Views
4 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

14 Afspillerens

14 Afspillerens kontroller og skærmbilleder Brug 5-vejsknappen og knappen BACK/HOME til at navigere i skærme, afspille sange, videoer og FM-radio samt til at få vist fotos eller til at ændre afspillerens indstillinger. Menuen Home vises, når du trykker på knappen BACK/HOME. Diagrammet nedenfor viser, hvordan skærmen skifter, når du trykker på de forskellige betjeningsknapper. Afspillerens skærm skifter f.eks. som vist nedenfor, når du vælger "Music Library" – "Album" i menuen Home. Menuen Home Vælg (Music Library), og tryk på knappen . Music Library Tryk på knappen BACK/HOME. Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde. Tryk på knappen BACK/HOME. Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde. Albumliste Vælg "Album", og tryk på knappen . Sangliste Vælg det ønskede album, og tryk på knappen . Tryk på knappen BACK/HOME. Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde. Vælg den ønskede sang, og tryk på knappen . Afspilningen begynder. Skærmen Now Playing Tryk på knappen BACK/HOME. Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde. Fortsættes

15 Brug af 5-vejsknappen og skærmen 5-vejsknappen anvendes til at udføre forskellige funktioner på oversigtsskærmene, på miniatureskærmene og på skærmen "Now Playing". * 1 Der findes berøringsfølsomme punkter. Brug dem som hjælp til betjening af knappen. Brug af 5-vejsknappen på oversigtsskærmen Musik (afspil/pause/ bekræft)-knap* 1 /-knapper /-knapper Indeks Begyndelsesbogstaverne på sang og album osv., navne i oversigtssektionen vises. Oversigt Informationsområde Oplysningerne om sangen, ikonerne osv. vises ( side 20). Knapper / / Beskrivelse Bekræfter emnet i listen. Flytter markøren op eller ned. Tryk og hold for hurtigere at rulle op eller ned. Ændrer skærme, eller, når en indeksskærm vises, flytter markøren til venstre eller højre for at vise en oversigt over emner. Vis det forrige eller det næste skærmbillede i oversigten, når indekset ikke vises. Video Oversigt Knapper / / Beskrivelse Bekræfter emnet i listen. Flytter markøren op eller ned. Tryk og hold for hurtigere at rulle op eller ned. Viser det forrige eller næste skærmbillede i oversigten. Fortsættes