Views
7 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

24 Introduktion

24 Introduktion Bemærkninger Oplad batteriet ved en omgivende temperatur på mellem 5 °C og 35 °C. Antallet af gange, som batteriet kan genoplades, før det er brugt op, er ca. 500 gange. Dette antal kan variere, afhængigt af de forhold, hvorunder du bruger afspilleren. Batteriindikatorens visning på displayet er kun omtrentlig. Én sort sektion af indikatoren vil f.eks. ikke altid angive nøjagtigt en fjerdedel af batteriets opladning. "Do not disconnect." vises på displayet, mens afspilleren har adgang til computeren. Du må ikke frakoble det medfølgende USB-kabel, når "Do not disconnect." vises, da de data, der overføres ellers kan blive beskadiget. Kontrolknapperne på afspilleren er alle deaktiveret, når den er sluttet til en computer. Visse USB-enheder, der er sluttet til computeren, kan forstyrre afspillerens korrekte funktion. Vi garanterer ikke for genopladning af batteriet vha. personligt samlede computere eller modificerede computere. Hvis computeren skifter til strømsparetilstand, f.eks. dvaletilstand, mens afspilleren er tilsluttet via USB-kablet, oplades afspillerens batteri ikke. Afspilleren fortsætter i stedet med at trække strøm fra batteriet, hvorved det aflades. Lad ikke afspilleren være tilsluttet i længere tid til en bærbar computer, der ikke er sluttet til vekselstrøm, da afspilleren kan aflade computerens batteri. Mens afspilleren er sluttet til en computer, må du ikke tænde eller genstarte computeren, aktivere den fra dvaletilstand eller lukke computeren ned. Disse handlinger kan kan forårsage en funktionssvigt. Frakobl afspilleren fra computeren, før du udfører sådanne handlinger. Hvis du ikke regner med at bruge afspilleren i over et halvt år, skal du oplade batteriet mindst en gang hver 6. til 12. måned af hensyn til batteriets tilstand. Fortsættes

25 Introduktion Tænding og slukning af afspilleren Knappen OPTION/PWR OFF Sådan tændes afspilleren Tryk på en vilkårlig knap på afspilleren for at tænde den. Sådan slukkes afspilleren Hvis du trykker på knappen OPTION/PWR OFF og holder den inde ( side 12), skifter afspilleren til standby-tilstand, og skærmen slukkes for at spare batteristrøm. Hvis du trykker på en vilkårlig knap, mens afspilleren er i standby-tilstand, vises skærmen "Now Playing" osv., og afspilleren er klar til brug. Hvis du desuden lader afspilleren være i standby-tilstand i ca. 4 timer, slukkes afspilleren automatisk helt. Hvis du trykker på en vilkårlig knap, når afspilleren er slukket, vises startskærmen først, og derefter vises skærmen "Now Playing".