Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

46 Afspilning af videoer

46 Afspilning af videoer Afspilning af en video Du kan afspille videoer, der findes i "Video Library". Video Library Knappen BACK/HOME 5-vejsknap Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen Home vises. Tryk på knappen /// for at vælge derefter på knappen for at bekræfte. Videolisten vises. (Video Library), og tryk Tryk på knappen /// for at vælge en video til afspilning, og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Afspilningen starter. Tip Når "Display" er indstillet til "On" ( side 50), vises detaljerede oplysninger, som f.eks. videotitlen, dens afspilningsikon og den forløbne afspilningstid osv., mens videoen afspilles. Oplysningerne forsvinder, hvis denne indstilling indstilles til "Off ". Du kan afspille den video, der senest er blevet afspillet. Tryk på knappen OPTION/PWR OFF på videolisten, og vælg derefter "Most Recent Video" i indstillingsmenuen. Du kan angive miniaturer for videofiler, når videofilerne overføres til afspilleren ( side 28). Bemærkning Der kan vises op til 1.000 videofiler i videolisterne. Fortsættes

47 Afspilning af videoer Om videoafspilningsfunktionerne For at (ikon) Finde begyndelsen af den næste video Betjening af 5-vejsknap Tryk på knappen BACK/HOME for at vende tilbage til videolisten, og vælg herefter den næste video på listen ( side 15). Tryk på knappen . hold den inde, mens Finde begyndelsen af den aktuelle video Gå en anelse fremad ( )* 1 Tryk på knappen , mens videoen er sat på pause. Gå en anelse tilbage ( )* 1 Tryk på knappen , mens videoen er sat på pause. Gå hurtigt fremad over den ( )* 2 video, der er sat på pause Tryk på knappen , og videoen er sat på pause. Gå hurtigt tilbage over den Tryk på knappen , og hold den inde, mens video, der er sat på pause videoen er sat på pause. ( )* 2 Gå hurtigt fremad Gå hurtigt tilbage Tryk på knappen , og hold den inde, mens videoen er sat på afspilning. Slip knappen for at vende tilbage til normal afspilning. Tryk på knappen og hold den inde, mens videoen er sat på afspilning. Slip knappen for at vende tilbage til normal afspilning. * 1 Det interval, der anvendes, når du går fremad eller tilbage, varierer, afhængigt af videoen. * 2 Hastigheden ved hurtigt fremad/tilbage varierer, afhængigt af videoens længde.