Views
5 months ago

Karcher K 2 Basic - manuals

Karcher K 2 Basic - manuals

Sayın müşterimiz,

Sayın müşterimiz, Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın. Cihazınızın teslimat kapsamı ambalajı üzerinde gösterilmiştir. Ambalaj açıldığında içindeki parçalarda eksiklik olup olmadığını kontrol ediniz. Aksesuarların eksik olması durumunda ya da nakliye hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin. Bu yüksek tazyikli temizleyiciyi sadece evinizde şu amaçlar için kullanın: – makineleri, araçları, inşaat malzemesini, aletleri, bina cephesini, terasları, bahçe malzemeleri v.s. yüksek tazyikle temizelemek (gerektiğinde temizlik maddelerinin katkısını kullanarak). – KÄRCHER firmasının izin verdiği aksesuar parçaları, yedek parçalar ve temizlik maddeleri de dahildir. Temizlik maddelerinin ekinde yer alan uyarıları dikkate alın. Yüksek basınçlı tazyiki insanlara, hayvanlara, elektrikli aletlere ve makinenin kendisine doğru tutmayın. Cihazı donmaya karşı koruyun. İçindekiler Genel bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR 3 Güvenlik uyarıları . . . . . . . . . . . . . . . . TR 3 Kullanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR 5 Taşıma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR 6 Depolama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR 7 Koruma ve Bakım . . . . . . . . . . . . . . . . TR 7 Arızalarda yardım . . . . . . . . . . . . . . . . TR 7 Teknik Bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR 8 AB uygunluk bildirisi . . . . . . . . . . . . . . TR 8 Genel bilgiler Teslimat kapsamı Doğru bir şekilde kullanmak Cihazdaki semboller Kullanım kılavuzundaki semboller Tehlike Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olan direkt bir tehlike için. Uyarı Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olabilecek olası tehlikeli bir durum için. Dikkat Hafif bedensel yaralanmalar ya da maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir durum için. Çevre koruma Ambalaj malzemeleri geri dönüş-türülebilir. Ambalaj malzemelerini evinizin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullan labilecekleri yerlere gönderin. Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla imha edin. İçindekiler hakkında uyarılar (REACH) İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres: www.kaercher.com/REACH Garanti Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazınızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üretim veya malzeme hatası olduğu sürece ücretsiz olarak karşılıyoruz. Garanti hakkınızdan yararlanmanızı gerektiren bir durum olduğu zaman, ilgili faturanız ile birlikte satıcınıza veya size en yakın yetkili servisimize başvurunuz. (Adres için Bkz. Arka sayfa) Güvenlik uyarıları Tehlike • Fişi ve prizi kesinlikle ıslak veya nemli elle temas etmeyin. • Şebeke bağlantı kablosu veya Örn; yüksek basınç hortumları, tel püskürtme tabancası ya da güvenlik tertibatları gibi cihazın önemli parçaları zarar görmüşse cihazı çalıştırmayın. • Elektrik fişiyle birlikte şebeke bağlantı kablosuna her kullanımdan önce hasar kontrol yapın. Hasar görmüş şebeke bağlantı kablosunu derhal yetkili müşteri hizmetleri/ elektronik teknisyeni tarafından değiştirilmesini sağlayın. 82 TR – 3

