Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

26 Introduktion

26 Introduktion Indhentning af data For at kunne glæde dig over fotos og videoer på afspilleren skal du klargøre dataene på din computer. For at importere dataene på din computer skal du anvende relevant software. For oplysninger om understøttede filformater, se "Understøttet filformat" ( side 117).

27 Introduktion Overførsel af data Du kan direkte overføre data ved at trække og slippe med Windows Stifinder på din computer. Spilbart datahierarki har regler. For korrekt overførsel af data, se følgende anvisninger. For oplysninger om den medfølgende software, som kan anvendes til overførsel af data, se side 9. Tip I nogle computere, hvor Windows Media Player 10 allerede er installeret, kan der forekomme filbegrænsning (AAC, videofiler osv.), som kan overføres ved hjælp af træk og slip-funktionen. Hvis du installerede Windows Media Player 11 (for oplysninger, se "Installation af brugervejledningen og softwaren" i "Quick Start Guide") fra den medfølgende cd-rom, kan du løse dette problem, hvorefter du igen kan overføre ved hjælp af træk og slip-funktionen. Inden du installerer Windows Media Player 11 i computeren, skal du huske at kontrollere, om din software eller tjeneste svarer til Windows Media Player 11. Datahierarkier kan variere, afhængigt af dit computermiljø. Visse WMV-filer kan kun afspilles ved at overføre dem vha. Windows Media Player 11. Bemærkninger Du må ikke frakoble USB-kablet, når "Do not disconnect." vises på afspilleren, da de data, der overføres, ellers kan blive beskadiget. Mens afspilleren er sluttet til en computer, må du ikke tænde eller genstarte computeren, aktivere den fra dvaletilstand eller lukke computeren ned. Disse handlinger kan kan forårsage en funktionssvigt. Frakobl afspilleren fra computeren, før du udfører sådanne handlinger. Du kan ikke ændre mappenavne eller slette mapperne "MUSIC", "VIDEO", "PICTURE", "PICTURES" og "MP_ROOT". Tilslut afspilleren til din computer ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Indsæt USB-kabelstikket i afspilleren med -mærket opad. Markér afspilleren på Windows Stifinder, og træk og indsæt filerne. Afspilleren vises i Windows Stifinder som [WALKMAN]. Fortsættes