Views
6 months ago

Karcher K 2 Basic - manuals

Karcher K 2 Basic - manuals

Laikymas Atsargiai

Laikymas Atsargiai Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų pasirenkant sandėliavimo vietą reikia atsižvelgti į prietaiso svorį (žr. „Techniniai duomenys“). Prietaiso laikymas Prieš ilgesnį sandėliavimą, pvz., žiemą, papildomai laikykitės skyriaus „Priežiūra“ nurodymų. Pastatykite prietaisą ant lygaus paviršiaus. Purškimo antgalį užfiksuokite jo laikiklyje. Rankinio purškimo pistoletą įstatykite į laikiklį. Maitinimo laidą, aukšto slėgio žarną ir priedus sudėkite į prietaisą. Apsauga nuo šalčio Atsargiai Saugokite prietaisą ir priedus nuo šalčio. Jei iš prietaiso ir priedų nevisiškai pašalinamas vanduo, jie gali būti pažeisti. Siekdami apsaugoti prietaisą ir priedus: Viso vandens pašalinimas iš prietaiso: įjunkite prietaisą (ilgiausiai 1 min.) be aukšto slėgio žarnos bei neprijungę prie vandens tiekimo sistemos ir palaukite, kol iš aukšto slėgio movos nustos tekėti vanduo. Išjunkite prietaisą. laikykite juos nuo šalčio apsaugotoje patalpoje. Priežiūra ir aptarnavimas Pavojus Prieš pradėdami įprastinės ir techninės priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite iš lizdo tinklo kištuką. Priežiūra Jei prietaiso ilgą laiką nenaudosite, pvz., žiemą: Nuimkite filtrą nuo valomųjų priemonių siurbimo žarnos ir išplaukite po tekančiu vandeniu. Plokščiareplėmis ištraukite sietą, esantį vandens tiekimo movoje, ir išplaukite tekančiu vandeniu. Techninė priežiūra Prietaisas nereikalauja techninės priežiūros. Atsarginės dalys Naudokite tik originalias KÄRCHER atsargines dalis. Atsarginių dalių apžvalgą rasite šios naudojimo instrukcijos pabaigoje. Pagalba gedimų atveju Naudodamiesi toliau pateiktu aprašu mažesnius gedimus pašalinsite patys. Abejotinais atvejais kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. Pavojus Prieš pradėdami įprastinės ir techninės priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite iš lizdo tinklo kištuką. Remonto darbus ir elektros įrangos darbus tinkamai atlikti gali tik įgaliota klientų aptarnavimo tarnyba. Prietaisas neveikia Patraukite purškimo pistoleto svirtį – prietaisas įsijungia. Patikrinkite, ar prietaiso duomenų lentelėje nurodyta įtampa atitinka elektros šaltinio įtampą. Patikrinkite, ar nepažeistas maitinimo laidas. Nesusidaro slėgis Oro išleidimas iš prietaiso: Įjunkite prietaisą be aukšto slėgio žarnos ir palaukite (maks. 2 minutes), kol vanduo iš aukšto slėgio movos bus purškiamas be purslų. Išjunkite prietaisą ir vėl prijunkite purškimo aukšto slėgio žarną. Patikrinkite vandens tiekimą. Plokščiareplėmis ištraukite sietą, esantį vandens tiekimo movoje, ir išplaukite tekančiu vandeniu. Stiprūs slėgio svyravimai Aukšto slėgio purkštuko valymas: Adata pašalinkite nešvarumus iš purkštuko ertmių ir palenkę į priekį išskalaukite. Patikrinkite tiekiamo vandens kiekį. Prietaisas nesandarus Nedidelį prietaiso nesandarumą lemia techninės priežastys. Tačiau jei nesandarumas yra per didelis, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. Nesiurbiamos valomosios priemonės Nuo rankinio purškimo pistoleto nuimkite purškimo antgalį. Dirbkite tik rankiniu purškimo pistoletu. Išvalykite valomųjų priemonių žarnos filtrą. Patikrinkite, ar neperlenkta valomųjų priemonių žarna. 170 LT – 7

Techniniai duomenys Elektros įranga Įtampa 220-240 V 1~50/60 Hz Tiekiama elektros srovė 6A Saugiklio rūšis IP X5 Apsaugos klasė II Elektros tinklo saugiklis 10 A (inercinis) Vandens prijungimo antgalis Atitekančio vandens slėgis Maks. atitekančio vandens temperatūra Maž. atitekančio vandens kiekis 0,2-1,2 MPa 40 °C 7 l/min Galia Darbinis slėgis 8 MPa Maks. leistinas slėgis 11 MPa Vandens debitas 5,2 l/min Valymo priemonės debitas 0,3 l/min Rankinio purškimo pistoleto sukuriama 10 N atatranka Matmenys ir masė Ilgis Plotis Aukštis Masė su priedais 280 mm 176 mm 443 mm 4,7 kg Nustatytos vertės pagal EN 60335-2-79 Delno / rankos vibracijos poveikis