Views
8 months ago

Karcher K 2 Basic - manuals

Karcher K 2 Basic - manuals

Dispozitive de

Dispozitive de siguranţă Atenţie Dispozitivele de siguranţă servesc pentru protecţia utilizatorului şi nu este permisă modificarea sau scoaterea din funcţiune a acestora. Întrerupătorul principal Comutatorul aparatului împiedică pornirea accidentală a aparatului. Zăvor pistol de pulverizat Zăvorul blochează maneta pistolului de pulverizat şi împiedică pornirea accidentală a aparatului. Supapă de preaplin cu întrerupător manometric Supapa de preaplin previne depăşirea presiunii de lucru admise. Dacă mânerul pistolului manual de stropit este eliberat, întrerupătorul manometric decuplează pompa, iar jetul sub presiune se opreşte. Dacă se trage de mâner, pompa porneşte din nou. Condiţiile pentru siguranţa stabilităţii Atenţie Înainte de toate activităţile cu sau pe aparat asiguraţi stabilitatea acestuia pentru a evita accidentele şi deteriorările. – Aparatul se află în poziţie stabilă, când este amplasată pe o suprafaţă plană. Utilizarea Descrierea aparatului Pentru imagini vezi pagina 2 1 Racord de presiune înaltă 2 Comutatorul aparatului „0/OFF“ / „I/ON“ 3 Cârlig de depozitare pentru furtun de înaltă presiune şi cablu de alimentare 4 Mâner pentru transport 5 Spaţiu de depozitare pentru lance 6 Spaţiu de depozitare pentru pistolul de pulverizat 7 Racord de apă cu sită inclusă 8 Furtun de aspiraţie pentru detergent (cu filtru) 9 Piesă de cuplare pentru conexiunea de apă 10 Cablu de reţea cu ştecher 11 Pistol de pulverizare 12 Zăvor pistol de pulverizat 13 Cleme pentru furtunul de înaltă presiune 14 Furtun de înaltă presiune 15 Lance cu freză pentru murdărie Accesorii opţionale Accesoriile speciale extind sfera de utilizare a aparatului dvs. Informaţii detaliate obţineţi de la distribuitorul dvs. KÄRCHER. Înainte de punerea în funcţiune Înainte de punerea în funcţiune montaţi piesele nefixate, livrate împreună cu aparatul. Figura Fixaţi mânerul de transport. Figura Scoateţi afară clema pentru furtunul de presiune din pistolul manual de stropit (de ex. folosind o şurubelniţă cu cap plat). Figura Introduceţi furtunul de presiune în pistolul de pulverizare. Împingeţi clema spre interior, până se fixează. Verificaţi trăgând de furtunul de înaltă presiune, dacă îmbinarea s-a făcut corect. Figura Se înşurubează piesa de cuplare de la racordul de apă al aparatului, livrată odată cu furnitura. Alimentarea cu apă Conform normelor în vigoare, aparatul nu trebuie exploatat niciodată fără un separator de sistem la reţeaua de apă potabilă. Se va utiliza un separator de sistem adecvat, de la firma KÄRCHER, sau un separator de sistem alternativ, conform EN 12729 tip BA.Apa, care curge printr-un separator de sistem este clasificată ca fiind nepotabilă. Atenţie Racordaţi separatorul de sistem întotdeauna la sursa de alimentare cu apă şi niciodată direct la aparat! Observaţie: Impurităţile din apă pot afecta pompa de înaltă presiune şi accesoriile. Pentru protecţia acestora vă recomandăm filtrul de apă KÄRCHER (accesoriu special, nr. de comandă 4.730-059). Alimentarea cu apă din conducta de apă Respectaţi prevederile companiei de furnizare a apei. Pentru valorile de racordare se vor consulta datele tehnice/plăcuţa de tip. Se utilizează un furtun cu inserţie textilă (nu este inclus în livrare) cu un cuplaj obişnuit: (Diametru minim 1/2 ţoli sau 13 mm; lungime min. 7,5 m). Se montează furtunul de apă la piesa de cuplare a aparatului şi se racordează la sursa de alimentare cu apă. 124 RO – 5

