Views
9 months ago

Karcher K 2 Basic - manuals

Karcher K 2 Basic - manuals

Käyttö Vaara

Käyttö Vaara Suurpainesuuttimesta ulostuleva vesisuihku saa aikaan käsiruiskupistooliin vaikuttavan takaiskuvoiman. Ota tukeva asento, pidä käsiruiskupistoolista ja suihkuputkesta hyvin kiinni. Kuva Vapauta suihkupistoolin liipaisin lukituksesta. Vedä liipaisimesta, laite käynnistyy. Huomautus: Kun ote liipaisimesta irrotetaan, kone pysähtyy. Järjestelmä pysyy korkeapaineisena Suihkuputki ja Pyörivä pistesuutin Pinttyneen lian poistoon. Ei sovellu töihin, joissa käytetään puhdistusaineita. Varo Älä puhdista autonrenkaita, maalipintoja tai arkoja pintoja kuten puuta likajyrsimella, vahingoittumisvaara. Työskentely puhdistusaineita käyttäen Käytä kulloiseenkin puhdistustehtävään ainoastaan KÄRCHER puhdistus- ja hoitoaineita, koska ne on kehitetty erityisesti laitteessasi käytettäväksi. Muiden puhdistus- ja hoitoaineiden käyttäminen voi johtaa laitteen nopeampaan kulumiseen ja takuun raukeamiseen. Pyydä lähempiä tietoja KÄRCHER erikoisliikkeestäsi tai suoraan Kärcheriltä. Vedä puhdistusaineen imuletkua ulos kotelosta halutun pituuden verran. Ripusta puhdistusaineen imuletku astiaan, jossa on puhdistusaineliuosta. Irrota suihkuputki käsiruiskupistoolista. Työskentele vain käsiruiskupistoolia käyttäen. Huomautus: Tällöin laitetta käytettäessä vesisuihkuun lisätään puhdistusaineliuosta. Suositeltavat puhdistusmenetelmät Suihkuta puhdistusainetta säästeliäästi kuivalle pinnalle ja anna sen vaikuttaa (ei kuivua). Huuhdo irrotettu lika pois korkeapainesuihkulla. Käytön keskeytys Päästä suihkupistoolin vipu irti. Kuva Lukitse suihkupistoolin liipaisin. Pidempien työtaukojen (yli 5 minuuttia) ajaksi laite on lisäksi kytkettävä pois päältä „0/ OFF“. Pistä suihkupistooli pitimeensä. Käytön lopetus Varo Irrota korkeapaineletku suihkupistoolista tai laitteesta vain, kun järjestelmässä ei ole painetta. Kun on työskennelty puhdistusaineita käyttäen: Huuhtele laite puhtaaksi käyttämällä sitä n. 1 minuutin ajan. Päästä suihkupistoolin vipu irti. Kytke laite pois päältä "0/OFF". Sulje vesihana. Paina suihkupistoolin vipua järjestelmässä vielä olevan paineen laskemiseksi ulos. Kuva Lukitse suihkupistoolin liipaisin. Irrota laite vedensyötöstä. Vedä verkkopistoke irti. Kuljetus Varo Onnettomuuksien tai vammojen välttämiseksi, huomioi laitetta kuljetettaessa sen paino (katso Tekniset tiedot). Kuljetus käsin Nosta ja kanna laitetta kantokahvasta. Kuljetus ajoneuvoissa Varmista laite siirtymisen ja kaatumisen varalta. Säilytys Varo Onnettomuuksien tai vammojen välttämiseksi, huomioi säilytyspaikkaa valittaessa laitteen paino (katso Tekniset tiedot). Laitteen säilytys Jos säilytys on pitempiaikaista, esim talven ajaksi, huomioi lisäksi luvussa Hoito olevat ohjeet. Pysäytä laite tasaiselle pinnalle. Lukitse ruiskuputki säilytyspaikkaansa. Pistä suihkupistooli pitimeensä. Kokoa verkkoliitäntäkaapeli, korkeapaineletku ja varusteet laitteeseen. 72 FI – 6

Suojaaminen pakkaselta Varo Suojaa laite ja varusteet jäätymiseltä. Pakkanen rikkoo laitteen ja lisävarusteet, jos niistä ei ole poistettu kaikkea vettä. Vahinkojen välttämiseksi: Veden poistaminen laitteesta: Käynnistä laite ilman korkeapaineletkua ja vesiliitäntää (maks. 1 min) ja odota kunnes korkeapaineliittimestä ei tule enää vettä. Kytke laite pois päältä. Säilytä laitetta kaikkine varusteineen pakkaselta suojatuissa tiloissa. Hoito ja huolto Vaara Kytke laite pois päältä ennen kaikkia hoito- ja huoltotöitä ja vedä virtapistoke irti pistorasiasta. Hoito Ennen pitempää varastointia, esim. talvella: Vedä suodatin irti puhdistusaineen imuletkusta ja puhdista suodatin juoksevassa vedessä. Vedä suodatin ulos vesiliitännästä lattapihtiä käyttäen ja puhdista sihti juoksevassa vedessä. Huolto Laitetta ei tarvitse huoltaa. Varaosat Käytä vain alkuperäisiä KÄRCHER-varaosia. Varaosaluettelo löytyy tämän käyttöohjeen lopusta. Häiriöapu Pienemmät häiriöt voit itse poistaa seuraavan yhteenvedon avulla. Epäselvissä tapauksissa käänny valtuutetun asiakaspalvelun puoleen. Vaara Kytke laite pois päältä ennen kaikkia hoito- ja huoltotöitä ja vedä virtapistoke irti pistorasiasta. Vain valtuutettu asiakaspalvelu saa suorittaa korjaustyöt ja sähköisiin rakenneosiin kohdistuvat työt. Laite ei toimi Vedä suihkupistoolin vivusta, laite käynnistyy. Tarkasta, onko tyyppikilvessä ilmoitettu jännite sama kuin virtalähteen jännite. Tarkasta, onko verkkojohto vaurioitunut. Laitteeseen ei tule painetta Ilmanpoisto laitteesta: Käynnistä laite ilman korkeapaineletkua ja odota (kork. 2 minuuttia), kunnes korkeapaineliittimestä tulee vettä ilman ilmakuplia. Kytke laite pois päältä ja kiinnitä korkeapaineletku jälleen takaisin paikalleen. Tarkasta vedensaanti Vedä suodatin ulos vesiliitännästä lattapihtiä käyttäen ja puhdista sihti juoksevassa vedessä. Suuret paineenvaihtelut Korkeapainesuuttimen puhdistus: Poista suuttimen reiän likaantumat neulan avulla ja huuhtele reikää edestäpäin vedellä. Tarkasta veden tulomäärä. Laite ei ole tiivis Laitteen vähäinen epätiiviys on tekniikasta johtuvaa ja normaalia. Jos epätiiviys on suurempaa, ota yhteys valtuutettuun asiakaspalveluun. Laite ei ime puhdistusainetta Irrota suihkuputki käsiruiskupistoolista. Työskentele vain käsiruiskupistoolia käyttäen. Puhdista puhdistusaineen imuletkun suodatin. Tarkasta, että puhdistusaineen imuletku ei ole nurjahtanut. FI – 7 73