Views
10 months ago

Karcher K 2 Basic - manuals

Karcher K 2 Basic - manuals

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed Elektriühendus Pinge 220-240 V 1~50/60 Hz Voolutarbimine 6 A Kaitseaste IP X5 Elektriohutusklass II Võrgukaitse (inertne) 10 A Veevõtuühendus Juurdevoolurõhk 0,2-1,2 MPa Juurdevoolava vee temperatuur 40 °C (max) Juurdevoolu hulk (min) 7 l/min Jõudluse andmed Töörõhk 8 MPa Max lubatud rõhk 11 MPa Jõudlus, vesi 5,2 l/min Jõudlus, puhastusvahend 0,3 l/min Pritsepüstoli reaktiivjõud 10 N Mõõtmed ja kaalud Pikkus 280 mm Laius 176 mm Kõrgus 443 mm Kaal, tööks valmis koos lisaseadmetega 4,7 kg Tuvastatud väärtused vastavalt standardile EN 60335-2-79 Käte/käsivarte vibratsiooniväärtus

Satura rādītājs Vispārējas piezīmes . . . . . . . . . . . . . . LV 3 Drošības norādījumi . . . . . . . . . . . . . . LV 4 Apkalpošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LV 5 Transportēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . LV 7 Glabāšana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LV 7 Kopšana un tehniskā apkope . . . . . . . LV 8 Palīdzība darbības traucējumu gadījumā LV 8 Tehniskie dati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LV 9 EK Atbilstības deklarācija . . . . . . . . . . LV 9 Vispārējas piezīmes Godājamais klient, Pirms ierīces pirmās lietošanas izlasiet instrukcijas oriģinālvalodā, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem tajā un uzglabājiet to vēlākai izmantošanai vai turpmākiem lietotājiem. Piegādes komplekts Jūsu aparāta piegādes komplekts ir attēlots uz iepakojuma. Izsaiņojot pārbaudiet, vai saturs ir pilnīgs. Ja trūkst piederumi vai transportēšanas laikā radušies bojājumi, lūdzu, informējiet tirgotāju. Noteikumiem atbilstoša lietošana Augstspiediena tīrīšanas aparātu izmantojiet tikai un vienīgi mājsaimniecībā: – mašīnu, transportlīdzekļu, ēku, darbarīku, fasāžu, terašu, dārzkopības darbarīku u.c. tīrīšanai ar augstspiediena ūdens strūklu (nepieciešamības gadījumā pievienojot tīrīšanas līdzekļus). – ar KÄRCHER atļautajiem piederumiem, rezerves daļām un tīrīšanas līdzekļiem. Ievērojiet tīrīšanas līdzekļiem pievienotos norādījumus. Simboli uz aparāta Nevērsiet augstspiediena strūklu pret personām, dzīvniekiem, ieslēgtām elektriskām ierīcēm vai pret pašu aparātu. Sargiet aparātu no sala. Lietošanas instrukcijā izmantotie simboli Bīstami Norāda uz tiešām draudošām briesmām, kuras rada smagus ķermeņa ievainojumus vai izraisa nāvi. Brīdinājums Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt smagus ķermeņa ievainojumus vai izraisīt nāvi. Uzmanību Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus vai materiālos zaudējumus. Vides aizsardzība Iepakojuma materiālus ir iespējams atkārtoti pārstrādāt. Lūdzu, neizmetiet iepakojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, bet gan nogādājiet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otrreizējā pārstrāde. Nolietotās ierīces satur noderīgus materiālus, kurus iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Tādēļ lūdzam utilizēt vecās ierīces ar atbilstošu savākšanas sistēmu starpniecību. Informācija par sastāvdaļām (REACH) Aktuālo informāciju par sastāvdaļām atradīsiet: www.kaercher.com/REACH Garantija Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sabiedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņa ietvaros iespējamos Jūsu iekārtas darbības traucējumus mēs novērsīsim bez maksas, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ar pirkumu apliecinošu dokumentu griezieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienestā. (Adresi skatīt aizmugurē) LV – 3 159