Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

42 Indstilling af

42 Indstilling af musikken Oversigten over afspilningstilstande Afspilleren afspiller kun sangene i de oversigter, hvorfra afspilningen starter (albumliste, kunstnerliste osv.). Afspilningstilstand/ Beskrivelse ikon Normal/No icon Sangene i afspilningsomfanget afspilles i sanglisterækkefølge. Repeat/ Sangene i afspilningsomfanget afspilles i sanglisterækkefølge, og afspilningen gentages. Shuffle/ Sangene i afspilningsomfanget afspilles i vilkårlig rækkefølge. Shuffle&Repeat/ Sangene i afspilningsomfanget afspilles i vilkårlig rækkefølge, og afspilningen gentages. Repeat 1 Song/ Den aktuelle sang eller den valgte sang fra en sangliste afspilles gentagne gange. Bemærkning Når du starter "Shuffle All"-afspilningen, ændres afspilningstilstanden til "Shuffle" eller "Shuffle&Repeat".

43 Indstilling af musikken Indstilling af lydkvaliteten (Equalizer) Du kan indstille lydkvaliteten svarende til musikgenren osv. Settings Knappen BACK/HOME 5-vejsknap Ændring af lydkvaliteten Du kan tilpasse afspillerens lydkvalitet. Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen Home vises. Tryk på knappen /// for at vælge derefter på knappen for at bekræfte. (Settings), og tryk Tryk på knappen /// for at vælge "Music Settings", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Oversigten over "Music Settings" vises. Tryk på knappen /// for at vælge "Equalizer", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Oversigten over equalizer-indstillinger vises. Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Den valgte lydindstilling anvendes, og oversigten over "Music Settings" vises igen. For oplysninger om hver enkelt equalizer-indstilling, se side 44. Fortsættes