Views
11 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

102 Fejlfinding

102 Fejlfinding Tilslutning til en computer (fortsat) Symptom Data kan ikke overføres til afspilleren fra computeren. (fortsat) Kun en mindre mængde data kan overføres til afspilleren. Afspilleren bliver ustabil, når den er tilsluttet til computeren. Du kan ikke slette eller omdøbe mapperne. Årsag/Løsning Dataene kan være ødelagt. Slet de data, der ikke kan overføres fra din computer, og importér dem igen til din computer. Når du importerer data til din computer, skal du lukke alle andre programmer for at undgå, at data ødelægges. Grænsen for størrelsen af filer og mapper, der kan overføres, er overskredet. Slet unødvendige data. Du forsøger at overføre .m4a-, .mp4-, .3gp- eller .m4v-filer til en computer, der allerede har installeret Windows Media Player 10. Installer Windows Media Player 11 fra den medfølgende cd-rom. Hvis du overfører data ved hjælp af et relevant program til overførsel, men overførslen ikke sker, skal du henvende dig til producenten. Der er ikke nok ledig plads i den indbyggede flashhukommelse. Overfør alle unødvendige data tilbage til din computer for at forøge den ledige plads. Data, der ikke kan afspilles af afspilleren, lagres i afspilleren. Hvis data, bortset fra sang-, video- eller fotodata, lagres i afspilleren, kan der overføres mindre data. Overfør data tilbage til computeren, der ikke kan afspilles af afspilleren, for at forøge den ledige plads. Der anvendes en USB-hub eller et USBforlængerkabel. Tilslutning af afspilleren via en USB-hub eller et forlængerkabel fungerer muligvis ikke. Tilslut afspilleren til din computer ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Du kan ikke slette eller omdøbe mapperne "MUSIC" and "MP_ROOT". Fortsættes

103 Fejlfinding FM-tuner Symptom Du kan ikke høre en FMudsendelse særlig godt. Modtagelsen er svag, og lydkvaliteten er dårlig. FM-udsendelsen er påvirket af interferens. Andet Symptom Der høres ingen biplyd, når afspilleren betjenes. Afspilleren bliver varm. Datoen og klokkeslættet er blevet nulstillet. Årsag/Løsning Modtagefrekvensen er ikke helt tunet ind. Vælg frekvensen manuelt for at forbedre modtagelsen ved hjælp af knappen / ( side 68). Radiosignalet er svagt. Lyt til FM-udsendelsen tæt på et vindue, da signalet kan være svagt inden i bygninger eller køretøjer. Hovedtelefonledningen er ikke sat helt i. Hovedtelefonledningen fungerer som antenne. Forlæng hovedtelefonledningen så meget som muligt. En enhed, der udsender radiosignaler, som f.eks. en mobiltelefon, anvendes tæt på afspilleren. Når du bruger enheder, som f.eks. mobiltelefoner, skal du holde dem borte fra afspilleren. Årsag/Løsning "Beep Settings" er indstillet til "Off ". Indstil "Beep Settings" til "On" ( side 74). Der er ingen biplyde, når afspilleren er sluttet til holderen (ekstraudstyr) eller andet udstyr. Afspilleren kan blive varm, når batteriet oplades og lige efter opladning. Afspilleren kan også blive varm, når der overføres en stor mængde data. Dette er normalt, og kan ikke skabe problemer. Lad afspilleren være i et stykke tid, så den afkøles. Hvis du ikke bruger afspilleren i et stykke tid med batteriet opbrugt, bliver datoen og klokkeslættet muligvis nulstillet. Dette er ikke en fejlfunktion. Oplad batteriet, indtil vises på skærmen, og indstil derefter dato og klokkeslæt igen ( side 77).