Views
6 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Gennemgang af

Gennemgang af Brugervejledningen Brug af knapperne i Brugervejledningen Klik på knapperne, der befinder sig i det øverste højre hjørne i denne vejledning for at gå til "Indholdsfortegnelse", "Oversigt over menuen Home" eller "Indeks". Springer til indholdsfortegnelsen Find det, du søger, i en oversigt over emner i vejledningen. Springer til oversigten over menuen Home Find det, du søger, i en oversigt over emner i vejledningen. Springer til indekset Find det, du søger, i en oversigt over indstillingsmuligheder i afspillerens menu. Tip Du kan gå til den angivne side ved at klikke på et sidenummer i indholdsfortegnelsen, i oversigten over menuen Home eller i indekset. Du kan gå til den angivne side ved at klikke på en sidereference (f.eks. side 4) på hver side. Hvis du vil søge efter en referenceside efter søgeord, skal du klikke på menuen "Rediger", vælge funktionen "Søg" i Adobe Reader for at få vist navigationsrammen, skrive søgeordet i tekstfeltet til søgning og klikke på "Søg". Når du går til en anden side, kan du gå til den forrige eller næste side ved at klikke på knappen eller , som findes nederst på skærmen i Adobe Reader. Betjeningsprocedurerne kan variere, afhængigt af Adobe Reader-versionen. Fortsættes

Sådan ændres sideopsætningen Med knapperne nederst på skærmen i Adobe Reader kan du vælge, hvordan siderne skal vises. Enkelt side Siderne vises én ad gangen. Når du anvender rullefunktionen, skifter visningen til forrige eller næste side. Fortløbende Siderne vises i en fortløbende rulning. Når du anvender rullefunktionen, ruller de forrige eller næste sider kontinuerligt op eller ned. Fortløbende - modstående To sider vises ved siden af hinanden, og hvert par er en del af en kontinuerlig rulning. Når du anvender rullefunktionen, ruller de forrige eller næste sidepar kontinuerligt op eller ned. Modstående To sider vises ved siden af hinanden. Når du anvender rullefunktionen, skifter visningen til forrige eller næste sidepar.