Views
8 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

100 Fejlfinding

100 Fejlfinding Tilslutning til en computer Symptom Media Manager for WALKMAN starter ikke. "Connecting" eller "Connected USB (MTP)" vises ikke, når afspilleren er tilsluttet computeren med det medfølgende USB-kabel. Afspilleren genkendes ikke af computeren, når den er forbundet til computeren. Årsag/Løsning Computerens systemmiljø er ændret, måske pga. en opdatering af Windows-operativsystemet. USB-kablet er ikke tilsluttet korrekt til en USB-port på din computer. Frakobl USB-kablet, og tilslut det igen. Brug det medfølgende USB-kabel. Der anvendes en USB-hub. Tilslutning af afspilleren via en USB-hub fungerer muligvis ikke. Tilslut afspilleren til din computer ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Computeren kører andet software end det, der blev anvendt til overførsel. Frakobl USB-kablet, vent nogle få minutter, og tilslut det igen. Hvis problemet fortsat opstår, skal du frakoble USB-kablet, genstarte computeren og derefter tilslutte USB-kablet igen. "Connecting" eller "Connected USB (MTP)" vises muligvis ikke på afspilleren, afhængigt af det softwaremiljø, der kører på din computer. Aktiver Windows Media Player eller Windows Stifinder. USB-kablet er ikke tilsluttet korrekt til en USB-port på din computer. Frakobl USB-kablet, og tilslut det igen. Der anvendes en USB-hub. Tilslutning af afspilleren via en USB-hub fungerer muligvis ikke. Tilslut afspilleren til din computer ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Der kan være et problem med USB-porten på computeren. Tilslut afspilleren til en anden USBport på computeren. Fortsættes

101 Fejlfinding Tilslutning til en computer (fortsat) Symptom Data kan ikke overføres til afspilleren fra computeren. Årsag/Løsning Overførslen er muligvis stoppet pga. støj, såsom statisk elektricitet osv. Dette sker med beskyttede dataoplysninger. Frakobl afspilleren, og tilslut den igen. Hvis du overfører filer ved at trække og slippe på visse computere, hvorpå Windows Media Player 11 ikke er installeret, kan der være begrænsede filer (AAC, videofiler osv.), som kan overføres ved hjælp af træk og slip-funktionen. Installér Windows Media Player 11 fra den medfølgende cd-rom, og overfør derefter filerne ved at trække og slippe dem igen. Før den medfølgende Windows Media Player 11 installeres på din computer, skal du kontrollere, om din software eller service svarer til Windows Media Player 11. Oplysninger om anvendelse eller support på Windows Media Player, kan du få ved at besøge følgende websted: http://support.microsoft.com/ USB-kablet er ikke tilsluttet korrekt til en USB-port på computeren. Frakobl USB-kablet, og tilslut det igen. Der er ikke nok ledig plads i den indbyggede flashhukommelse. Overfør alle unødvendige data tilbage til din computer for at forøge den ledige plads. Sange med begrænset afspilningsperiode eller afspilningstæller kan ikke overføres pga. begrænsninger, der er indstillet af indehaveren af copyright. Oplysninger om indstillingerne af hver lydfil fås ved at kontakte distributøren. Der findes unormale data i afspilleren. Overfør brugbare filer tilbage til din computer, og formatér den indbyggede flash-hukommelse på afspilleren ( side 83). Fortsættes