Views
11 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

22 Brug af knappen

22 Brug af knappen OPTION Du kan ændre forskellige indstillinger for hver funktion, når du trykker på knappen OPTION/PWR OFF. Knappen OPTION/PWR OFF er nyttig, fordi du kan få vist indstillingsskærmen med det samme uden at vælge indstillinger fra menuen (Settings) i menuen Home. Knappen OPTION/PWR OFF 5-vejsknap Tryk på knappen OPTION/PWR OFF. Indstillingsmenuen vises. Tryk på knappen /// for at vælge emnet, og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Skærmen for den valgte indstilling vises, eller den valgte kommando udføres. Emnerne i indstillingsmenuen varierer, afhængigt af, i hvilken skærm du trykker på knappen OPTION/PWR OFF. Detaljer herom finder du på følgende sider. "Visning af musikindstillingsmenuen" ( side 39) "Visning af videoindstillingsmenuen" ( side 54) "Visning af fotoindstillingsmenuen" ( side 64) "Visning af indstillingsmenuen FM-tuner" ( side 72)

23 Introduktion Klargøring af afspilleren Opladning af afspilleren Afspillerens batteri genoplades, mens afspilleren er tilsluttet til en tændt computer. Når du forbinder afspilleren til din computer, skal du bruge det medfølgende USB-kabel. Når du indsætter USB-kabelstikket i afspilleren, skal -mærket vende opad. Når indikatoren for resterende batterispænding på displayet viser: , er opladningen fuldført (opladetid er ca. 4 timer). Når du bruger afpilleren første gang, eller hvis du ikke har brugt afspilleren i længere tid, skal du genoplade den helt (til på indikatoren for resterende batterispænding i displayet). Genopladning af afspilleren Batteriikonet på displayet skifter som vist nedenfor. Se side 121 om batterivarighed. I takt med, at batterispændingen mindskes, reduceres ikonets statusindikation. Hvis "LOW BATTERY. Please Charge." vises, kan du ikke bruge afspilleren. I så fald skal du oplade batteriet ved at tilslutte afspilleren til din computer. Fortsættes