Views
11 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

12 Skydeknappen HOLD Du

12 Skydeknappen HOLD Du kan forhindre, at afspilleren går i gang, ved at bruge skydeknappen HOLD, når du bærer den. Når du skubber skydeknappen HOLD i pilens retning , deaktiveres alle betjeningsknapper. Hvis du skubber skydeknappen HOLD i den modsatte retning, ophæves funktionen HOLD. Knappen OPTION/PWR OFF* 1 Viser indstillingsmenuen ( side 22, 39, 54, 64, 72). Hvis du trykker på knappen OPTION/PWR OFF og holder den inde, slukkes skærmen, og afspilleren går i standby-tilstand. Hvis du trykker på en vilkårlig knap, mens afspilleren er i standby-tilstand, vises skærmen "Now Playing" osv., og afspilleren er klar til brug. Hvis du desuden lader afspilleren være i standby-tilstand i ca. 4 timer, slukkes afspilleren automatisk helt. Hvis du trykker på en vilkårlig knap, når afspilleren er slukket, vises startskærmen først, og derefter vises skærmen "Now Playing". Bemærkning Afspilleren bruger en anelse batteristrøm, selvom den er i standby-tilstand. Derfor slukkes afspilleren muligvis helt i en kortere periode, afhængigt af den resterende strøm i batteriet. * 1 Funktioner, der er mærket med på afspilleren, aktiveres, hvis du trykker på de tilsvarende knapper og holder dem inde. * 2 Der findes berøringsfølsomme punkter. Brug dem som hjælp til betjening af knappen. Fortsættes

13 Bagside Knappen RESET Nulstiller afspilleren, når du trykker på knappen RESET med en lille stift eller lign. ( side 92).