Views
6 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

10 Content Transfer Med

10 Content Transfer Med Content Transfer kan du overføre musik, videoer eller fotos fra en computer til din "WALKMAN" ved en enkel træk-og-indsæt funktion. Du kan benytte Windows Stifinder eller iTunes® intuitivt til at trække og indsætte data til Content Transfer. Oplysninger om betjening finder du i Help (Hjælp) i softwaren. Filer, der kan overføres: Musik (MP3, WMA, AAC* 1 , WAV), Foto (JPEG), Video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV* 1 * 2 ) * 1 DRM-filer er ikke kompatible. * 2 Visse WMV-filer kan ikke afspilles, når de er overført med Content Transfer. Hvis du overfører dem igen med Windows Media Player 11, kan de muligvis afspilles. Tip ATRAC-filer kan overføres til afspilleren efter konvertering til MP3-filformat. For at konvertere filer skal du downloade MP3 Conversion Tool fra Kundesupport-webstedet ( side 113).

11 Dele og kontroller Forside Knappen BACK/HOME* 1 Tryk for at gå et niveau op i listen på skærmen eller for at vende tilbage til den forrige menu. Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den nede for at få vist menuen Home ( side 14). Stik til hovedtelefon For tilslutning af hovedtelefoner. Sæt stikket i, indtil det klikker på plads. Hvis hovedtelefonerne ikke tilsluttes korrekt, er lyden fra hovedtelefonerne måske ikke rigtig. 5-vejsknap* 2 Starter afspilningen og muliggør navigation i afspillerens menuer på skærmen ( side 15). Display Displayet kan variere, afhængigt at funktionerne ( side 14). Knappen VOL +* 2 /– Til regulering af lydstyrken. Fortsættes WM‐PORT-stik Brug dette stik til at tilslutte det medfølgende USB-kabel eller eksterne enheder (ekstraudstyr), som f.eks. understøttet tilbehør til WM‐PORT.