1 polako treperi i vrijeme rada povećava se za 30 sekundi. Željeno vrijeme rada namjestite ponovnim pritiskom na tipku „P1”. Za potvrdu namještenog vremena rada pritisnite tipku „PRG”, sve dok LED 3 ne počne brzo treperiti: Vrijeme rada je pohranjeno. Stavljanje izvan pogona Glavnu sklopku stavite u položaj „0”. Održavanje i njega OPASNOST Postoji opasnost od ozljeda uslijed nehotičnog pokretanja uređaja i uslijed strujnog udara. Prije početka svih radova na održavanju i njezi glavnu sklopku okrenite na „0” i osigurajte je od ponovnog uključivanja. Svakodnevno Kod uređaja s ubacivanjem kovanica: Ispraznite kasetu za kovanice (vidi „Radovi održavanja“). Ispraznite spremnik prljavštinu (vidi „Radovi na održavanju”). Provjerite općenito stanje uređaja. Oštećene dijelove dajte zamijeniti. Tjedno Uklonite prljavštinu na otvoru za izbacivanje auto tepiha. Očistite stroj. Svakih 500 ciklusa Podmažite brave uljem male viskoznosti (Caramba, WD 40). 1 Vrata 2 Brava 3 Kaseta za kovanice Otvorite vrata. Izvucite i ispraznite kasetu za kovanice. Uklanjanje prednjeg poklopca 1 Brava 2 Poklopac Otvorite brave. Skinite poklopac. Pražnjenje spremnika za prljavštinu Uklonite prednji poklopac (vidi gore). 1 Spremnik za prljavštinu (nije u opsegu isporuke) Izvadite i ispraznite spremnik za prljavštinu. Ponovno umetnite spremnik za prljavštinu. Vratite i zakvačite poklopac. 84 HR - 2

Skidanje poklopca 1 Poklopac 2 Vrata 3 Brava 4 Vijak sa zvjezdastom glavom Otvorite brave. Otvorite vrata. Odvijte vijak sa zvjezdastom glavom. Ponovite postupak na drugoj strani uređaja. Skinite poklopac. Zamjena četke Skinite poklopac (vidi „Održavanje i njega/Radovi na održavanju/Skidanje poklopca”). 1 Vrata 2 Brava 3 Vijak 4 Klinasti remen Otvorite vrata. Otpustite 4 vijka. Uklonite klinaste remene. Uklonite prednji poklopac (vidi „Održavanje i njega/Radovi na održavanju/ Uklanjanje prednjeg poklopca”). 1 Vijak 2 Remenica Otpustite 2 vijka. Skinite remenicu. A Desna strana B Lijeva strana 1 Vijak Odvijte 12 vijaka. 1 Držač 2 Vijak 3 Valjkasta četka Odvijte 4 vijka. Podignite valjkastu četku. Skinite držače. Izvadite prihvat s valjkastim četkama. 1 Vijak 2 Vratilo 3 Držač 4 Valjkasta četka Odvijte 2 vijka. Izvucite vratilo. Skinite valjkaste četke. Ponovno sastavite s novim valjkastim četkama obrnutim redoslijedom. Jamstvo U svakoj zemlji važe jamstveni uvjeti koje je izdala naša nadležna organizacija za distribuciju. Eventualne smetnje na priboru za vrijeme trajanja jamstva uklanjamo besplatno ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podliježe garanciji obratite se, uz prilaganje potvrde o kupnji, Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi. Pribor i pričuvni dijelovi Upotrebljavajte samo originalni pribor i originalne rezervne dijelove, oni jamče za siguran rad uređaja bez smetnji. Informacije o priboru i rezervnim dijelovima možete pronaći na www.kaercher.com. Transport OPREZ Opasnost od ozljeda i oštećenja! Prilikom transporta pazite na težinu uređaja. Prilikom transporta vozilima osigurajte uređaj od klizanja i naginjanja sukladno odgovarajućim mjerodavnim propisima. Skladištenje OPREZ Opasnost od ozljeda i oštećenja! Pri skladištenju imajte u vidu težinu uređaja. 1 Lijevak 2 Spremnik za prljavštinu Izvadite spremnik za prljavštinu. Izvucite lijevak. HR - 3 85