Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Danois

48 Afspilning af videoer

48 Afspilning af videoer Indstilling af retningen for visning af video Du kan indstille retningen for visning af video til "Vertical" eller "Horizontal (right)". Settings Knappen BACK/HOME 5-vejsknap Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen Home vises. Tryk på knappen /// for at vælge derefter på knappen for at bekræfte. (Settings), og tryk Tryk på knappen /// for at vælge "Video Settings", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Oversigten over "Video Settings" vises. Tryk på knappen /// for at vælge "Video Orientation", og tryk derefter på knappen for at bekræfte. Fortsættes

49 Afspilning af videoer Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på knappen for at bekræfte. "Vertical": Vises med 240 × 180 pixel. (Standardindstilling) "Horizontal (right)": Vises med 320 × 240 pixel. 5-vejsknappens funktion skifter i henhold til indstillingen af "Video Orientation" ( side 18). "Vertical" "Horizontal" 4:3 kilde 16:9 kilde 4:3 kilde 16:9 kilde Tip Retningen for visning af video kan indstilles på videoskærmen "Now Playing". Tryk på knappen OPTION/PWR OFF, og vælg "Video Orientation" i indstillingsmenuen. Når "Display" indstilles til "On" ( side 50), vises detaljerede oplysninger, som f.eks. videotitlen, dens afspilningsikon og den forløbne afspilningstid osv. Oplysningerne forsvinder, hvis denne indstilling angives til "Off ". Bemærkning Hvis "Video Orientation" indstilles til "Horizontal (right)", vises videotitlen ikke.