Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

16 Foto Oversigt Knapper

16 Foto Oversigt Knapper / / Beskrivelse Bekræfter emnet på listen. Tryk og hold den nede for at afspille alle sangene i det valgte emne. Flytter markøren op eller ned. Tryk og hold for hurtigere at rulle op eller ned. Viser det forrige eller næste skærmbillede i oversigten. Fortsættes

17 Brug af 5-vejsknappen på skærmen "Now Playing" Musik Sangnavn Kunstnernavn Albumtitel Genre Udgivelsesår Afspilningsstatus Knapper / / Beskrivelse Starter afspilning af sange. Når afspilningen starter, vises på displayet, og hvis du trykker på knappen igen, vises , og afspilningen sættes på pause.* 1 Denne pause- og genoptagfunktion er kun tilgængelig på skærmen "Now Playing". Tryk på knappen / for at få vist markøren og rulle gennem de viste emner. Flytter afspilningen til begyndelsen af den aktuelle, forrige eller næste sang, når du trykker én gang eller gentagne gange. Tryk og hold den nede for hurtigt at scanne en sang, der afspilles, tilbage eller frem. * 1 Hvis der ikke sker nogen betjening i mere end 3 minutter, mens en sang er sat på pause, slukkes skærmen, og afspilleren går i standby-tilstand. Fortsættes