• Her kullanımdan önce yüksek basınç hortumuna hasar kontrolü yapın. Zarar görmüş yüksek basınç hortumunu hemen değiştirin. • Patlama tehlikesi olan bölgelerde cihazın çalıştırılması yasaktır. • Tehlikeli alanlarda (örneğin benzin istasyonu) cihazın kullanılması durumunda gerekli emniyet tedbirlerinin dikkate alınması gerekir. • Yüksek basınçlı tazyik, düzgün kullanılmadığı zaman tehlikeli olabilir. Tazyik kişilere, hayvanlara, etkin elektrik donanıma veya cihazın kendisine doğru tutulmamalıdır. • Yüksek basınçlı tazyiki başka yerlere veya elbise veya ayakkabıyı temizlemek için kendinize doğru tutmayın. • Sağlığa zarar verebilecek maddeler (örn. asbest) içeren nesnelere püskürtmeyin. • Araç lastikleri/lastik supapları, yüksek basınçlı tazyik nedeniyle zarar görebilir ve patlayabilir. Buradaki ilk belirti lastikte meydana gelen bir renklendirmedir. Hasar görmüş araç lastikleri/lastik supapları hayati tehlike taşımaktadır. Temizlik sırasında en az 30 cm tazyik mesafesi bırakın! • Patlama tehlikesi! Yanıcı sıvılar püskürtmeyin. Makineye asla çözücümadde içerikli sıvılar veya inceltici asitler ve çözücümaddeler çekmeyin! Bunlar arasında Örn; benzin, tiner veya sıcak yağbulunmaktadır. Püskürtme tozu patlayıcıdır ve zehirlidir. Cihazda kullanılan malzemelere yapıştıkları için, aseton, inceltilmiş asitler ve çözücü maddeler kullanmayın. Uyarı • Elektrik fişi ve bir uzatma kablosunun bağlantısı su geçirmez olmalı ve suda durmamalıdır. • Uygun olmayan uzatma kabloları tehlikeli olabilir. Serbest zamanlarda, sadece bunun için müsaade edilmiş ve buna göre işaretlenmiş yeterli düzeyde kablo kesitine sahip uzatma kablolarını kullanın: 1 - 10 m: 1,5 mm 2 ; 10 - 30 m: 2,5 mm 2 • Uzatma kablosunu her zaman tamamen kablo sargısından sarın. • Yüksek basınç hortumları, armatürler ve bağlantılar cihazın güvenliği için önemlidir. Sadece üretici tarafından önerilen yüksek basınç hortumları, armatürleri ve bağlantıları kullanın. • Bu cihazın kısıtlıfiziksel, duyusal veya ruhsal özelliklere sahip kişiler tarafından kullanılmasısakıncalıdır. Cihaz çocuklar veya eğitimsiz kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır. • Ambalaj folyolarını çocuklardan uzak tutun, boğulma tehlikesi bulunmaktadır! • Bu cihaz, üretici tarafından gönderilen veya önerilen temizlik maddesinin kullanılması için geliştirilmiştir. Diğer temizlik maddeleri veya kimyasal maddelerin kullanılması cihazın güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilir. • Kullanıcı, cihazı talimatlara uygun olarak kullanmak zorundadır. Yerel kuralları dikkate almalı ve çalışma esnasında çevredeki kişilere dikkat etmelidir. • Kapsama alanı içinde başka kişiler varken cihazı kullanmayın; bu kişilerin koruyucu elbise giymesi gereklidir. • Geri sıçrayabilecek su veya kirden korunmak için uygun koruyucu elbise ve koruyucu gözlük takın. Dikkat • Uzun çalışma molalarında cihazı ana şalterden / cihaz şalterinden kapatın ya da elektrik fişini çekin. • Cihaz, 0 °C'nin altındaki sıcaklıklarda çalıştırılmamalıdır. • Hasar oluşumunu önlemek için, boyalı üst yüzeyleri temizlerklen minimum 30 cm püskürtme mesafesine uyulmalıdır. • Cihaz çalışır durumdayken başından asla ayrılmayınız. • Elektrik fişi veya uzatma kablosununun ezilme, hırpalanma ya da benzer şekilde zarar ya da hasar görmemesine dikkat edin. Elektrik fişini ısı, yağ ve keskin kenarlardan koruyun. • Çalışma bölgesindeki akımla yönlendirilen tüm parçalar tazyikli suya karşı korunmuş olmalıdır. • Cihaz, ancak IEC 60364 talimatı uyarıcan elektronik bir kurulumcu tarafından yapılması zorunlu olab bir elektrikli bağlantıyla bağlanmalıdır. • Cihazı sadece alternatif akıma bağlayın. Gerilim, cihazın tip plaketiyle aynı olmalıdır. • Güvenlik nedenleriyle, cihazın prensip olarak bir hatalı akım koruma şalteri (maks 30 mA) üzerinden çalıştırılmasını öneriyoruz. • Örneğin motorların yıkanması, zeminin yıkanması gibi yağ içerikli atık suyun oluştuğu temizlik çalışmaları sadece yıkama yerlerinde yağ seperatörüyle yapılmalıdır. TR – 4 83