Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

44 Indstilling af

44 Indstilling af musikken Hvis du vil vende tilbage til den normale lydkvalitet Vælg "None" i trin , og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Tip Du kan også indstille lydkvaliteten fra skærmen "Now Playing". Tryk på knappen OPTION/PWR OFF, og vælg "Equalizer" i indstillingsmenuen. Bemærkninger Hvis dine personlige indstillinger, der er gemt som "Custom 1" og "Custom 2" har en anden lydstyrke end de andre indstillinger, kan det være nødvendigt at justere lydstyrken manuelt for at kompensere. "Equalizer"-indstillingen anvendes ikke under afspilning af en video eller ved aflytning af FM-radio. Oversigt over equalizer-indstillinger Lydindstillingerne vises på skærmen som bogstaver i parenteser. Indstilling/ikon None Beskrivelse Indstilling af lydkvaliteten er ikke aktiveret. (Standardindstilling) Heavy ( ) Fremhæver de høje og lave områder for en kraftig lyd. Pop ( ) Fremhæver mellemtoneområdet, ideel til sang. Jazz ( ) Fremhæver de høje og lave områder for en levende lyd. Unique ( ) Fremhæver høje og lave områder, så en svag lyd let kan høres. Custom 1 ( ) Brugertilpassede lydindstillinger, hvor du kan justere Custom 2 ( ) hvert frekvensområde individuelt. Se side 45 for detaljer. Fortsættes

45 Indstilling af musikken Tilpasning af lydkvaliteten Du kan forvælge værdien af 5-bånds Equalizer som "Custom 1" eller "Custom 2". Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen Home vises. Tryk på knappen /// for at vælge derefter på knappen for at bekræfte. (Settings), og tryk Tryk på knappen /// for at vælge "Music Settings", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Oversigten over "Music Settings" vises. Tryk på knappen /// for at vælge "Equalizer", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Oversigten over equalizer-indstillinger vises. Tryk på knappen /// for at vælge "Edit", som vises under "Custom 1" eller "Custom 2", for at ændre en værdi, og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Indstillingsskærmen vises. Tryk på knappen / for at vælge en markør til indstillingen for frekvensinterval, og tryk på knappen / for at justere indstillingsniveauet. De 5 frekvensområder kan indstilles til et af de 7 lydniveauer. Tryk på knappen for at bekræfte. Oversigten over equalizer-indstillinger vises igen. Når du har justeret indstillingsniveauet, skal du huske at trykke på knappen for at bekræfte. Hvis du trykker på knappen BACK/HOME, inden du bekræfter, annulleres indstillingen. Bemærkning "Custom 1"- eller "Custom 2"-indstillingerne anvendes ikke under afspilning af en video eller ved aflytning af FM-radio.