Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

34 Afspilning af musik

34 Afspilning af musik Søgning efter sange efter udgivelsesår Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen Home vises. Tryk på knappen /// for at vælge derefter på knappen for at bekræfte. Skærmen "Music Library" vises. (Music Library), og tryk Tryk på knappen /// for at vælge "Release Year", og tryk derefter på for at bekræfte. Oversigten over udgivelsesår vises. Tryk på knappen /// for at vælge et år, og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Kunstnerlisten for det valgte udgivelsesår vises. Tryk på knappen /// for at vælge en kunstner, og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Sanglisterne for kunstneren, valgt ud fra udgivelsesåret, vises. Tryk på knappen /// for at vælge en sang, og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Den valgte sang begynder at afspille, og afspilning af sangene fortsætter i rækkefølge. Tip Du kan også få vist alle sange for det valgte år ved at vælge "All [år]" på listen og trykke på knappen i trin . Fortsættes

35 Afspilning af musik Søgning efter sange efter mappe Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen Home vises. Tryk på knappen /// for at vælge derefter på knappen for at bekræfte. Skærmen "Music Library" vises. (Music Library), og tryk Tryk på knappen /// for at vælge "Folder", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Mappelisten eller sangen vises. Tryk på knappen /// for at vælge en mappe eller en sang, og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Når du vælger en mappe, vises sang- eller mappelisten (eller -listerne). Når du vælger en sang, vises afspilningsskærmen, hvorefter afspilningen af sangen starter. Gentag om nødvendigt trin , indtil den ønskede sang vises. Den valgte sang begynder at afspille, og afspilning af sangene fortsætter i rækkefølge.