Views
9 months ago

Karcher K 2 Basic - manuals

Karcher K 2 Basic - manuals

Preljevni ventil s

Preljevni ventil s tlačnom sklopkom Preljevni ventil sprječava prekoračenje dopuštenog radnog tlaka. Kada se pusti poluga ručne prskalice, tlačna sklopka isključuje pumpu i zaustavlja visokotlačni mlaz. Kada se poluga povuče, pumpa se ponovo uključuje. Preduvjeti za statičku stabilnost Oprez Prije bilo kakvih radova koji se vrše uređajem ili na njemu, pobrinite se za statičku stabilnost kako biste izbjegli nesreće ili oštećenja. – Statička stabilnost uređaja zajamčena je njegovim postavljanjem na ravnu podlogu. Rukovanje Opis uređaja Slike pogledajte na stranici 2 1 Priključak visokog tlaka 2 Sklopka uređaja "0/OFF" / "I/ON" 3 Kuka za kvačenje visokotlačnog crijeva i priključnog strujnog kabela 4 Ručka za nošenje 5 Prihvatni držač cijevi za prskanje 6 Prihvatni držač ručne prskalice 7 Priključak za vodu s ugrađenom mrežicom 8 Crijevo za usis sredstva za pranje (s filtrom) 9 Dio spojke za priključak za vodu 10 Strujni priključni kabel s utikačem 11 Ručna prskalica 12 Zapor ručne prskalice 13 Stezaljka visokotlačnog crijeva 14 Visokotlačno crijevo 15 Crijev za prskanje sa strugalom za prljavštinu Poseban pribor Posebni pribor proširuje mogućnosti korištenja Vašeg uređaja. Detaljnije informacije o tome dobit ćete kod svoga prodavača KÄRCHER. Prije prve uporabe Prije puštanja u rad montirajte nespojene dijelove koji su priloženi uz uređaj. Slika Pričvrstite rukohvat za nošenje. Slika Izvucite stezaljku visokotlačnog crijeva iz ručne prskalice (primjerice običnim odvijačem). Slika Utaknite visokotlačno crijevo u ručnu prskalicu. Utisnite stezaljku tako da dosjedne. Povlačenjem visokotlačnog crijeva provjerite je li spoj siguran. Slika Priloženi spojni dio navijte na priključak za vodu uređaja. Dovod vode Sukladno važećim propisima uređaj nikada ne smije raditi na vodovodnoj mreži bez odvajača. Potrebno je koristiti prikladni odvajač tvrtke KÄRCHER ili alternativno odvajač koji je u skladu s EN 12729 tip BA. Voda koju izdvoji odvajač nije podesna za piće. Oprez Odvajač uvijek treba priključiti na dovod vode, a ne izravno na uređaj! Napomena: Nečistoće u vodi mogu oštetiti visokotlačnu pumpu i pribor. Radi zaštite se preporuča primjena KÄRCHERovog filtra za vodu (poseban pribor, kataloški br. 4.730-059). Dovod vode iz vodovoda Vodite računa o propisima vodoopskrbnog poduzeća. Za priključne vrijednosti pogledajte natpisnu pločicu odnosno tehničke podatke. Koristite crijevo za vodu ojačano tkanjem (nije u opsegu isporuke) s uobičajenom spojkom. (promjer najmanje 1/2" odnosno 13 mm; dužina najmanje 7,5 m). Crijevo za vodu nataknite na spojni dio uređaja i priključite na dovod vode. Stavljanje u pogon Oprez Rad na suho koji traje više od 2 minute može oštetiti visokotlačnu pumpu. Ako uređaj unutar 2 minute ne uspostavi tlak, isključite ga i postupite sukladno uputama u poglavlju "Otklanjanje smetnji". Slika Spojite visokotlačno crijevo na priključak visokog tlaka uređaja. Slika Cijev za prskanje utaknite u ručnu prskalicu i fiksirajte okretanjem za 90°. Otvorite pipu za vodu do kraja. Strujni utikač utaknite u utičnicu. Uključite uređaj s "I/ON". 136 HR – 5

U radu Opasnost Zbog vode koja u mlazu izlazi iz visokotlačne mlaznice na ručnu prskalicu djeluje povratna udarna sila. Pobrinite se za sigurno uporište i čvrsto držite ručnu prskalicu i cijev za prskanje. Slika Otkočite polugu ručne prskalice. Povucite polugu, nakon čega će se uređaj uključiti. Napomena: Uređaj se isključuje čim ponovo pustite polugu. Visoki tlak se zadržava u sustavu. Cijev za prskanje sa strugalom za prljavštinu Za tvrdokornu nečistoću. Nije prikladna za rad sa sredstvima za pranje. Oprez Strugalom za prljavštinu nemojte čistiti automobilske gume, lak ili osjetljive površine kao što je drvo, jer postoji opasnost od oštećenja. Rad sa sredstvom za pranje Za čišćenje rabite isključivo KÄRCHERova sredstva za pranje i njegu, budući da su ona specijalno razvijena za rad s Vašim uređajem. Primjena drugih sredstava za pranje i njegu može prouzročiti brže habanje i dovesti do gubitka prava na jamstvene usluge. Informacije možete dobiti u specijaliziranim trgovinama ili izravno od KÄR- CHER. Izvucite iz kućišta potrebnu dužinu crijeva za usis sredstva za pranje. Crijevo za usis sredstva za pranje objesite u spremnik s otopinom sredstva za pranje. Cijev za prskanje odvojite od ručne prskalice. Radite samo s ručnom prskalicom. Napomena: Time se pri radu mlazu vode dodaje otopina sredstva za pranje. Preporučena metoda čišćenja Sredstvo za pranje štedljivo poprskajte po suhoj površini i pustite ga da djeluje (a da se ne osuši). Smekšalu prljavštinu isperite visokotlačnim mlazom. Prekid rada Pustite polugu ručne prskalice. Slika Zakočite polugu ručne prskalice. Kod duljih radnih stanki (više od 5 minuta) uređaj dodatno isključite s "0/OFF". Ručnu prskalicu utaknite u prihvatni držač. Kraj rada Oprez Visokotlačno crijevo odvojite od ručne prskalice ili od uređaja samo ako je sustav rastlačen. Nakon rada sa sredstvom za pranje: Pustite uređaj da radi u trajanju oko 1 min radi ispiranja. Pustite polugu ručne prskalice. Isključite uređaj s "0/OFF". Zatvorite pipu za vodu. Pritisnite polugu ručne prskalice kako biste rastlačili sustav. Slika Zakočite polugu ručne prskalice. Odvojite uređaj od dovoda vode. Izvucite strujni utikač. Transport Oprez Kako bi se izbegle nesreće ili ozljede, prilikom transporta imajte u vidu težinu uređaja (pogledajte tehničke podatke). Ručni transport Uređaj podignite i nosite držeći ga za ručicu za nošenje. Transport vozilima Osigurajte uređaj od proklizavanja i naginjanja. Skladištenje Oprez Kako bi se izbegle nesreće ili ozljede, pri odabiru mjesta za skladištenje imajte u vidu težinu uređaja (pogledajte tehničke podatke). Čuvanje uređaja Prije dužeg skladištenja, primjerice zimi, postupite dodatno u skladu s napomenama iz poglavlja "Njega". Stroj postavite na ravnu podlogu. Cijev za prskanje utaknite u pripadajući prihvatni držač. Ručnu prskalicu utaknite u prihvatni držač. Strujni priključni kabel, visokotlačno crijevo i pribor odložite na odgovarajuća mjesta na uređaju. HR – 6 137