Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

36 Afspilning af musik

36 Afspilning af musik Afspilning af en afspilningsliste Du kan afspille lister med sange (afspilningslister). Du kan også oprette afspilningslister vha. den medfølgende Windows Media Player 11 eller anden overførselssoftware. Imidlertid kan visse afspilningslister ikke genkendes af afspilleren afhængigt af softwaren. Detaljer vedrørende betjening finder du i Help (Hjælp) eller hos softwareproducenten. Playlists Knappen BACK/HOME 5-vejsknap Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen Home vises. Tryk på knappen /// for at vælge derefter på knappen for at bekræfte. Oversigten over afspilningslister vises. (Playlists), og tryk Tryk på knappen /// for at vælge en afspilningsliste, og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Sanglisten vises. Tryk på knappen /// for at vælge en sang, og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Den valgte sang begynder at afspille, og afspilning af sangene fortsætter i rækkefølge.

37 Afspilning af musik Afspilning af sange i vilkårlig rækkefølge Alle de sange, der er lagret i afspilleren, afspilles i vilkårlig rækkefølge. Shuffle All Knappen BACK/HOME 5-vejsknap Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen Home vises. Tryk på knappen /// for at vælge (Shuffle All), og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Alle sangene vælges vilkårligt, og afspilningen starter. Tip Når du starter "Shuffle All"-afspilningen, ændres afspilningstilstanden til "Shuffle" eller "Shuffle&Repeat" ( side 42). Selvom du annullerer "Shuffle All", bevares indstillingen "Shuffle" eller "Shuffle&Repeat" for afspilningstilstanden. "Shuffle All"-afspilning annulleres automatisk af enhver af følgende betjeninger: Start af afspilning af en sang ved at vælge den fra "Music Library" osv. Ændring af afspilningstilstanden.