Views
8 months ago

Karcher K 2 Basic - manuals

Karcher K 2 Basic - manuals

Saugos įranga Atsargiai

Saugos įranga Atsargiai Saugos įranga saugo naudotoją, todėl jos negalima keisti ar nenaudoti. Prietaiso jungiklis Prietaiso jungiklis užtikrina, kad prietaisas nebūtų įjungtas atsitiktinai. Rankinio purškimo pistoleto fiksatorius Fiksatorius užblokuoja rankinio purškimo pistoleto svirtį ir užtikrina, kad prietaisas nebūtų įjungtas atsitiktinai. Redukcinis vožtuvas su pneumatiniu jungikliu Redukcinis vožtuvas užtikrina, kad nebūtų viršytas leistinas darbo slėgis. Kai atlaisvinamas rankinio purškimo pistoleto svertas, pneumatinis jungiklis išjungia aukšto slegio pompą, o aukšto slegio srove nutrūksta. Jei svertas patraukiamas, siurblys vel ijungiamas. Stabilumą užtikrinančios sąlygos Atsargiai Prieš visus darbus su prietaisu arba prie jo užtikrinkite stabilumą, kad būtų išvengta nelaimingų atvejų arba pažeidimų. – Prietaiso stabilumas yra užtikrintas, kai jis pastatomas ant lygaus paviršiaus. Valdymas Prietaiso aprašymas Paveikslėlius rasite 2 psl. 1 Aukšto slėgio jungtis 2 Prietaiso jungiklis „0/IŠJ.“ / „I/ĮJ.“ 3 Aukšto slėgio žarnos ir elektros laido laikiklis 4 Rankena nešimui 5 Purškimo antgalio laikiklis 6 Rankinio purškimo pistoleto laikiklis 7 Vandens čiaupas su įmontuotu filtru 8 Valomųjų priemonių siurbimo žarna (su filtru) 9 Movos dalis vandens prijungimo antgaliui 10 Maitinimo laidas su kištuku 11 Rankinis purkštuvas 12 Rankinio purškimo pistoleto fiksatorius 13 Aukšto slėgio žarnos sąvarža 14 Aukšto slėgio žarna 15 Purškimo antgalis su purvo skutikliu Specialūs priedai Specialūs priedai padidina Jūsų prietaiso naudojimo galimybes. Daugiau informacijos apie tai galite gauti iš savo KÄRCHER pardavėjo. Prieš pradedant naudoti Prieš pradėdami naudoti prietaisą, sumontuokite kartu patiektas atskiras dalis. Paveikslas Pritvirtinkite nešimo rankeną. Paveikslas Iš rankinio purškimo pistoleto ištraukite aukšto slėgio žarnos sąvaržą (pvz., plokščiuoju atsuktuvu). Paveikslas Aukšto slėgio žarną įkiškite į rankinio purškimo pistoletą. Įspauskite sąvaržą tiek, kad ji užsifiksuotų. Traukdami aukšto slėgio žarną, patikrinkite, ar jungtis pakankamai tvirta. Paveikslas Pridėtą movos detalę priveržkite prie prietaiso vandens movos. Vandens tiekimas Jokiu būdu nenaudokite prietaiso geriamojo vandens tiekimo sistemoje be sistemos atskyriklio. Naudokite KÄR- CHER arba alternatyvų sistemos atskyriklį, atitinkantį EN 12729 BA tipo reikalavimus. Sistemos atskyrikliu tekėjusio vandens gerti negalima. Atsargiai Sistemos skyriklį visada junkite prie vandentiekio, niekada nejunkite tiesiogiai prie įrenginio! Pastaba: Vandenyje esantys nešvarumai gali pažeisti aukšto slėgio siurblį ir priedus. Apsaugai patariame naudoti KÄRCHER vandens filtrą (specialusis priedas, užsakymo Nr. 4.730-059). Vandentiekio vanduo Laikykitės vandens tiekimo nurodymų. Jungties dydžius rasite ant prietaiso skydelio/ techninėje specifikacijoje. Naudokite audiniu sutvirtintą žarną (netiekiama kartu su prietaisu) su įprasta jungiamąja dalimi. (Skersmuo turi būti bent 1/2 colio arba 13 mm; ilgis - 7,5 m). Vandens žarną užmaukite ant jungiamosios dalies, kad galėtumėte prijungti prie vandentiekio čiaupo. 168 LT – 5

