Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

32 Afspilning af musik

32 Afspilning af musik Søgning efter sange efter kunstner Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen Home vises. Tryk på knappen /// for at vælge derefter på knappen for at bekræfte. Skærmen "Music Library" vises. (Music Library), og tryk Tryk på knappen /// for at vælge "Artist", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Kunstnerlisten vises. Tryk på knappen /// for at vælge en kunstner, og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Albumlisten for den valgte kunstner vises. Tryk på knappen /// for at vælge et album, og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Sanglisten for det valgte album vises. Tryk på knappen /// for at vælge en sang, og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Den valgte sang begynder at afspille, og afspilning af sangene fortsætter i rækkefølge. Tip Du kan få vist alle sange for den valgte kunstner ved at vælge "All [kunstnernavn]" på listen og trykke på knappen i trin . Fortsættes

33 Afspilning af musik Søgning efter sange efter genre Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen Home vises. Tryk på knappen /// for at vælge derefter på knappen for at bekræfte. Skærmen "Music Library" vises. (Music Library), og tryk Tryk på knappen /// for at vælge "Genre", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Genrelisten vises. Tryk på knappen /// for at vælge en genre, og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Kunstnerlisten for den valgte genre vises. Tryk på knappen /// for at vælge en kunstner, og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Albumlisten for den valgte kunstner vises. Tryk på knappen /// for at vælge et album, og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Sanglisten for det valgte album vises. Tryk på knappen /// for at vælge en sang, og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Den valgte sang begynder at afspille, og afspilning af sangene fortsætter i rækkefølge. Tip Du kan få vist alle sange for den valgte genre ved at vælge "All [genrenavn]" på listen og trykke på knappen i trin . Du kan også få vist alle sange for den valgte kunstner ved at vælge "All [kunstnernavn]" på listen og trykke på knappen i trin . Fortsættes