Views
6 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

18 Video

18 Video Afspilningsstatus Når du ændrer visningsretningen til vandret, ændres retningen og funktionerne for knappen /// også. Knapper / Beskrivelse Starter afspilning af videoen. Når afspilningen starter, vises på displayet, og hvis du trykker på knappen igen, vises , og afspilningen sættes på pause.* 1 Du kan kun afspille og sætte videoer på pause fra skærmen "Now Playing" på videoen. Tryk på knappen for at finde starten af den video, der afspilles i øjeblikket. Tryk på knappen / og hold den nede for hurtigt at scanne en video, der afspilles, tilbage eller frem. Når afspilningen sættes på pause, bevæger du scenen en anelse fremad eller tilbage ved at trykke på knappen /. * 1 Hvis afspilleren ikke betjenes i mere end tre minutter, mens en video er sat på pause, slukkes skærmen, og afspilleren går i standby-tilstand. Fortsættes

19 Foto Afspilningsstatus Når du ændrer visningsretningen til vandret, ændres retningen og funktionerne for knappen /// også. Knapper / Beskrivelse vises på displayet, og et diasshow starter. Hvis du trykker på knappen igen, vises , og afspilningen sættes på pause.* 1 Viser det næste eller det forrige foto. * 1 Når du afspiller sange, mens et diasshow er sat på pause, bliver skærmen mørk, hvis der ikke sker nogen betjening i mere end 30 sekunder ( side 75). Når afspilningen af sangen og et ledsagende diasshow sættes på pause, og afspilleren ikke betjenes i mere end tre minutter, slukkes skærmen, og afspilleren går i standby-tilstand. FM Knapper / / Beskrivelse Afspiller eller sætter* 1 FM-radio på pause. Forvælger ved at trykke på og holde den valgte frekvens. Vælger frekvenser. Vælger den næste radiostation, der kan modtages, ved at trykke på og holde. Vælger forudvalget. * 1 Hvis der ikke sker nogen betjening i mere end 3 minutter, mens FM er sat på pause, slukkes skærmen, og afspilleren går i standby-tilstand. Fortsættes