Views
8 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

114 Andre oplysninger

114 Andre oplysninger Licens- og varemærkeoplysninger ATRAC er et varemærke tilhørende Sony Corporation. "WALKMAN" og "WALKMAN" logoerne er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows Media er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Adobe, Adobe Reader og Adobe Flash Player er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. MPEG Layer-3 ydkodningsteknologi og patenter licenseret fra Fraunhofer IIS og Thomson. IBM og PC/AT er registrerede varemærker tilhørende International Business Machines Corporation. Apple, Macintosh og iTunes er varemærker, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og i andre lande. QuickTime og QuickTime-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Apple Inc., som anvendes i licens derfra. Pentium er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Intel Corporation. Denne software er baseret på en del af arbejdet i Independent JPEG Group. THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”) AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM Fortsættes

115 Andre oplysninger THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://MPEGLA.COM THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD (“VC-1 VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM USA og fremmede patenter licenseret fra Dolby Laboratories. Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. I denne vejledning er mærkerne TM og ® ikke angivet. Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft Corporation. Brug eller distribution af sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft eller et autoriseret datterselskab hos Microsoft. Fortsættes