Naudojimo pradžia Atsargiai Aukšto slėgio siurblys gali sugesti, jei jis ilgiau kaip 2 minutes veiks be skysčio. Jei prietaisas per 2 minutes nesukuria slėgio, prietaisą išjunkite ir vykdykite skyriuje „Pagalba gedimų atveju“ pateiktus nurodymus. Paveikslas Aukšto slėgio žarną prijunkite prie prietaiso aukšto slėgio movos. Paveikslas Purškimo antgalį įkiškite į rankinio purškimo pistoletą ir užfiksuokite pasukdami 90° kampu. Iki galo atsukite vandentiekio čiaupą. Įkiškite prietaiso kištuką į rozetę. Įjunkite prietaisą „I/ĮJ.“. Naudojimas Pavojus Į aukšto slėgio purkštuką atitekantis vanduo sukelia rankinio purškimo pistoleto atatranką. Užtikrinkite stabilumą - tvirtai laikykite rankinį purškimo pistoletą ir purškimo antgalį. Paveikslas Atblokuokite rankinio purkštuvo svirtį. Patraukite svirtį – prietaisas įsijungia. Pastaba: Atleidus svirtį, prietaisas vėl išsijungia. Aukštas slėgis išlieka sistemoje. Purškimo antgalis su purvo skutikliu Sukietėjusio purvo plotams. Netinka naudoti su valomosiomis priemonėmis. Atsargiai Automobilių padangų, lakuotų arba jautrių paviršių, pavyzdžiui, medienos, nevalykite nešvarumų skutikliu, nes galite pažeisti. Naudojimas su valomosiomis priemonėmis Naudokite tik šias KÄRCHER valymo ir apsaugos priemones atitinkamiems paviršiams valyti, kadangi priemonės sukurtos naudojimui būtent su šiuo prietaisu. Naudojant kitas valymo ir apsaugos priemones prietaisas gali greitai susidėvėti, tuomet garantijos reikalavimai nebegalios. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į specialius prekybos centrus arba tiesiai į KÄR- CHER įmonę. Valomųjų priemonių siurbimo žarną ištraukite iš prietaiso iki pageidaujamo ilgio. Valomųjų priemonių siurbimo žarną įkabinkite talpykloje su valomosios priemonės tirpalu. Nuo rankinio purškimo pistoleto nuimkite purškimo antgalį. Dirbkite tik rankiniu purškimo pistoletu. Pastaba: Taip naudojant įrenginį į vandens srovę įmaišoma valomųjų priemonių tirpalo. Rekomenduojame tokį plovimo metodą Šiek tiek ploviklio užpurkškite ant sauso paviršiaus ir leiskite įsigerti (bet ne išdžiūti). Ištirpusius nešvarumus nuplaukite aukšto slėgio srove. Darbo nutraukimas Atlaisvinkite rankinio purkštuvo svertą. Paveikslas Užfiksuokite rankinio purškimo pistoleto svirtį. Jei pertraukos ilgesnės (daugiau nei 5 minutės), jungikliu papildomai išjunkite prietaisą„0/IŠJ.“. Rankinio purškimo pistoletą įstatykite į laikiklį. Darbo pabaiga Atsargiai Aukšto slėgio žarną nuo rankinio purškimo pistoleto arba prietaiso atjunkite tik, jei sistemą nėra veikiama slėgio. Baigę dirbti su valomosiomis priemonėmis: palikite įrenginį įjungtą maždaug 1 valandai, kad jis išsiskalautų. Atlaisvinkite rankinio purkštuvo svertą. Išjunkite prietaisą „0/IŠJ.“. Užsukite vandentiekio čiaupą. Paspauskite rankinio purškimo pistoleto svertą, kad pašalintumėte sistemoje dar esantį slėgį. Paveikslas Užfiksuokite rankinio purškimo pistoleto svirtį. Atjunkite prietaisą nuo vandens tiekimo sistemos. Ištraukite elektros laido kištuką. Transportavimas Atsargiai Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų transportuojant reikia atsižvelgti į prietaiso svorį (žr. „Techniniai duomenys“). Transportavimas rankomis Prietaisą už rankenos pakelkite į viršų ir neškite. Transportavimas transporto priemonėmis Prietaisą užfiksuokite, kad nenuslystų ir neapvirstų. LT – 6 169