Views
9 months ago

Karcher K 2 Basic - manuals

Karcher K 2 Basic - manuals

Vízellátás Az

Vízellátás Az érvényes előírások alapján a készüléket soha nem szabad rendszerelválasztó nélkül az ivóvíz-hálózatban üzemeltetni. Használja a KÄRCHER vállalat megfelelő rendszer-elválasztóját vagy alternatívaként egy EN 12729 BA típusnak megfelelő rendszer-elválasztót. Az olyan víz, amely rendszer elválasztón átfolyt, nem minősül ihatónak. Vigyázat A rendszer elválasztót mindig a vízellátáshoz csatlakoztassa, soha ne közvetlenül a készülékhez! Megjegyzés: A víz szennyeződései a magasnyomású szivattyút és a tartozékokat megrongálhatják. A védelemért a KÄRCHER vízszűrő használata (különleges tartozék, megrend. szám 4.730-059) ajánlott. Vízellátás a vízvezetékből Vegye figyelembe víz-szolgáltató vállalat előírásait. A csatlakozási értékeket lásd a típus táblán/Műszaki adatoknál. Használjon megerősített anyagú víztömlőt (nem része a szállítási tételnek) kereskedelmi forgalomban kapható csatlakozóval. (Átmérő legalább 1/2 coll ill. 13 mm; hosszúság legalább 7,5 m). Helyezze be víztömlőt a készülék csatlakozó alkatrészébe és kösse a vízellátáshoz. Üzembevétel Vigyázat A 2 percnél hosszabb ideig tartó szárazmenet a magasnyomású szivattyú rongálódásához vezet. Ha a készülék 2 percen belül nem termel nyomást, kapcsolja ki a készüléket és járjon el a „Segítség üzemzavar esetén“ fejezet utasításai alapján. Ábra A magasnyomású tömlőt a berendezés magasnyomású csatlakozásával összekapcsolni. Ábra A sugárcsövet helyezze be a kézi szórópisztolyba és 90°-os elfordítással rögzítse. Teljesen nyissa ki a vízcsapot. Dugja be a hálózati dugót a dugaljba. Kapcsolja be a készüléket „I/ON“. Üzem Balesetveszély A magasnyomású szórófejből kilépő vízsugár a pisztoly visszalökődését idézi elő. Álljon biztosan, fogja erősen a kézi szórópisztolyt és a sugárcsövet. Ábra Oldja ki a kézi szórópisztoly karját. Húzza meg a kart, a készülék bekapcsol. Megjegyzés: Ha a kart ismét elengedi, akkor a készülék ismét lekapcsol. A magasnyomás megmarad a rendszerben. Sugárcső szennymaróval A makacs szennyeződésekhez. Nem alkalmas munkavégzésre tisztítószerrel. Vigyázat Járműgumikat, lakkot vagy érzékeny felületeket, mint pl. fát ne tisztítson szennymaróval, rongálódás veszélye áll fenn. Munkavégzés tisztítószerrel Az adott tisztítási feladathoz kizárólag KÄR- CHER tisztító- és ápolószereket használjon, mivel ezeket speciálisan az Ön készülékével történő használatra fejlesztették ki. Más tisztítóés ápolószerek gyorsabb kopáshoz, és a garancia érvényességének elvesztéséhez vezethetnek. Kérem, érdeklődjön a szakkereskedésben vagy kérjen tájékoztatást közvetlenül a KÄR- CHER-től. A tisztítószer szívócsövét a kívánt hosszúságban ki kell húzni a burkolatból. A tisztítószer szívócsövet lógassa be egy tisztítószeroldatot tartalmazó tartályba. Válassza le a kézi szórópisztolyt a sugárcsőről. Csak a kézi szórópisztollyal dolgozzon. Megjegyzés: Ezáltal az üzem alatt a tisztítószeroldatot a vízsugárhoz keveri. Javasolt tisztítási módszer Takarékosan permetezze fel a tisztítószert a száraz felületre és hagyja hatni (ne hagyja megszáradni). A feloldott szennyeződést magasnyomású sugárral mossa le. 98 HU – 6

A használat megszakítása Engedje el a kézi szórópisztoly karját. Ábra A kézi szórópisztoly karját lezárni. Hosszabb munkaszünetekben (5 percen túl) továbbá kapcsolja ki a készüléket „0/OFF“. A kézi szórópisztolyt helyezze a kézi szórópisztoly tárolójába. Használat befejezése Vigyázat A magasnyomású tömlőt csak akkor válassza le a kézi szórópisztolyról vagy a készülékről, ha nincs nyomás a rendszerben. Tisztítószeres munkavégzés után: Működtesse a készüléket kb. 1 percig, hogy tisztára öblítse. Engedje el a kézi szórópisztoly karját. A készüléket kikapcsolni "0/OFF" . Zárja el a vízcsapot. Nyomja a kézi szórópisztoly karját, hogy a rendszerben még meglevő nyomást kiengedje. Ábra A kézi szórópisztoly karját lezárni. Válassza le a készüléket vízellátásról. Húzza ki a hálózati dugót. Transport Vigyázat A készülék szállításánál a balesetek vagy sérülések elkerülése érdekében vegye figyelembe a készülék súlyát (lásd a műszaki adatokat). Szállítás kézzel A készüléket a hordófogantyúnál megemelni és vinni. Szállítás járműben A készüléket elcsúszás és borulás ellen biztosítani kell. Tárolás Vigyázat A tárolási hely kiválasztásánál, a balesetek vagy sérülések elkerülése érdekében, vegye figyelembe a készülék súlyát (lásd a műszaki adatokat). A készülék tárolása Hosszabb tárolás előtt, ill. tél idején vegye figyelembe az "Ápolás" fejezet utasításait is. A készüléket sík területen állítsa le. A sugárcsövet kattintsa be a sugárcső tartójába. A kézi szórópisztolyt helyezze a kézi szórópisztoly tárolójába. A hálózati csatlakozóvezetéket, a magasnyomású tömlőt és a tartozékokat tárolja a készüléken. Fagyás elleni védelem Vigyázat A készüléket és a tartozékokat védje fagy ellen. A fagy tönkreteszi a készüléket és a tartozékokat, ha előtte nem ürítette le a vizet. Károk elkerülése érdekében: A készülékből teljesen ürítse ki a vizet: A készüléket magasnyomású tömlő és vízellátás csatlakoztatása nélkül kapcsolja be (max. 1 perc) és várjon, amíg nem jön ki víz a magasnyomású csatlakozóból. A készüléket kikapcsolni. A készüléket az össze tartozékkal együtt fagymentes helyen tárolja. HU – 7 99