Punerea în funcţiune Atenţie Funcţionarea uscată timp de mai mult de 2 minute poate ducă la deteriorarea pompei de înaltă presiune. În cazul în care aparatul nu mai generează presiune timp de 2 minute, opriţi aparatul şi procedaţi conform instrucţiunilor din capitolul "Remedierea defecţiunilor". Figura Conectaţi furtunul de înaltă presiune cu racordul de înaltă presiune de la aparat. Figura Montaţi lancea la pistolul de pulverizare manual şi fixaţi-o prin rotire la dreapta 90°. Deschideţi robinetul de apă în totalitate. Introduceţi ştecherul în priză. Porniţi aparatul „I/ON“. Funcţionarea Pericol Datorită jetului de apă care iese din pistol prin duza de înaltă presiune, la pistol apare o forţă de recul. Asiguraţi-vă o poziţie fermă şi strângeţi bine pistolul şi lancea. Figura Deblocaţi maneta pistolului de stropit. Trageţi maneta, aparatul porneşte. Observaţie: Dacă eliberaţi maneta, aparatul se opreşte din nou. Presiunea înaltă rămâne acumulată în sistem. Lance cu freză pentru murdărie Pentru murdărie persistentă. Nu este adecvat pentru funcţionare cu soluţie de curăţat. Atenţie Nu curăţaţi anvelopele, suprafeţele vopsite sau delicate, cum ar fi lemnul cu freza de murdărie, deoarece există pericolul deteriorării acestora. Funcţionare cu soluţie de curăţat Utilizaţi pentru orice operaţiune de curăţare exclusiv soluţii de curăţat şi de îngrijire KÄRCHER, deoarece acestea au fost dezvoltate special pentru curăţare cu aparatul dvs. Utilizarea altor soluţii de curăţat şi de îngrijire poate cauza uzura mai rapidă şi poate atrage după sine anularea garanţiei. Vă rugăm să cereţi informaţii în magazinele de specialitate sau direct de la firma KÄRCHER. Extrageţi furtunul de aspirare pentru soluţia de curăţat din carcasă la lungimea dorită. Introduceţi furtunul de aspirare pentru soluţia de curăţat întrun rezervor cu soluţie de curăţat. Se separă lancea de la pistol. Lucraţi numai cu pistolul de pulverizare manual. Observaţie: Prin acesta, în timpul funcţionării, soluţia de curăţat se amestecă cu jetul de apă. Metoda de curăţare recomandată Se pulverizează cu economie soluţie de curăţat pe suprafaţa uscată şi se lasă să acţioneze (nu să se usuce). Mizeria desprinsă se spală cu jetul de înaltă presiune. Întreruperea utilizării Eliberaţi maneta pistolului. Figura Blocaţi maneta pistolului de stropit. În cazul pauzelor mai lungi (peste 5 min) se deconectează aparatul de la întrerupător „0/ OFF“. Introduceţi pistolul de pulverizare în spaţiul de depozitare a pistolului. Încheierea utilizării Atenţie Deconectaţi furtunul de presiune de la pistolul manual de stropit sau de la aparat numai atunci, când sistemul de află în stare depresurizată. După funcţionare cu soluţie de curăţat: Pentru clătire lăsaţi aparatul să funcţioneze circa un minut. Eliberaţi maneta pistolului. Opriţi aparatul „0/OFF“. Închideţi robinetul de apă. Apăsaţi maneta pistolului pentru a elimina presiunea încă existentă în sistem. Figura Blocaţi maneta pistolului de stropit. Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare cu apă. Scoateţi ştecherul din priză. Transport Atenţie Pentru a evita accidentele şi vătămările corporale în timpul transportului ţineţi cont de greutatea aparatului (vezi datele tehnice). Transportul manual Ridicaţi aparatul de la mânerul de transport şi transportaţi-l în acest fel Transportul în vehicule Asiguraţi aparatul contra alunecării şi răsturnării. RO – 6 125